Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Szegedi Tudományegyetem, Multidiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Kelemen LórándSejt-sejt kölcsönhatás vizsgálata optikai csipesszel2017-08-31SZBK
Mihály JózsefA neuronális sejtváz szabályozásának vizsgálata Drosophila idegi modellekben2017-08-31SZBK
Kelemen LórándOptikai csipesz alkalmazása egyedi sejtek felszínének vizsgálatában2017-08-31SZBK
Ördög BalázsÖrökletes szívritmuszavarok pathomechanizmusai Pathomechanisms of inherited cardiac arrhythmias2017-08-31ÁOK
Cserni TamásÚJ AUTOLÓG REKONSTRUKTÍV SEBÉSZETI ELJÁRÁSOK A GYERMEKSEBÉSZETBEN / GYERMEKUROLÓGIÁBAN2017-08-31SZTE
Csonka CsabaSzívizom adaptáció vizsgálata vázizom stimulációval2017-08-31ÁOK
Zimányi László
Bérczi Alajos
Transzmembrán elektrontranszfer, mint a citokróm b561 fehérjék biológiai aktivitásának alapja2017-07-31SZBK
Molnár ZsoltA szérum prokalcitonin (PCT) szint 24 órán belüli kinetikájának vizsgálata2017-07-31ÁOK
Mihály JózsefA szarkomer összeszerelődés molekuláris mechanizmusainak vizsgálata2017-07-31SZBK
Boros Mihály
Szabó Andrea
A vázrendszer és a vázizomzat mikrokeringése. Traumatológiai kórképek keringési és mikrokeringési következményei, a végtag ischemia-reperfúzió befolyásolása2017-07-31SZTE
Farkas AttilaSzívritmuszavarok klinikai- és experimentális-, valamint a szívizom kontraktilitás vizsgálata.2017-07-31ÁOK
Dux LászlóMakromolekula meghatározási módszerek standardizációja és minőségellenőrzése a klinikai biokémiában2017-07-31ÁOK
Jost NorbertA különböző transzmembrán áramok patch-clamp vizsgálata izolált szívizomsejteken és expressziós rendszerekben2017-07-31ÁOK
Csont Tamás BálintAz extracelluláris mátrix fehérjéinek vizsgálata a szívizom stresszadaptációjában2017-07-31ÁOK
Seprényi GyörgySzemikvantitatív elemzési módszerek a konfokális mikroszkópiában és fehérje mennyiségi meghatározásban.2017-07-31ÁOK
Molnár ZsoltA glycocalix funkcionális változásai különböző oldatokkal végzett folyadékreszuszcitáció során2017-07-31ÁOK
Hantos ZoltánA légzőrendszer mechanikája élettani és kóros körülmények között:a légutak és a tüdőszövet szeparált vizsgálata2017-07-31ÁOK
Fodor ElfriedaA prion fehérje család egészséges körülmények között betöltött szerepének vizsgálata.2017-07-31SZBK
Ferdinandy PéterDiabetes és a szívizom stresszadaptációja2017-07-31SZTE
Virág LászlóA szívizom repolarizációs folyamatainak tanulmányozása2017-07-31ÁOK
Csont Tamás BálintA nitroglicerin direkt miokardiális hatásának a vizsgálata2017-07-31SZTE
Bagyinka Csaba
Bérczi Alajos
Autokatalitikus enzimreakció tanulmányozása hidrogenáz enzimen2017-07-31SZBK
Pintér SándorIdeg- és izomsérülések korszerű sebészi kezelése2017-07-31ÁOK
Hantos ZoltánA légzőrendszer mechanikája élettani és kóros körülmények között2017-07-31ÁOK
Somfay AttilaA környezeti ártalmakból származó kémiai és fizikai expozíciók hatásának vizsgálata a légzőrendszer sejtes elemeinek működésére2017-07-31ÁOK
Ferdinandy PéterHő-stressz fehérjék és az iszkémiás adaptáció2017-07-31SZTE
Krajcsi PéterTranszporterek szerepe a gyógyszer rezisztenciában2017-07-31Solvo
Mátés LajosA genetikai instabilitás szerepe a karcinogenezisben2017-07-31SZBK
Csont Tamás BálintA miRNS szerepe szív patológiás állapotaiban2017-07-31ÁOK
Bagyinka CsabaFémtartalmú fehérjék szerkezete és működése2017-07-31SZBK
Cserni GáborTumorok prognosztikai pathológiája2017-07-31BKMÖK
Nagy NorbertA Na+/Ca2+-exchanger vizsgálata szívizomban: élettani szereptől a ritmuszavarokig2017-07-31ÁOK
Szabó Andrea2.Trauma, ortopéd-traumatológiai beavatkozások és a csont anyagcserét befolyásoló farmakológiai kezelések makro- és mikrokeringési következményeinek vizsgálata...2017-07-31SMI
Galajda PéterA bakteriális sejtciklus és fenotípus jellemzők sejtszintű vizsgálata mikromanipulációs és mikrofluidikai módszerekkel2017-07-31SZBK
Ferdinandy PéterA szenzoros idegek szerepe a szívizom stresszadaptációjában2017-07-31SZTE
Ábrahám GyörgyHT-nephrologia:renovascularis HT, CV adaptatio, cardialis autonom, peripheriás sensoros neuropathia, HT-variabilitás.2017-07-31SZTE
Vilmos PéterA sejtmagi aktin funkciójának vizsgálata2017-07-31SZBK
Varró AndrásCelluláris és szubcelluláris mechanizmusok a kardioaktiv szerek szívhatásaiban2017-07-31ÁOK
Dér AndrásFehérjék fotonikai alkalmazása2017-07-31SZBK
Vizler CsabaA gyulladás és szövetregeneráció mechanizmusának vizsgálata2017-07-31SZBK
Szabó Andrea3. Az urogenitális traktus mikrokeringési zavarainak kísérletes vizsgálata2017-07-31SMI
Galajda PéterBaktériumpopulációk vizsgálata mikrofluidikai módszerekkel2017-07-31SZBK
Zádor ErnőJelátviteli utak felderítése transzgenikus vázizommal2017-07-31SZTE
Pál CsabaIS elemek hatása az antibiotikum rezisztencia evolúciójára2017-07-31SZBK
Sárközy Márta JuliannaKrónikus veseelégtelenség kardiovaszkuláris hatásai2017-07-31SZTE
Leprán IstvánA hirtelen szívhalál gyógyszeres és diétás megelőzése2017-07-31ÁOK
Dér AndrásSupramolekuláris struktúrák fizikai kölcsönhatásai2017-07-31SZBK
Vizler CsabaA tumorellenes immunválasz és a tumorok okozta immunszuppresszió vizsgálata állatmodellekben és sejtkultúrában2017-07-31SZBK
Szabó Andrea1.A gasztrointesztinális rendszer sebészi kórképeinek makro- és mikrokeringési zavarai2017-07-31ÁOK
Hartmann PetraAz ízületi gyulladás pathomechanizmusának feltárása és terápiás lehetőségei2017-07-31ÁOK
Zádor ErnőA vázizom remodellálás szabályozó faktorai2017-07-31SZTE
Pál CsabaDeciphering evolutionary processes behind antibiotic resistance by novel tools in Synthetic Biology2017-07-31BRC
Sepp RóbertÖRÖKLETES IONCSATORNA BETEGSÉGEK KLINIKAI, GENETIKAI ÉS FUNKCIONÁLIS ANALÍZISE2017-07-31ÁOK
Végh ÁgnesEndogén protektiv hatású anyagok szerepe a szív pathológiás állapotaiban2017-07-31ÁOK
Ormos PálOptikai mikromanipuláció a biológiában2017-07-31SZBK
Görbe AnikóKardioprotektív anyagok hatásának és hatásuk jelátviteli útjainak vizsgálata in vitro sejtes modelleken2017-07-31ÁOK
Kaszaki József
Boros Mihály
Szepszis és a keringési shock makro- és mikrocirkulációs következmények és terápiás lehetőségek2017-07-31SMI
Csonka CsabaHiperkoleszterinémia kardiális hatásai2017-07-31ÁOK
Babik BarnaA keringési- és a légzőrendszer vizsgálata szív-és érműtétek perioperatív időszakában2017-07-31SZTE
Sepp RóbertGENOTÍPUS - FENOTÍPUS ÖSSZEFÜGGÉSEK ÖRÖKLETES IONCSATORNA BETEGSÉGEKBEN2017-07-31ÁOK
Páli TiborAz emberi szervezetbe jutó szabadgyökök, gyökfogók vizsgálata2017-07-31SZBK
Boldogkői ZsoltIntelligens vírusvektorok génbevitelre2017-07-31ÁOK
Görbe AnikóKardioprotektív anyagok hatásának és hatásuk jelátviteli útjainak vizsgálata in vitro sejtes modelleken2017-07-31ÁOK
Puskás LászlóPathologiás elváltozások funkcionális genomikai vizsgálata2017-07-31SZBK
Cserni TamásAz autológ intesztinális rekonstruktív sebészet új koncepciói rövidbél szindróma kezelésében2017-07-31SZTE
Csonka CsabaA nitrogén monoxid és peroxinitrit szerepe a szívizom stresszadaptációjában2017-07-31SZTE
Molnár ZsoltAz arterio-venózus "pCO2-rés" alapján végzett folyadékreszuszcitáció klinikai relevanciájának vizsgálata2017-07-31ÁOK
Légrády Péter
Ábrahám György
A szubklinikus célszervkárosodások és a kardiális autonóm funkció vizsgálata hipertoniás és normotensiós egyénekben.2017-07-31ÁOK
Páli Tibor
Kóta Zoltán
Fehérjék gombolyodása és szerveződése biomembránokban2017-07-31SZBK
Kiss IbolyaA porcspecifikus génműködésben szerepet játszó molekuláris mechanizmusok vizsgálata in vitro módszerekkel és transzgenikus egerekben2017-07-31SZBK
Keller-Pintér AnikóAz izomnövekedés- és differenciáció folyamatát szabályozó jelátviteli utak vizsgálata2017-07-31ÁOK
Baczkó IstvánA szívelégtelenség kialakulásának celluláris patomechanizmusai. Szívritmuszavarok kialakulásának mechanizmusai szívelégtelenségben.2017-07-31ÁOK
Csonka CsabaKardioprotekció extracelluláris mátrix komponensekkel2017-07-31SZTE
Molnár ZsoltAz agyi oxigenizáció monitorozásának alternatív lehetőségei súlyos koponyatraumában2017-07-31ÁOK
Légrády PéterA kardiális autonóm neuropátia vizsgálata fokozott kardiovaszkuláris kockázattal járó állapotokban2017-07-31ÁOK
Páli Tibor
Kóta Zoltán
Biofizikai és biokémiai mérések élesztő vakuólum membránokon2017-07-31SZBK
Boros MihályA gasztrointesztinális rendszer sebészi kórképeinek makro- és mikrokeringési zavarai.2017-07-31SMI
Farkas AndrásProaritmiás hatások klinikai és experimentális vizsgálata2017-07-31SZTE
Peták FerencKardiorespiratórikus kölcsönhatások szerepe a tüdőbetegségek pathomechanizmusában2017-07-31SZTE
Koncz IstvánJ hullám szindrómák celluláris mechanizmusainak vizsgálata. A szív belső idegrendszerének szerepe az aritmiák kialakulásában2017-07-31ÁOK
Légrády PéterA terápiarezisztens hypertonia befolyásolásának lehetőségei2017-07-31ÁOK
Zimányi László
Bérczi Alajos
Citokróm b561 fehérjék és pontmutánsaik előállítása, tisztítása és funkcionális jellemzése2017-07-31SZBK
Boros Mihály
Szabó Andrea
Az urogenitális traktus mikrokeringése, keringési kórképeinek kísérletes vizsgálata2017-07-31SZTE
Vértessy G. BeátaÚjszerű gyógyszer-célpont fehérjék karakterizálása a malária elleni küzdelemben2017-07-31MTA
Welker ErvinA prion fehérje szerepe, hatás mechanizmusa a fertőző szivacsos agysorvadásos betegségekben2017-07-31SZBK
Koncz IstvánJ hullám szindrómák celluláris mechanizmusainak vizsgálata. A szív belső idegrendszerének szerepe az aritmiák kialakulásában2017-07-31ÁOK
Csont Tamás BálintMetabolikus betegségek (diabétesz, hiperlipidémia, urémia) szívhatásai2017-07-31ÁOK
Érces Dániel
Varga Gabriella
Pericardialis tamponád makrohemodinamikai-, mikrokeringési- és gyulladásos következményeinek befolyásolása metán belélegeztetéssel2017-07-15SMI
Bencsik PéterA szívizom iszkémiás adaptációja - Alcím: A mátrix metalloproteináz-2 szerepe a szívizom iszkémiás károsodásában2017-07-15ÁOK
Molnár ZsoltSzeptikus sokk adjuváns kezelése citokin-adszorberrel2017-07-15ÁOK

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.2357 ( 2017. V. 15. )