Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Evangélikus Hittudományi Egyetem, Hittudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Orosz GáborA "közteológia" eredői a 20. századi teológiatörténetben2022-04-19EHE
Csepregi ZoltánA bécsi protestáns követségi prédikátorok tevékenysége a magyarországi egyházak érdekében a vesztfáliai béke és a Türelmi Rendelet között (1648-1781)2022-04-19EHE
Kodácsy-Simon EszterA Biblia tanításának didaktikai kérdései2022-04-19EHE
Kodácsy-Simon EszterA gyermek a Bibliában és a teológiai gondolkodásban2022-04-19EHE
Pángyánszky ÁgnesA gyülekezetpedagógiai szerepe a keresztény közösségek növekedésében és missziójában2022-04-19EHE
Kodácsy-Simon EszterA hitoktatásban felmerülő tudományos, társadalmi vagy etikai kérdések vizsgálata valláspedagógiai szempontból2022-04-19EHE
László VirgilA János-kutatás fejleményei, avagy küszöbön a Jézus-élete kutatás negyedik hulláma?2022-04-19EHE
Varga GyöngyiA jézusi tanúságtétel gyökerei az Ószövetségben2022-04-19EHE
Kodácsy-Simon EszterA keresztény nevelés és tanítás vizsgálata egyházi oktatási intézmények kontextusában2022-04-19EHE
Csepregi AndrásA kereszténység és a demokrácia kapcsolata Bibó István írásainak a tükrében.2022-04-19EHE
Hafenscher KárolyA kora-protestáns magyar Ágendák vizsgálata a lutheri teológia szempontjából2022-04-19EHE
Béres TamásA megigazulás teológiai tematikájának erőpróbái globális etikai kérdésekben2022-04-19EHE
Hafenscher KárolyA nyugati és keleti istentisztelet-típus mai hatása és lehetőségei a 21. századi európai evangélikus istentisztelet-gyakorlatban (hatások, reformok, kihívások)2022-04-19EHE
Varga GyöngyiA próféták hagyománya: történelmi, biográfiai háttér, teológiai útkeresések és koncepciók2022-04-19EHE
Csepregi AndrásA Szentlélektől inspirált bibliaértelmezés hatása a kommunikációra, különösen a lelki vezetés és a valláspedagógia területén.2022-04-19EHE
Béres TamásA theologia naturae szerepe a természettudományos és teológiai világismeretben2022-04-19EHE
Szabó AndrásA vallási beszéd rendszeres és gyakorlati teológiai szempontjai2022-04-19EHE
Csepregi AndrásAz egyház és a világi felsőbbség kapcsolata Luther teológiájában, teológiájának hatásai, rekonstrukciói, kortárs értelmezései.2022-04-19EHE
Csepregi AndrásAz irgalom kortárs teológiai reflexiója2022-04-19EHE
Hafenscher KárolyAz istentisztelet befogadásának teológiai, pszichológiai és magatartástudományi vizsgálata (liturgikus recepció)2022-04-19EHE
Hafenscher KárolyAz istentisztelet közvetíthetősége a tömegkommunikációban2022-04-19EHE
Hafenscher KárolyAz istentisztelet-teológia belső összefüggései2022-04-19EHE
Korányi AndrásAz ökumenikus mozgalom a 19-20. században2022-04-19EHE
Korányi AndrásAz újkori Európa és Magyarország felekezetiségének a kialakulása a 17-18. században2022-04-19EHE
Hafenscher KárolyAz úrvacsora liturgikus dramaturgiája2022-04-19EHE
Orosz GáborBetegség és szociális marginalizáció bioetikai és teológiai megközelítései2022-04-19EHE
Orosz GáborDemencia és diakónia. Egyházi intézmények lehetőségei és határai2022-04-19EHE
Csepregi ZoltánEvangélikus lelkészi adattár elkészítése (16-18. század) – módszertan, problémák, statisztika, pályatípusok, tanulságok2022-04-19EHE
Szabó AndrásGazdaságetika2022-04-19EHE
Varga GyöngyiGen 12-36 - visszatekintés az eredetre, mint teológiai koncepció2022-04-19EHE
Kőszeghy MiklósIzrael történetének kérdései a kezdetektől a babiloni fogságig2022-04-19EHE
Varga GyöngyiIzrael történeti kezdeteiről szóló hagyományok a Tórában2022-04-19EHE
Csepregi ZoltánJohann Samuel Klein 18. századi lelkészi és tanítói életrajzi lexikonjai2022-04-19EHE
Fabiny TamásKommunikáció a Bibliában és az egyházban2022-04-19EHE
Béres TamásKörnyezetetika, ökoteológia2022-04-19EHE
Varga GyöngyiNarratív teológia az Ószövetségi hagyományban: elbeszélt hit - Isten a történetben2022-04-19EHE
Percze SándorSpiritualitás: egyházon innen és túl2022-04-19EHE
Cserháti MártaTársadalomtudományok az Újszövetség kutatásában2022-04-19EHE
Korányi AndrásTörténelmi fordulópontok a 19-20. századi Magyarország és az evangélikusság sorsában2022-04-19EHE
Finta GergelyVallás és kompozíció - liturgikus dallamok és korálok a hangszeres zenében2022-04-19EHE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )