Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Szegedi Tudományegyetem, Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Benyhe SándorG-protein kapcsolt neuroreceptorok: a dimerizáció celluláris- és molekuláris szintű2019-03-20SZBK
Janáky TamásFoszfolipidek lipidomikai vizsgálata neurodegenerációs és daganatos betegségekben2019-03-20OVI
Sáry GyulaNeurológiai betegségek rehabilitációja virtuális valóság segítségével2019-03-20PHYS
Nagy AttilaA felszálló tectofugalis vizuális rendszer élettani és anatómiai vizsgálata2019-03-20PHYS
Jancsó GáborNociceptorok plaszticitása.2019-03-20PHYS
Farkas EszterAz agykérgi kúszó depolarizáció vizsgálata in vitro rendszerben2019-03-20OFOII
Várkonyi TamásA diabeteszes emésztőszervi zavarok és a centrális afferentáció eltéréseinek vizsgálata autonóm és szenzoros neuropathiával szövődő diabtes mellitusban.2019-03-20IN1ST
Fülöp LíviaA kóros fehérjeaggregátumok kialakulásával járó betegségekben (protein misfolding diseases) involvált fehérjék aggregációjának tanulmányozása2019-03-20OVI
Jászberényi MiklósNeuropeptidek hatasa az endokrin, viselkedesi es autonom2019-03-20PATPH
Szepes ZoltánColorectális daganatok etiológiája és klinikai vizsgálatai2019-03-20IN1ST
Benyhe SándorOpioid és antiopiát neuropeptidek: endogén agonisták és szintetikus analógok2019-03-20SZBK
Janáky TamásBetegségspecifikus fehérjék proteomikai módszerekkel történő vizsgálata neurodegenerációs betegségekben2019-03-20OVI
Sáry GyulaAz emlős látórendszer elektrofiziológiai vizsgálata2019-03-20PHYS
Venglovecz ViktóriaKísérletes akut pancreatitis pathogenezisének és a hasnyálmirigy-vezeték sejtek bikarbonát szekréciójának vizsgálata2019-03-20FFI
Nógrádi AntalÚj motoneuron betegség modell vizsgálata: a PRMT8 szerepe2019-03-20ANAT
Farkas EszterMikroembolusos agyi ischemia pathofiziológiája kísérletes állatmodellben2019-03-20OFOII
Várkonyi TamásA neuropathia miatt létrejövő működészavarok vizsgálata különböző szervrendszerekben2019-03-20IN1ST
Fülöp LíviaBiokompatibilis scaffoldok és nanostruktúrák fejlesztése a gyógyszerjelölt vegyületek vér-agy gáton történő átjutásának elősegítésére2019-03-20OVI
Szabó GyulaNeuropeptidek hatása a fájdalomérzésre2019-03-20PATPH
Krizbai IstvánMolecular basis of the blood-brain barrier function under physiological and pathological conditions2019-03-20SZBK
Janáky TamásFehérje biomarkerek kutatása osteoporosis korai diagnosztikájához2019-03-20OVI
Venglovecz ViktóriaA mucin szerepe a pankreász rák pathomechanizmusában2019-03-20FFI
Nógrádi AntalEndogén progenitor sejtek szerepe a gerincvelő regenerációjában2019-03-20ANAT
Dux MáriaA fejfájás peptiderg mechanizmusai2019-03-20PHYS
Rosztóczy AndrásA tápcsatorna motilitási zavarainak klinikai és kísérletes vizsgálata2019-03-20in1st
Szabó GyulaKísérletes alkohol tolerancia hatása a központi idegrendszeri neuroadaptív folyamatokra2019-03-20PATPH
Krizbai IstvánRole of the blood-brain barrier in brain metastasis formation2019-03-20SZBK
Kovács LajosBioaktiv heterociklusok szintézise2019-03-20OVI
Pirity MelindaElucidating the role of an epigenetic master regulator in neural fate commitment of stem cells2019-03-20BRCGE
Czakó LászlóHyperlipidemia induced acute pancreatitis2019-03-20in1st
Venglovecz ViktóriaA diabétesz és a cisztás fibrózis kapcsolata2019-03-20FFI
Nógrádi AntalAz ioncsatornák morphologiai és functionalis változásai központi idegrendszeri sérülésekben2019-03-20ANAT
Wilhelm ImolaA ver-agy gat szerepe az agyi metasztazisok kialakulasaban2019-03-20SZBK
Horváth GyöngyiA fájdalom spinális mechanizmusainak vizsgálata.2019-03-20PHYS
Rosztóczy AndrásA funkcionális gasztrointesztinális kórképek klinikai és kísérletes vizsgálata2019-03-20in1st
Takács TamásAz akut pankreatitis patomechanizmusának vizsgálata2019-03-20IN1ST
Penke BotondNeurodegeneratív betegségek molekuláris mechanizmusai2019-03-20OVI
Kovács LajosGlikozidáz-inhibitorok előállitasa és vizsgálata2019-03-20OVI
Pirity MelindaEgy polikomb fehérje neurális irányú fejlődésben betöltött szerepének vizsgálata őssejtes modellrendszerben2019-03-20BRCGE
Czakó LászlóEndoszkópos ultrahang-vezérelt tumor terápia2019-03-20in1st
Venglovecz ViktóriaA nyelőcső epitél sejtek iontranszport folyamatainak szerepe a nyelőcsövet érintő gyulladásos megbetegedések pathomechaznizmusában2019-03-20FFI
Julesz JánosKörnyezetkárosító tényezők hatása az endokrin rendszerre2019-03-20ENDOC
Kiss LórándA kísérletes akut pancreatitis pathogenesisének és a pancreas ductusokon levő CFTR Cl csatornák és folyadék szekréciójuk vizsgálata2019-03-20PATHP
Rosztóczy AndrásA Helicobacter pylori infekció magyarországi sajátosságai2019-03-20in1st
Wittmann TiborA bélpermeabilitás és a luminális szerin proteázok pathogenetikai szerepének vizsgálata2019-03-20IN1ST
Gulya KárolyA neuronális génexpresszió szabályozása2019-03-20SMOLB
Borsodi AnnaAz opioid/nociceptin rendszer heterogenitásának molekuláris háttere és kutatása2019-03-20SZBK
Berényi AntalA striátum neuronális hálózatdinamikája és kapcsolatrendszere,2019-03-20PHYS
Czakó LászlóTerápiás ERCP2019-03-20IN1ST
Venglovecz ViktóriaAz akut pankreatitisz kialakulásában szerepet játszó intracelluláris mechanizmusok tanulmányozása2019-03-20FFI
Veszelka SzilviaNanorészecskék vizsgálata a vér-agy gát sejttenyészetes modelljein2019-03-20BRC
Benedek GyörgyFejlődésélettani tanulmányok. Az agyi strukturák plaszticitása.2019-03-20PHYS
Róka RichárdA proteázok és proteáz aktivált receptorok szerepe a funkcionális és gyulladásos bélbetegségek pathoenezisében2019-03-20in1st
Engelhardt JózsefNeurodegeneration and inflammation. Neurodegeneráció és gyulladás2019-03-20NEURO
Gulya KárolyMikroglia sejtek geno- és fenotipizálása sejttenyészetekben2019-03-20SBMOL
Tömböly CsabaFluoreszcens fehérje származékok félszintézise membránfehérjék vizsgálatához Semisynthesis of fluorescent protein derivatives for studying membrane proteins2019-03-20BRC
Berényi AntalNeokortikális és hippokampális oszcillatorikus folyamatok vizsgálata nagyfelbontású in vivo elektrofiziológiai vizsgálómódszerekkel2019-03-20PHYS
Czakó LászlóMicrobiom a gasztrointesztinális betegségekben2019-03-20IN1ST
Hajdú EditNozokomiális kórokozók elöfordulása és antibiotikum rezisztencia-viszonyainak változása az antibiotikum fogyasztás függvényében.2019-03-20in1st
Benedek GyörgyA szenzorimotoros rendszer szerveződésének vizsgálata elektrofiziológiai és morphológiai módszerek segítségével2019-03-20PHYS
Róka RichárdA funkcionális gasztrointesztinális kórképek klinikai és kísérletes vizsgálata2019-03-20in1st
Hegyi PéterA Colon epitél sejtek iontranszportereinek felépítése és működése2019-03-20in1st
Gulya KárolyPheno- and genotyping of microglial cells cultured under different experimental conditions2019-03-20SBMOL
Tömböly CsabaCélzottan sejt membránba juttatható lipidált interleukinok vizsgálata Targeted cell membrane delivery of lipidated interleukins2019-03-20BRC
Berényi AntalNeokortikális és hippokampális oszcillatorikus folyamatok vizsgálata nagyfelbontású in vivo elektrofiziológiai vizsgálómódszerekkel2019-03-20PHYS
ifj Rakonczay ZoltánPancreaticus bikarbonát- és folyadékszekréció vizsgálata2019-03-20PATPH
Szegedi ViktorA szorongással összefüggő hiszton-acetilációs helyek vizsgálata2019-03-20SZBK
Róka RichárdA Helicobacter pylori infekció magyarországi sajátosságai2019-03-20in1st
Hegyi PéterModern intracelluláris vizsgálómódszerek a gasztroenterológiai kutatásban2019-03-20in1st
Toldi JózsefNeuroprotekció lehetőségeinek vizsgálata triptifán metabolitokkal és2019-03-20BIOL
Tömböly CsabaBivalens MOP – CB1 receptor ligandumok előállítása és in vitro farmakológiai vizsgálata Synthesis and in vitro pharmacological characterization of bivalent MOP – CB1 rece2019-03-20BRC
Borics AttilaBiomolekulák kölcsönhatásainak, szerkezet-hatás összefüggéseinek és működési mechanizmusának tanulmányozása2019-03-20SZBK
ifj Rakonczay ZoltánGasztrointesztinális epitél sejtek felépítése és működése2019-03-20PATPH
Fülöp Lívia2. Az amiloid típusú aggregációt befolyásoló vegyületek tervezése, szintézise, hatásuk vizsgálata2019-03-20OVI
Szepes ZoltánA rectum gasztroenterológiai betegségei és vizsgáló módszerei2019-03-20IN1ST
Róka RichárdA tápcsatorna motilitási zavarainak klinikai és kísérletes vizsgálata2019-03-20in1st
Domoki FerencA neurovaszkuláris egység funkcionális vizsgálata egészséges és kóros állapotokban2019-03-20PHYS
Toldi JózsefNeuroprotekció lehetőségeinek vizsgálata glutamat scavengerek2019-03-20BIOL
Nagy AttilaAsszociációs tanulási képességek vizsgálata neurológiai és pszichiátriai kórképekben2019-03-20PHYS
Farkas EszterMikroembolusos agyi ischemia pathofiziológiája kísérletes állatmodellben2019-03-20OFOII
ifj Rakonczay ZoltánExperimentális akut pancreatitis vizsgálata2019-03-20PATPH
Fülöp LíviaAz Alzheimer-kór korai diagnózisát elősegítő oligomer-specifikus szintetikus markerek tervezése és előállítása2019-03-20OVI
Bari FerencA bőr mikrokeringés ritmikus komponenseinek jellemzése fiziológiás körülmények között és egyes krónikus betegségekben2019-03-20OFOII
Szepes ZoltánAlsó és felső tápcsatornai endoszkópos ultrahang vizsgálat (diagnosztikus és operatív)2019-03-20IN1ST
Gálfi MártaA neuroendokrin kutatások módszertana2019-03-20KBIOL
Kupihár ZoltánKémiailag módosított biopolimerek tervezése és szintézise molekuláris biológiai és terápiás alkalmazásokhoz2019-03-20OVI
Domoki FerencAz újszülöttkori hipoxiás-iszkémiás enkefalopátia patomechanizmusának állatkísérletes vizsgálata.2019-03-20PHYS
Nagy AttilaPárhuzamos látópályák vizsgálata emberben2019-03-20PHYS
Farkas EszterA neurovaszkuláris csatolás vizsgálata kísérletes képalkotó eljárással2019-03-20OFOII
Várkonyi TamásA neuropathia miatt létrejövő működészavarok vizsgálata különböző szervrendszerekben2019-03-20IN1ST
Fülöp LíviaFoldamer-dendrimer alapú amiloid-antitest mimetikumok, mint potenciális Alzheimer-kór ellenes gyógyszerjelölt vegyületek fejlesztése és vizsgálata2019-03-20OVI
Bari FerencA krónikus agyi hipoperfúzió következtében kialakuló funkcionális és morfológia változások jellemzése patkányban2019-03-20OFOII
Szepes ZoltánOperatív endoszkópos beavatkozások2019-03-20IN1ST
Tóth GáborMódosított peptidek szintézise2019-03-19OVI
Czakó LászlóAz akut pancreatitis új terápiás megközelítései2019-03-19in1st
Benedek GyörgyA szenzorimotoros rendszer szerveződésének vizsgálata elektrofiziológiai és morphológiai módszerek segítségével2019-03-19PHYS
Bagosi ZsoltNeuropeptidek hatásai különböző neurohormonokra és neurotranszmitterekre2019-03-19PATHP
Bari FerencA bőr mikrokeringés ritmikus komponenseinek jellemzése fiziológiás körülmények között és egyes krónikus betegségekben2019-03-19OFOII
Bagosi ZsoltAddiktív szerek hatásai különböző neurohormonokra és neurotranszmitterekre2019-03-19PATHP
Bari FerencA krónikus agyi hipoperfúzió következtében kialakuló funkcionális és morfológia változások jellemzése patkányban2019-03-19OFOII

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )