Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Szegedi Tudományegyetem, Multidiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Baczkó IstvánA szívelégtelenség kialakulásának celluláris patomechanizmusai. Szívritmuszavarok kialakulásának mechanizmusai szívelégtelenségben.2019-06-15ÁOK
Bencsik PéterA szívizom iszkémiás adaptációja - Alcím: A mátrix metalloproteináz-2 szerepe a szívizom iszkémiás károsodásában2019-06-15ÁOK
Boldogkői ZsoltIntelligens vírusvektorok génbevitelre2019-06-15ÁOK
Boros Mihály
Kaszaki József
A gasztrointesztinális rendszer sebészi jelntőségű kórképeinek kísérletes vizsgálata2019-06-15ÁOK
Boros Mihály
Kaszaki József
A gasztrointesztinális rendszer sebészi jelntőségű kórképeinek kísérletes vizsgálata2019-06-15ÁOK
Csonka CsabaHiperkoleszterinémia kardiális hatásai2019-06-15ÁOK
Csonka CsabaSzívizom adaptáció vizsgálata vázizom stimulációval2019-06-15ÁOK
Csont Tamás BálintAz extracelluláris mátrix fehérjéinek vizsgálata a szívizom stresszadaptációjában2019-06-15ÁOK
Csont Tamás BálintAz extracelluláris mátrix fehérjéinek vizsgálata a szívizom stresszadaptációjában2019-06-15ÁOK
Csont Tamás BálintA miRNS szerepe szív patológiás állapotaiban2019-06-15ÁOK
Csont Tamás BálintMetabolikus betegségek (diabétesz, hiperlipidémia, urémia) szívhatásai2019-06-15ÁOK
Dux LászlóMakromolekula meghatározási módszerek standardizációja és minőségellenőrzése a klinikai biokémiában2019-06-15ÁOK
Görbe AnikóKardioprotektív anyagok hatásának és hatásuk jelátviteli útjainak vizsgálata in vitro sejtes modelleken2019-06-15ÁOK
Hantos ZoltánA légzőrendszer mechanikája élettani és kóros körülmények között2019-06-15ÁOK
Hantos ZoltánA légzőrendszer mechanikája élettani és kóros körülmények között:a légutak és a tüdőszövet szeparált vizsgálata2019-06-15ÁOK
Hartmann PetraAz ízületi gyulladás pathomechanizmusának feltárása és terápiás lehetőségei2019-06-15ÁOK
Jost NorbertA különböző transzmembrán áramok patch-clamp vizsgálata izolált szívizomsejteken és expressziós rendszerekben2019-06-15ÁOK
Keller-Pintér AnikóAz izomnövekedés- és differenciáció folyamatát szabályozó jelátviteli utak vizsgálata2019-06-15ÁOK
Koncz IstvánJ hullám szindrómák celluláris mechanizmusainak vizsgálata - A szív belső idegrendszerének szerepe az aritmiák kialakulásában2019-06-15ÁOK
Légrády Péter
Ábrahám György
A szubklinikus célszervkárosodások és a kardiális autonóm funkció vizsgálata hipertoniás és normotensiós egyénekben.2019-06-15ÁOK
Légrády PéterA terápiarezisztens hypertonia befolyásolásának lehetőségei2019-06-15ÁOK
Légrády PéterA kardiális autonóm neuropátia vizsgálata fokozott kardiovaszkuláris kockázattal járó állapotokban2019-06-15ÁOK
Leprán IstvánA hirtelen szívhalál gyógyszeres és diétás megelőzése2019-06-15ÁOK
Molnár ZsoltAz agyi oxigenizáció monitorozásának alternatív lehetőségei súlyos koponyatraumában2019-06-15ÁOK
Molnár ZsoltA szérum prokalcitonin (PCT) szint 24 órán belüli kinetikájának vizsgálata2019-06-15ÁOK
Molnár ZsoltA glycocalix funkcionális változásai különböző oldatokkal végzett folyadékreszuszcitáció során2019-06-15ÁOK
Molnár ZsoltSzeptikus sokk adjuváns kezelése citokin-adszorberrel2019-06-15ÁOK
Molnár ZsoltAz arterio-venózus "pCO2-rés" alapján végzett folyadékreszuszcitáció klinikai relevanciájának vizsgálata2019-06-15ÁOK
Nagy NorbertA Na+/Ca2+-exchanger vizsgálata szívizomban: élettani szereptől a ritmuszavarokig2019-06-15ÁOK
Ördög BalázsÖrökletes szívritmuszavarok pathomechanizmusai2019-06-15ÁOK
Pintér SándorIdeg- és izomsérülések korszerű sebészi kezelése2019-06-15ÁOK
Sepp RóbertGENOTÍPUS - FENOTÍPUS ÖSSZEFÜGGÉSEK ÖRÖKLETES IONCSATORNA BETEGSÉGEKBEN2019-06-15ÁOK
Sepp RóbertÖRÖKLETES IONCSATORNA BETEGSÉGEK KLINIKAI, GENETIKAI ÉS FUNKCIONÁLIS ANALÍZISE2019-06-15ÁOK
Somfay AttilaA környezeti ártalmakból származó kémiai és fizikai expozíciók hatásának vizsgálata a légzőrendszer sejtes elemeinek működésére2019-06-15ÁOK
Szabó Andrea1.A gasztrointesztinális rendszer sebészi kórképeinek makro- és mikrokeringési zavarai2019-06-15ÁOK
Varró AndrásCelluláris és szubcelluláris mechanizmusok a kardioaktiv szerek szívhatásaiban2019-06-15ÁOK
Varró AndrásCelluláris és szubcelluláris mechanizmusok a kardioaktiv szerek szívhatásaiban2019-06-15ÁOK
Végh ÁgnesEndogén protektiv hatású anyagok szerepe a szív pathológiás állapotaiban2019-06-15ÁOK
Venglovecz ViktóriaNyelőcső organoid sejtkultúra létrehozása és vizsgálata fiziológiás és patofiziológiás körülmények között2019-06-15ÁOK
Virág LászlóA szívizom repolarizációs folyamatainak tanulmányozása2019-06-15ÁOK
Bagyinka Csaba
Bérczi Alajos
Autokatalitikus enzimreakció tanulmányozása hidrogenáz enzimen2019-06-15SZBK
Bagyinka CsabaFémtartalmú fehérjék szerkezete és működése2019-06-15SZBK
Dér AndrásFehérjék fotonikai alkalmazása2019-06-15SZBK
Dér AndrásSupramolekuláris struktúrák fizikai kölcsönhatásai2019-06-15SZBK
Fehér TamásA bakteriális transzpozonok „megszelídítése”: evolúciós vizsgálatok és biotechnológiai alkalmazások2019-06-15SZBK
Fodor ElfriedaA prion fehérje család egészséges körülmények között betöltött szerepének vizsgálata.2019-06-15SZBK
Galajda PéterA bakteriális sejtciklus és fenotípus jellemzők sejtszintű vizsgálata mikromanipulációs és mikrofluidikai módszerekkel2019-06-15SZBK
Kelemen LórándOptikai csipesz alkalmazása egyedi sejtek felszínének vizsgálatában2019-06-15SZBK
Kelemen LórándSejt-sejt kölcsönhatás vizsgálata optikai csipesszel2019-06-15SZBK
Mátés LajosA genetikai instabilitás szerepe a karcinogenezisben2019-06-15SZBK
Mihály JózsefA neuronális sejtváz szabályozásának vizsgálata Drosophila idegi modellekben2019-06-15SZBK
Mihály JózsefA szarkomer összeszerelődés molekuláris mechanizmusainak vizsgálata2019-06-15SZBK
Ormos PálOptikai mikromanipuláció a biológiában2019-06-15SZBK
Pál CsabaIS elemek hatása az antibiotikum rezisztencia evolúciójára2019-06-15SZBK
Páli TiborAz emberi szervezetbe jutó szabadgyökök, gyökfogók vizsgálata2019-06-15SZBK
Páli Tibor
Kóta Zoltán
Biofizikai és biokémiai mérések élesztő vakuólum membránokon2019-06-15SZBK
Páli Tibor
Kóta Zoltán
Fehérjék gombolyodása és szerveződése biomembránokban2019-06-15SZBK
Puskás LászlóPathologiás elváltozások funkcionális genomikai vizsgálata2019-06-15SZBK
Timinszky GyulaA kromatin szerkezet és a sejtmagi transzport szabályozása a DNS károsodásainak javítása során2019-06-15SZBK
Vilmos PéterA sejtmagi aktin funkciójának vizsgálata2019-06-15SZBK
Welker ErvinA prion fehérje szerepe, hatás mechanizmusa a fertőző szivacsos agysorvadásos betegségekben2019-06-15SZBK
Zimányi László
Bérczi Alajos
Citokróm b561 fehérjék és pontmutánsaik előállítása, tisztítása és funkcionális jellemzése2019-06-15SZBK
Zimányi László
Bérczi Alajos
Transzmembrán elektrontranszfer, mint a citokróm b561 fehérjék biológiai aktivitásának alapja2019-06-15SZBK
Csontné Kiricsi MónikaNanorészecskék immunmoduláló hatásainak vizsgálata a tumor mikrokörnyezetében2019-06-15TTIK
Ábrahám GyörgyHT-nephrologia:renovascularis HT, CV adaptatio, cardialis autonom, peripheriás sensoros neuropathia, HT-variabilitás.2019-06-15SZTE
Babik BarnaA keringési- és a légzőrendszer vizsgálata szív-és érműtétek perioperatív időszakában2019-06-15SZTE
Boros Mihály
Szabó Andrea
Az urogenitális traktus mikrokeringése, keringési kórképeinek kísérletes vizsgálata2019-06-15SZTE
Boros Mihály
Szabó Andrea
A vázrendszer és a vázizomzat mikrokeringése. Traumatológiai kórképek keringési és mikrokeringési következményei, a végtag ischemia-reperfúzió befolyásolása2019-06-15SZTE
Cserni TamásAz autológ intesztinális rekonstruktív sebészet új koncepciói rövidbél szindróma kezelésében2019-06-15SZTE
Cserni TamásÚJ AUTOLÓG REKONSTRUKTÍV SEBÉSZETI ELJÁRÁSOK A GYERMEKSEBÉSZETBEN / GYERMEKUROLÓGIÁBAN2019-06-15SZTE
Csonka CsabaKardioprotekció extracelluláris mátrix komponensekkel2019-06-15SZTE
Csont Tamás BálintA nitroglicerin direkt miokardiális hatásának a vizsgálata2019-06-15SZTE
Farkas AndrásProaritmiás hatások klinikai és experimentális vizsgálata2019-06-15SZTE
Ferdinandy PéterHő-stressz fehérjék és az iszkémiás adaptáció2019-06-15SZTE
Ferdinandy PéterDiabetes és a szívizom stresszadaptációja2019-06-15SZTE
Ferdinandy PéterA szenzoros idegek szerepe a szívizom stresszadaptációjában2019-06-15SZTE
Peták FerencKardiorespiratórikus kölcsönhatások szerepe a tüdőbetegségek pathomechanizmusában2019-06-15SZTE
Sárközy Márta JuliannaBal kamrai hipertrófia és kondícionálhatóság vizsg. - 1. Krónikus veseelégtelenség hatására kifejlődő bal kamrai hipertrófia és a kondicionálhatóság vizsgálata.2019-06-15SZTE
Sárközy Márta JuliannaBAL KAMRAI HIPERTRÓFIA ÉS KONDÍCIONÁLHATÓSÁG VIZSGÁLATA BETEGSÉGMODELLEKBEN - 2. A radiogén szívkárosodás kísérletes vizsgálata2019-06-15SZTE
Zádor ErnőJelátviteli utak felderítése transzgenikus vázizommal2019-06-15SZTE
Zádor ErnőA vázizom remodellálás szabályozó faktorai2019-06-15SZTE
Krajcsi PéterTranszporterek szerepe a gyógyszer rezisztenciában2019-06-15Solvo
Cserni GáborTumorok prognosztikai pathológiája2019-06-15BKMÖK
Vértessy G. BeátaÚjszerű gyógyszer-célpont fehérjék karakterizálása a malária elleni küzdelemben2019-06-15MTA
Krenács TiborÓriássejtes csonttumor progressziója2019-06-15SE
Krenács TiborKollagén XVII fehérje melanomákban2019-06-15SE
Krenács TiborÓriássejtes csonttumor progressziója2019-06-15SE
Pál CsabaDeciphering evolutionary processes behind antibiotic resistance by novel tools in Synthetic Biology2019-06-15BRC
Boros MihályA gasztrointesztinális rendszer sebészi kórképeinek makro- és mikrokeringési zavarai.2019-06-15SMI
Érces Dániel
Varga Gabriella
Pericardialis tamponád makrohemodinamikai-, mikrokeringési- és gyulladásos következményeinek befolyásolása metán belélegeztetéssel2019-06-15SMI
Kaszaki József
Boros Mihály
Szepszis és a keringési shock makro- és mikrocirkulációs következmények és terápiás lehetőségek2019-06-15SMI
Szabó Andrea2.Trauma, ortopéd-traumatológiai beavatkozások és a csont anyagcserét befolyásoló farmakológiai kezelések makro- és mikrokeringési következményeinek vizsgálata...2019-06-15SMI
Szabó Andrea3. Az urogenitális traktus mikrokeringési zavarainak kísérletes vizsgálata2019-06-15SMI

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )