Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Szegedi Tudományegyetem, Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Bagosi ZsoltNeuropeptidek hatásai különböző neurohormonokra és neurotranszmitterekre2018-05-31PATHP
Bagosi ZsoltAddiktív szerek hatásai különböző neurohormonokra és neurotranszmitterekre2018-05-31PATHP
Bagosi ZsoltNeuropeptidek és addiktív szerek kölcsönhatásai2018-05-31PATHP
Benyhe SándorOpioid és antiopiát neuropeptidek: endogén agonisták és szintetikus analógok2018-05-15SZBK
Janáky TamásIdegrendszeri betegségek molekuláris hátterének proteomikai vizsgálata2018-05-15OVI
Sáry GyulaAz emlős látórendszer elektrofiziológiai vizsgálata2018-05-15PHYS
Várkonyi TamásA neuropathia miatt létrejövő működészavarok vizsgálata különböző szervrendszerekben2018-05-15IN1ST
Venglovecz ViktóriaKísérletes akut pancreatitis pathogenezisének és a hasnyálmirigy-vezeték sejtek bikarbonát szekréciójának vizsgálata2018-05-15FFI
Jancsó GáborNociceptorok plaszticitása.2018-05-15PHYS
Farkas EszterMikroembolusos agyi ischemia pathofiziológiája kísérletes állatmodellben2018-05-15OFOII
Krizbai IstvánMolecular basis of the blood-brain barrier function under physiological and pathological conditions2018-05-15SZBK
Fülöp LíviaA kóros fehérjeaggregátumok kialakulásával járó betegségekben (protein misfolding diseases) involvált fehérjék aggregációjának tanulmányozása2018-05-15OVI
Szabó GyulaKábítószer tolerancia és függőség modulálása neuropeptidekkel2018-05-15PATPH
Kovács LajosBioaktiv heterociklusok szintézise2018-05-15OVI
Janáky TamásFoszfolipidek lipidomikai vizsgálata neurodegenerációs és daganatos betegségekben2018-05-15OVI
Czakó LászlóHyperlipidemia induced acute pancreatitis2018-05-15in1st
Várkonyi TamásA diabeteszes emésztőszervi zavarok és a centrális afferentáció eltéréseinek vizsgálata autonóm és szenzoros neuropathiával szövődő diabtes mellitusban.2018-05-15IN1ST
Venglovecz ViktóriaA mucin szerepe a pankreász rák pathomechanizmusában2018-05-15FFI
Telegdy GyulaNeurohormonok, neuropeptidek szerepe az endokrin és idegrendszer integratív működésében2018-05-15PATPH
Farkas EszterA neurovaszkuláris csatolás vizsgálata kísérletes képalkotó eljárással2018-05-15OFOII
Krizbai IstvánRole of the blood-brain barrier in brain metastasis formation2018-05-15SZBK
Fülöp LíviaBiokompatibilis scaffoldok és nanostruktúrák fejlesztése a gyógyszerjelölt vegyületek vér-agy gáton történő átjutásának elősegítésére2018-05-15OVI
Szabó GyulaKísérletes alkohol tolerancia hatása a központi idegrendszeri neuroadaptív folyamatokra2018-05-15PATPH
Kovács LajosGlikozidáz-inhibitorok előállitasa és vizsgálata2018-05-15OVI
Janáky TamásBetegségspecifikus fehérjék proteomikai módszerekkel történő vizsgálata neurodegenerációs betegségekben2018-05-15OVI
Czakó LászlóEndoszkópos ultrahang-vezérelt tumor terápia2018-05-15in1st
Dux MáriaA fejfájás peptiderg mechanizmusai2018-05-15PHYS
Venglovecz ViktóriaA diabétesz és a cisztás fibrózis kapcsolata2018-05-15FFI
Nógrádi AntalÚj motoneuron betegség modell vizsgálata: a PRMT8 szerepe2018-05-15ANAT
Farkas EszterAz agyi ischemiás depolarizációk életkorfüggő jellemzői2018-05-15OFOII
Penke BotondNeurodegeneratív betegségek molekuláris mechanizmusai2018-05-15OVI
Rosztóczy AndrásA tápcsatorna motilitási zavarainak klinikai és kísérletes vizsgálata2018-05-15in1st
Takács TamásAz akut pankreatitis patomechanizmusának vizsgálata2018-05-15IN1ST
Borsodi AnnaAz opioid/nociceptin rendszer heterogenitásának molekuláris háttere és kutatása2018-05-15SZBK
Janáky TamásFehérje biomarkerek kutatása osteoporosis korai diagnosztikájához2018-05-15OVI
Czakó LászlóAz akut pancreatitis új terápiás megközelítései2018-05-15in1st
Horváth GyöngyiA fájdalom spinális mechanizmusainak vizsgálata.2018-05-15PHYS
Venglovecz ViktóriaA nyelőcső epitél sejtek iontranszport folyamatainak szerepe a nyelőcsövet érintő gyulladásos megbetegedések pathomechaznizmusában2018-05-15FFI
Nógrádi AntalEndogén progenitor sejtek szerepe a gerincvelő regenerációjában2018-05-15ANAT
Farkas EszterAz agykérgi kúszó depolarizáció vizsgálata in vitro rendszerben2018-05-15OFOII
Gulya KárolyA neuronális génexpresszió szabályozása2018-05-15SMOLB
Rosztóczy AndrásA funkcionális gasztrointesztinális kórképek klinikai és kísérletes vizsgálata2018-05-15in1st
Wittmann TiborA bélpermeabilitás és a luminális szerin proteázok pathogenetikai szerepének vizsgálata2018-05-15IN1ST
Tömböly CsabaFluoreszcens fehérje származékok félszintézise membránfehérjék vizsgálatához Semisynthesis of fluorescent protein derivatives for studying membrane proteins2018-05-15BRC
Pirity MelindaElucidating the role of an epigenetic master regulator in neural fate commitment of stem cells2018-05-15BRCGE
Czakó LászlóTerápiás ERCP2018-05-15IN1ST
Benedek GyörgyFejlődésélettani tanulmányok. Az agyi strukturák plaszticitása.2018-05-15PHYS
Venglovecz ViktóriaAz akut pankreatitisz kialakulásában szerepet játszó intracelluláris mechanizmusok tanulmányozása2018-05-15FFI
Nógrádi AntalAz ioncsatornák morphologiai és functionalis változásai központi idegrendszeri sérülésekben2018-05-15ANAT
Farkas EszterMikroembolusos agyi ischemia pathofiziológiája kísérletes állatmodellben2018-05-15OFOII
Gulya KárolyMikroglia sejtek geno- és fenotipizálása sejttenyészetekben2018-05-15SBMOL
Rosztóczy AndrásA Helicobacter pylori infekció magyarországi sajátosságai2018-05-15in1st
Engelhardt JózsefNeurodegeneration and inflammation. Neurodegeneráció és gyulladás2018-05-15NEURO
Czakó LászlóMicrobiom a gasztrointesztinális betegségekben2018-05-15IN1ST
Tömböly CsabaCélzottan sejt membránba juttatható lipidált interleukinok vizsgálata Targeted cell membrane delivery of lipidated interleukins2018-05-15BRC
Pirity MelindaEgy polikomb fehérje neurális irányú fejlődésben betöltött szerepének vizsgálata őssejtes modellrendszerben2018-05-15BRCGE
Benedek GyörgyA szenzorimotoros rendszer szerveződésének vizsgálata elektrofiziológiai és morphológiai módszerek segítségével2018-05-15PHYS
Hajdú EditNozokomiális kórokozók elöfordulása és antibiotikum rezisztencia-viszonyainak változása az antibiotikum fogyasztás függvényében.2018-05-15in1st
Julesz JánosAz androgének metabolizmusa perifériás célszervekben2018-05-15ENDOC
Wilhelm ImolaA ver-agy gat szerepe az agyi metasztazisok kialakulasaban2018-05-15SZBK
Gulya KárolyPheno- and genotyping of microglial cells cultured under different experimental conditions2018-05-15SBMOL
Róka RichárdA proteázok és proteáz aktivált receptorok szerepe a funkcionális és gyulladásos bélbetegségek pathoenezisében2018-05-15in1st
Hegyi PéterA Colon epitél sejtek iontranszportereinek felépítése és működése2018-05-15in1st
ifj Rakonczay ZoltánPancreaticus bikarbonát- és folyadékszekréció vizsgálata2018-05-15PATPH
Tömböly CsabaBivalens MOP – CB1 receptor ligandumok előállítása és in vitro farmakológiai vizsgálata Synthesis and in vitro pharmacological characterization of bivalent MOP – CB1 rece2018-05-15BRC
Berényi AntalA striátum neuronális hálózatdinamikája és kapcsolatrendszere,2018-05-15PHYS
Szepes ZoltánA rectum gasztroenterológiai betegségei és vizsgáló módszerei2018-05-15IN1ST
Szegedi ViktorA szorongással összefüggő hiszton-acetilációs helyek vizsgálata2018-05-15SZBK
Julesz JánosKörnyezetkárosító tényezők hatása az endokrin rendszerre2018-05-15ENDOC
Kiss LórándA kísérletes akut pancreatitis pathogenesisének és a pancreas ductusokon levő CFTR Cl csatornák és folyadék szekréciójuk vizsgálata2018-05-15PATHP
Toldi JózsefNeuroprotekció lehetőségeinek vizsgálata triptifán metabolitokkal és2018-05-15BIOL
Róka RichárdA funkcionális gasztrointesztinális kórképek klinikai és kísérletes vizsgálata2018-05-15in1st
Hegyi PéterModern intracelluláris vizsgálómódszerek a gasztroenterológiai kutatásban2018-05-15in1st
ifj Rakonczay ZoltánGasztrointesztinális epitél sejtek felépítése és működése2018-05-15PATPH
Nagy AttilaAsszociációs tanulási képességek vizsgálata neurológiai és pszichiátriai kórképekben2018-05-15PHYS
Berényi AntalNeokortikális és hippokampális oszcillatorikus folyamatok vizsgálata nagyfelbontású in vivo elektrofiziológiai vizsgálómódszerekkel2018-05-15PHYS
Szepes ZoltánAlsó és felső tápcsatornai endoszkópos ultrahang vizsgálat (diagnosztikus és operatív)2018-05-15IN1ST
Szegedi ViktorNeurodegeneratív betegségek molekuláris háttere2018-05-15BAYGE
Bari FerencA bőr mikrokeringés ritmikus komponenseinek jellemzése fiziológiás körülmények között és egyes krónikus betegségekben2018-05-15OFOII
Veszelka SzilviaNanorészecskék vizsgálata a vér-agy gát sejttenyészetes modelljein2018-05-15BRC
Toldi JózsefNeuroprotekció lehetőségeinek vizsgálata glutamat scavengerek2018-05-15BIOL
Róka RichárdA Helicobacter pylori infekció magyarországi sajátosságai2018-05-15in1st
Domoki FerencA neurovaszkuláris egység funkcionális vizsgálata egészséges és kóros állapotokban2018-05-15PHYS
ifj Rakonczay ZoltánExperimentális akut pancreatitis vizsgálata2018-05-15PATPH
Nagy AttilaPárhuzamos látópályák vizsgálata emberben2018-05-15PHYS
Berényi AntalNeokortikális és hippokampális oszcillatorikus folyamatok vizsgálata nagyfelbontású in vivo elektrofiziológiai vizsgálómódszerekkel2018-05-15PHYS
Szepes ZoltánOperatív endoszkópos beavatkozások2018-05-15IN1ST
Fülöp Lívia2. Az amiloid típusú aggregációt befolyásoló vegyületek tervezése, szintézise, hatásuk vizsgálata2018-05-15OVI
Bari FerencA krónikus agyi hipoperfúzió következtében kialakuló funkcionális és morfológia változások jellemzése patkányban2018-05-15OFOII
Gálfi MártaA neuroendokrin kutatások módszertana2018-05-15KBIOL
Róka RichárdA tápcsatorna motilitási zavarainak klinikai és kísérletes vizsgálata2018-05-15in1st
Domoki FerencAz újszülöttkori hipoxiás-iszkémiás enkefalopátia patomechanizmusának állatkísérletes vizsgálata.2018-05-15PHYS
Várkonyi TamásA neuropathia miatt létrejövő működészavarok vizsgálata különböző szervrendszerekben2018-05-15IN1ST
Nagy AttilaA basalis ganglionok szenzomotoros működéseinek vizsgálata2018-05-15PHYS
Hetényi AnasztáziaFehérje-ligandum kölcsönhatások vizsgálatának módszerfejlesztése és alkalmazása2018-05-15OVI
Szepes ZoltánColorectális daganatok etiológiája és klinikai vizsgálatai2018-05-15IN1ST
Fülöp LíviaAz Alzheimer-kór korai diagnózisát elősegítő oligomer-specifikus szintetikus markerek tervezése és előállítása2018-05-15OVI
Jászberényi MiklósNeuropeptidek hatasa az endokrin, viselkedesi es autonom2018-05-15PATPH
Benyhe SándorG-protein kapcsolt neuroreceptorok: a dimerizáció celluláris- és molekuláris szintű2018-05-15SZBK
Kupihár ZoltánKémiailag módosított biopolimerek tervezése és szintézise molekuláris biológiai és terápiás alkalmazásokhoz2018-05-15OVI

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )