Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Szegedi Tudományegyetem, Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Horváth Gyöngyi
Kékesi Gabriella
Új, komplex szkizofrénia patkány modell széleskörű karakterizálása in vivo és in vitro tesztekben.2019-03-20PHYS
Nógrádi AntalÚj motoneuron betegség modell vizsgálata: a PRMT8 szerepe2019-03-20ANAT
Czakó LászlóTerápiás ERCP2019-03-20IN1ST
Czakó LászlóTerápiás endoszkópos ultrahang pancreatológiai kórképekben2019-03-20In1st
Krizbai IstvánRole of the blood-brain barrier in brain metastasis formation2019-03-20SZBK
Martinek TamásRezisztencia-mentes antibiotikumok tervezése és szintézise biomimetikus megközelítéssel2019-03-19GYTK
ifj Rakonczay ZoltánPancreaticus bikarbonát- és folyadékszekréció vizsgálata2019-03-20PATPH
Czakó LászlóPancreas carcinoma korai diagnózisa2019-03-20In1st
Gereben BalázsPajzsmirigyhormon függő celluláris és molekuláris folyamatok szabályozásának vizsgálata az agyban és a periférián"2019-03-19KOKI
Benyhe SándorOpioid és antiopiát neuropeptidek: endogén agonisták és szintetikus analógok2019-03-20SZBK
Szepes ZoltánOperatív endoszkópos beavatkozások2019-03-20IN1ST
Hajdú EditNozokomiális kórokozók elöfordulása és antibiotikum rezisztencia-viszonyainak változása az antibiotikum fogyasztás függvényében.2019-03-20in1st
Jancsó GáborNociceptorok plaszticitása.2019-03-20PHYS
Toldi JózsefNeuroprotekció lehetőségeinek vizsgálata triptifán metabolitokkal és2019-03-20BIOL
Toldi JózsefNeuroprotekció lehetőségeinek vizsgálata glutamat scavengerek2019-03-20BIOL
Csabafi KrisztinaNeuropeptidek modulációs szerepe a központi idegrendszeri neuroadaptív folyamatokra2019-03-20KÓRÉ
Bagosi ZsoltNeuropeptidek hatásai különböző neurohormonokra és neurotranszmitterekre2019-03-19PATHP
Jászberényi MiklósNeuropeptidek hatasa az endokrin, viselkedesi es autonom2019-03-20PATPH
Szabó GyulaNeuropeptidek hatása a fájdalomérzésre2018-12-31PATPH
Bagosi ZsoltNeuropeptidek és addiktív szerek kölcsönhatásai2019-03-19PATHP
Sáry GyulaNeurológiai betegségek rehabilitációja virtuális valóság segítségével2018-12-31PHYS
Penke BotondNeurodegeneratív betegségek molekuláris mechanizmusai2019-03-20OVI
Berényi AntalNeokortikális és hippokampális oszcillatorikus folyamatok vizsgálata nagyfelbontású in vivo elektrofiziológiai vizsgálómódszerekkel2019-03-19PHYS
Veszelka SzilviaNanorészecskék vizsgálata a vér-agy gát sejttenyészetes modelljein2019-03-20BRC
Deli Mária Anna
Veszelka Szilvia
Nanorészecskék célzott átjuttatása a vér-agy gáton2019-03-19SZBK
Krizbai IstvánMolecular basis of the blood-brain barrier function under physiological and pathological conditions2019-03-20SZBK
Tóth GáborMódosított peptidek szintézise2019-01-31OVI
Hegyi PéterModern intracelluláris vizsgálómódszerek a gasztroenterológiai kutatásban2019-03-20in1st
Gulya KárolyMikroglia sejtek lokalizációja és mennyiségi analízise immunológiai módszerekkel (imunhisztokémia, Western blot analízis, hisztoblot technkia) nem demens időskorú és Alzh2019-03-20SMMT
Czakó LászlóMikrobiom jelentősége gasztroenterológiai kórképekben2019-03-20In1st
Julesz JánosKörnyezetkárosító tényezők hatása az endokrin rendszerre2019-03-20ENDOC
Szabó GyulaKísérletes alkohol tolerancia hatása a központi idegrendszeri neuroadaptív folyamatokra2018-12-31PATPH
Kupihár ZoltánKémiailag módosított biopolimerek tervezése és szintézise molekuláris biológiai és terápiás alkalmazásokhoz2019-03-20OVI
Farkas KlaudiaGyógyszerszint monitorozás szerepe gyulladásos bélbetegségekben2019-03-19I.BEL
Farkas EszterGyógyszerjelölt hatóanyagok neuroprotektív hatása az agyi iszkémia kísérletes modelljében2019-03-20OFOII
Kovács LajosGlikozidáz-inhibitorok előállitasa és vizsgálata2019-03-20OVI
ifj Rakonczay ZoltánGasztrointesztinális epitél sejtek felépítése és működése2019-03-20PATPH
Benyhe SándorG-protein kapcsolt neuroreceptorok: a dimerizáció celluláris- és molekuláris szintű2019-03-20SZBK
Janáky TamásFoszfolipidek lipidomikai vizsgálata neurodegenerációs és daganatos betegségekben2019-03-20OVI
Tömböly CsabaFluoreszcens fehérje származékok félszintézise membránfehérjék vizsgálatához Semisynthesis of fluorescent protein derivatives for studying membrane proteins2018-12-31BRC
Benedek GyörgyFejlődésélettani tanulmányok. Az agyi strukturák plaszticitása.2019-03-20PHYS
Janáky TamásFehérje biomarkerek kutatása osteoporosis korai diagnosztikájához2019-03-20OVI
ifj Rakonczay ZoltánExperimentális akut pancreatitis vizsgálata pankreász ductuszokra2019-03-20PATPH
Farkas KlaudiaEpithel sejtek jelentősége a gasztrointesztinális gyulladásos kórképekben2019-03-19I.BEL
Nógrádi AntalEndogén progenitor sejtek szerepe a gerincvelő regenerációjában2019-03-20ANAT
Pirity MelindaElucidating the role of an epigenetic master regulator in neural fate commitment of stem cells2019-03-20BRCGE
Pirity MelindaEgy polikomb fehérje neurális irányú fejlődésben betöltött szerepének vizsgálata őssejtes modellrendszerben2019-03-20BRCGE
Szepes ZoltánColorectális daganatok etiológiája és klinikai vizsgálatai2018-12-31IN1ST
Sántha PéterCitosztatikummal kiváltott ganglionáris és transzganglionáris neurodegeneratív folyamatok vizsgálata az érzőrendszerben2019-03-20PHYS
Tömböly CsabaCélzottan sejt membránba juttatható lipidált interleukinok vizsgálata Targeted cell membrane delivery of lipidated interleukins2018-12-31BRC
Tömböly CsabaBivalens MOP – CB1 receptor ligandumok előállítása és in vitro farmakológiai vizsgálata Synthesis and in vitro pharmacological characterization of bivalent MOP – CB1 rece2018-12-31BRC
Borics AttilaBiomolekulák kölcsönhatásainak, szerkezet-hatás összefüggéseinek és működési mechanizmusának tanulmányozása2019-03-19SZBK
Fülöp LíviaBiokompatibilis scaffoldok és nanostruktúrák fejlesztése a gyógyszerjelölt vegyületek vér-agy gáton történő átjutásának elősegítésére2019-03-19OVI
Kovács LajosBioaktiv heterociklusok szintézise2019-03-20OVI
Janáky TamásBetegségspecifikus fehérjék proteomikai módszerekkel történő vizsgálata neurodegenerációs betegségekben2019-03-20OVI
Domoki FerencAz újszülöttkori hipoxiás-iszkémiás enkefalopátia patomechanizmusának állatkísérletes vizsgálata.2019-03-19PHYS
Borsodi AnnaAz opioid/nociceptin rendszer heterogenitásának molekuláris háttere és kutatása2019-03-20SZBK
Nógrádi AntalAz ioncsatornák morphologiai és functionalis változásai központi idegrendszeri sérülésekben2019-03-20ANAT
Czakó LászlóAz exokrin és endokrin pancreas együttműködése2019-03-20In1st
Sáry GyulaAz emlős látórendszer elektrofiziológiai vizsgálata2018-12-31PHYS
Farkas EszterAz anoxiás depolarizáció farmakológiája2019-03-20OFOII
Fülöp Lívia
Paragi Gábor
Az Alzheimer kórban szerepet játszó peptidek, fehérjék valamint ezekkel kölcsönhatásba lépő neuroprotektív vegyületek számítógépes szimulációja.2019-03-19OVI
Takács TamásAz akut pankreatitis patomechanizmusának vizsgálata2019-03-20IN1ST
Farkas EszterAz agyi keringés átrendeződése az idős agyban2019-03-20OFOII
Nagy AttilaAsszociációs tanulási képességek vizsgálata neurológiai és pszichiátriai kórképekben2019-03-20PHYS
Szepes ZoltánAlsó és felső tápcsatornai endoszkópos ultrahang vizsgálat (diagnosztikus és operatív)2019-03-20IN1ST
Bagosi ZsoltAddiktív szerek hatásai különböző neurohormonokra és neurotranszmitterekre2019-03-19PATHP
Wilhelm ImolaA ver-agy gat szerepe az agyi metasztazisok kialakulasaban2019-03-20SZBK
Deli Mária Anna
Hoyk Zsófia
A vér-agy gát gyulladásos folyamatokkal összefüggő jellegzességeinek vizsgálata állatmodellekben és endotélsejtes tenyészeteken2019-03-19SZBK
Farkas Eszter
Bari Ferenc
A terjedő depolarizáció kiválthatósága2018-12-31OFOII
Róka RichárdA tápcsatorna motilitási zavarainak klinikai és kísérletes vizsgálata2019-03-20in1st
Rosztóczy AndrásA tápcsatorna motilitási zavarainak klinikai és kísérletes vizsgálata2019-03-20in1st
Szegedi ViktorA szorongással összefüggő hiszton-acetilációs helyek vizsgálata2019-03-20SZBK
Sántha PéterA szenzoros neuronok inzulin érzékenységének szerepe a fájdalomérzésben2019-03-20PHYS
Benedek GyörgyA szenzorimotoros rendszer szerveződésének vizsgálata elektrofiziológiai és morphológiai módszerek segítségével2019-03-20PHYS
Berényi AntalA striátum neuronális hálózatdinamikája és kapcsolatrendszere,2019-03-19PHYS
Sántha PéterA spinális mikroglia reakció szerepe a perifériás idegsérüléseket követő gerincvelői neuroplasztikus folyamatokban2019-03-20PHYS
Fülöp LíviaA sigma-1 receptor szerepének tanulmányozása a neurodegeneratív betegségek pathomechanizmusában, sig-1 antagonisták hatásának vizsgálata az Alzheimer-kórban.2019-03-19OVI
Szepes ZoltánA rectum gasztroenterológiai betegségei és vizsgáló módszerei2019-03-20IN1ST
Róka RichárdA proteázok és proteáz aktivált receptorok szerepe a funkcionális és gyulladásos bélbetegségek pathoenezisében2019-03-20in1st
Venglovecz ViktóriaA nyelőcső epitél sejtek iontranszport folyamatainak szerepe a nyelőcsövet érintő gyulladásos megbetegedések pathomechaznizmusában2018-12-31FFI
Domoki FerencA neurovaszkuláris egység funkcionális vizsgálata egészséges és kóros állapotokban2019-03-19PHYS
Várkonyi TamásA neuropathia miatt létrejövő működészavarok vizsgálata különböző szervrendszerekben2019-03-20IN1ST
Gálfi MártaA neuroendokrin kutatások módszertana2018-12-31KBIOL
Farkas EszterA nanomedicina alkalmázása az agyi iszkémia kísérletes modelljében2019-03-20OFOII
Venglovecz ViktóriaA mucin szerepe a pankreász rák pathomechanizmusában2018-12-31FFI
Gulya KárolyA mikroglia morfológiai és funkcionális változásai (fenotipus, protein expresszió, hiszton módosítások, fagocitózis, proliferáció, motilitás stb.) in vivo és in vitro ren2019-03-20SMMT
Gulya KárolyA mikroglia morfológiai és funkcionális változásai (fenotipus, porotein expresszió, fagocitózis, proliferáció, motilitás stb.) in vivo és in vitro rendszerekben a pro- és2019-03-20SMMT
Bari FerencA krónikus agyi hipoperfúzió következtében kialakuló funkcionális és morfológia változások jellemzése patkányban2018-12-31OFOII
Kiss LórándA kísérletes akut pancreatitis pathogenesisének és a pancreas ductusokon levő CFTR Cl csatornák és folyadék szekréciójuk vizsgálata2019-03-20PATHP
Sántha PéterA kemoszenzitív bőrafferensek idegsérüléseket követő funkcionális regenerációjának vizsgálata2019-03-20PHYS
Róka RichárdA Helicobacter pylori infekció magyarországi sajátosságai2019-03-20in1st
Rosztóczy AndrásA Helicobacter pylori infekció magyarországi sajátosságai2019-03-20in1st
Róka RichárdA funkcionális gasztrointesztinális kórképek klinikai és kísérletes vizsgálata2019-03-20in1st
Rosztóczy AndrásA funkcionális gasztrointesztinális kórképek klinikai és kísérletes vizsgálata2019-03-20in1st
Nagy AttilaA felszálló tectofugalis vizuális rendszer élettani és anatómiai vizsgálata2019-03-20PHYS
Dux MáriaA fejfájás peptiderg mechanizmusai2018-12-31PHYS
ifj Rakonczay ZoltánA fájdalomcsillapítás hatása a heveny hasnyálmirigygyulladás súlyosságára2019-03-20Patho
Várkonyi TamásA diabeteszes emésztőszervi zavarok és a centrális afferentáció eltéréseinek vizsgálata autonóm és szenzoros neuropathiával szövődő diabtes mellitusban.2019-03-20IN1ST
Venglovecz ViktóriaA diabétesz és a cisztás fibrózis kapcsolata2018-12-31FFI

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )