Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Szegedi Tudományegyetem, Multidiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Ábrahám GyörgyHT-nephrologia:renovascularis HT, CV adaptatio, cardialis autonom, peripheriás sensoros neuropathia, HT-variabilitás.2020-08-14SZTE
Babik BarnaA keringési- és a légzőrendszer vizsgálata szív-és érműtétek perioperatív időszakában2020-08-14SZTE
Baczkó IstvánGyógyszerek proaritmiás mellékhatásainak mechanizmusai2020-08-14SZTE
Baczkó IstvánA pitvarfibrilláció mechanizmusai, és kezelésének új, farmakológiai lehetőségei2020-08-14SZTE
Boros Mihály
Szabó Andrea
Az urogenitális traktus mikrokeringése, keringési kórképeinek kísérletes vizsgálata2020-08-14SZTE
Boros Mihály
Szabó Andrea
A vázrendszer és a vázizomzat mikrokeringése. Traumatológiai kórképek keringési és mikrokeringési következményei, a végtag ischemia-reperfúzió befolyásolása2020-08-14SZTE
Csonka CsabaKardioprotekció extracelluláris mátrix komponensekkel2020-08-14SZTE
Csont Tamás BálintA nitroglicerin direkt miokardiális hatásának a vizsgálata2020-08-14SZTE
Ferdinandy PéterDiabetes és a szívizom stresszadaptációja2020-08-14SZTE
Ferdinandy PéterA szenzoros idegek szerepe a szívizom stresszadaptációjában2020-08-14SZTE
Ferdinandy PéterHő-stressz fehérjék és az iszkémiás adaptáció2020-08-14SZTE
Orosz AndreaA kamrai repolarizáció időbeli instabilitásának vizsgálata különböző klinikai állapotokban2020-08-14SZTE
Peták FerencKardiorespiratórikus kölcsönhatások szerepe a tüdőbetegségek pathomechanizmusában2020-08-14SZTE
Sárközy Márta JuliannaBal kamrai hipertrófia és kondícionálhatóság vizsg. - 1. Krónikus veseelégtelenség hatására kifejlődő bal kamrai hipertrófia és a kondicionálhatóság vizsgálata.2020-08-14SZTE
Sárközy Márta JuliannaBAL KAMRAI HIPERTRÓFIA ÉS KONDÍCIONÁLHATÓSÁG VIZSGÁLATA BETEGSÉGMODELLEKBEN - 2. A radiogén szívkárosodás kísérletes vizsgálata2020-08-14SZTE
Zádor ErnőA vázizom remodellálás szabályozó faktorai2020-08-14SZTE
Zádor ErnőJelátviteli utak felderítése transzgenikus vázizommal2020-08-14SZTE
Boros MihályA gasztrointesztinális rendszer sebészi kórképeinek makro- és mikrokeringési zavarai.2020-08-14SMI
Érces Dániel
Varga Gabriella
Pericardialis tamponád makrohemodinamikai-, mikrokeringési- és gyulladásos következményeinek befolyásolása metán belélegeztetéssel2020-08-14SMI
Szabó Andrea3. Az urogenitális traktus mikrokeringési zavarainak kísérletes vizsgálata2020-08-14SMI
Szabó Andrea2.Trauma, ortopéd-traumatológiai beavatkozások és a csont anyagcserét befolyásoló farmakológiai kezelések makro- és mikrokeringési következményeinek vizsgálata...2020-08-14SMI
Varga Gabriella
Érces Dániel
A komplement C5a antagonista terápia hatása a makro- és mikrokeringési zavarokra a nem okkluzív mezentériális iszkémia állatmodelljeiben2020-08-14SMI
Dér András
Valkai Sándor
Integrált optikai struktúrák fejlesztése, különös tekintettel az orvosdiagnosztikai alkalmazásokra2020-08-14SZBK
Dér AndrásFehérjék fotonikai alkalmazása2020-08-14SZBK
Fehér TamásA bakteriális transzpozonok „megszelídítése”: evolúciós vizsgálatok és biotechnológiai alkalmazások2020-08-14SZBK
Fodor ElfriedaA prion fehérje család egészséges körülmények között betöltött szerepének vizsgálata.2020-08-14SZBK
Kelemen LórándOptikai csipesz alkalmazása egyedi sejtek felszínének vizsgálatában2020-08-14SZBK
Mátés LajosA genetikai instabilitás szerepe a karcinogenezisben2020-08-14SZBK
Ormos PálOptikai mikromanipuláció a biológiában2020-08-14SZBK
Páli Tibor
Kóta Zoltán
Fehérjék gombolyodása és szerveződése biomembránokban2020-08-14SZBK
Páli TiborAz emberi szervezetbe jutó szabadgyökök, gyökfogók vizsgálata2020-08-14SZBK
Páli Tibor
Kóta Zoltán
Biofizikai és biokémiai mérések élesztő vakuólum membránokon2020-08-14SZBK
Puskás LászlóPathologiás elváltozások funkcionális genomikai vizsgálata2020-08-14SZBK
Valkai SándorIntegrált optikai, biofilmet aktív elemként alkalmazó logikai kapu2020-08-14SZBK
Végh Attila GergelyA neurovaszkuláris egység mechanobiológiája fiziológiás és patológiás folyamatokban2020-08-14SZBK
Vilmos PéterAz aktinkötő Moesin fehérje sejtmagi transzportjának és funkciójának vizsgálata2020-08-14SZBK
Vilmos PéterA sejtmagi aktin funkciójának vizsgálata2020-08-14SZBK
Welker ErvinA prion fehérje szerepe, hatás mechanizmusa a fertőző szivacsos agysorvadásos betegségekben2020-08-14SZBK
Zimányi LászlóCitokróm b561 fehérjék és pontmutánsaik előállítása, tisztítása és funkcionális jellemzése2020-08-14SZBK
Zimányi LászlóTranszmembrán elektrontranszfer, mint a citokróm b561 fehérjék biológiai aktivitásának alapja2020-08-14SZBK
Pál CsabaDeciphering evolutionary processes behind antibiotic resistance by novel tools in Synthetic Biology2020-08-14BRC
Csontné Kiricsi MónikaNanorészecskék immunmoduláló hatásainak vizsgálata a tumor mikrokörnyezetében2020-08-14TTIK
Krenács TiborKollagén XVII fehérje melanomákban2020-08-14SE
Krenács TiborÓriássejtes csonttumor progressziója2020-08-14SE
Krajcsi PéterTranszporterek szerepe a gyógyszer rezisztenciában2020-08-28Solvo
Baczkó IstvánA szívelégtelenség kialakulásának celluláris patomechanizmusai. Szívritmuszavarok kialakulásának mechanizmusai szívelégtelenségben.2020-08-14ÁOK
Bogáts GáborKlinikai és kísérletes szívsebészet – kardiorespiratorikus kölcsönhatások szerepe a szívbetegek pathomechanizmusában2020-08-14ÁOK
Boldogkői ZsoltIntelligens vírusvektorok génbevitelre2020-08-14ÁOK
Boros Mihály
Kaszaki József
A gasztrointesztinális rendszer sebészi jelentőségű kórképeinek kísérletes vizsgálata2020-08-14ÁOK
Boros MihályMitokondriális gyógyszerkölcsönhatások klinikai és kísérleti elemzése emésztőrendszeri betegségekben2020-08-31ÁOK
Csonka CsabaHiperkoleszterinémia kardiális hatásai2020-08-14ÁOK
Csont Tamás BálintMetabolikus betegségek (diabétesz, hiperlipidémia, urémia) szívhatásai2020-08-14ÁOK
Csont Tamás BálintAz extracelluláris mátrix fehérjéinek vizsgálata a szívizom stresszadaptációjában2020-08-14ÁOK
Dux LászlóMakromolekula meghatározási módszerek standardizációja és minőségellenőrzése a klinikai biokémiában2020-08-14ÁOK
Gáspár RóbertAz obezitás okozta uterus kontraktilitás változása vemhes patkány modellen2020-08-14ÁOK
Gáspár RóbertInvestigation of the responses of gastrointestinal smooth muscle to different stress and pathophysiological processes by electromyography2020-08-14ÁOK
Gáspár RóbertTokolitikus hatóanyagok és támadáspontok vizsgálata2020-08-14ÁOK
Gáspár RóbertHatóanyag metabolizmus nemi különbségeinek vizsgálata májperfúziós módszerrel2020-08-14ÁOK
Görbe AnikóKardioprotektív anyagok hatásának és hatásuk jelátviteli útjainak vizsgálata in vitro sejtes modelleken2020-08-14ÁOK
Hartmann PetraAz ízületi gyulladás pathomechanizmusának feltárása és terápiás lehetőségei2020-08-31ÁOK
Hartmann PetraMetán bioaktivitás vizsgálata, a mitokondriális diszfunkció befolyásolása iszkémia-reperfúzió alatt2020-08-31ÁOK
Jost Norbert LászlóA különböző transzmembrán áramok patch-clamp vizsgálata izolált szívizomsejteken és expressziós rendszerekben2020-08-14ÁOK
Keller-Pintér AnikóAz izomnövekedés- és differenciáció folyamatát szabályozó jelátviteli utak vizsgálata2020-08-14ÁOK
Légrády Péter
Ábrahám György
A szubklinikus célszervkárosodások és a kardiális autonóm funkció vizsgálata hipertoniás és normotensiós egyénekben.2020-08-14ÁOK
Légrády PéterA kardiális autonóm neuropátia vizsgálata fokozott kardiovaszkuláris kockázattal járó állapotokban2020-08-14ÁOK
Légrády PéterA terápiarezisztens hypertonia befolyásolásának lehetőségei2020-08-14ÁOK
Leprán IstvánA hirtelen szívhalál gyógyszeres és diétás megelőzése2020-08-14ÁOK
Maróti ZoltánArchaikus minták teljes genom szekvenciáinak analízise, bioinformatikai feldolgozása2020-08-31ÁOK
Mink MátyásAz emberi IV-es collagenopathia Drosophila modellje; transzlációs kutatás, fejlesztés és innováció2020-08-14ÁOK
Ördög BalázsÖrökletes szívritmuszavarok pathomechanizmusai2020-08-14ÁOK
Papp GyulaA szív gyógyszerérzékenysége extrém életkorokban2020-08-14ÁOK
Papp GyulaA szívelégtelenség farmakoterápiájának új útjai2020-08-14ÁOK
Prorok JánosA megváltozott Ca2+ háztartás szerepének vizsgálata a különböző szívritmuszavarok keletkezésében2020-08-14ÁOK
Sepp RóbertGENOTÍPUS - FENOTÍPUS ÖSSZEFÜGGÉSEK ÖRÖKLETES IONCSATORNA BETEGSÉGEKBEN2020-08-14ÁOK
Sepp RóbertÖRÖKLETES IONCSATORNA BETEGSÉGEK KLINIKAI, GENETIKAI ÉS FUNKCIONÁLIS ANALÍZISE2020-08-14ÁOK
Somfay AttilaA környezeti ártalmakból származó kémiai és fizikai expozíciók hatásának vizsgálata a légzőrendszer sejtes elemeinek működésére2020-08-14ÁOK
Szűcs GergőEndogén és exogén kardioprotekciós mechanizmusokban metabolikus betegségekben2020-08-14ÁOK
Tombácz DóraVírus génexpresszió-analízis különböző OMIKÁ-kkal2020-08-14ÁOK
Varró AndrásCelluláris és szubcelluláris mechanizmusok a kardioaktiv szerek szívhatásaiban2020-08-31ÁOK
Venglovecz ViktóriaNyelőcső organoid sejtkultúra létrehozása és vizsgálata fiziológiás és patofiziológiás körülmények között2020-08-14ÁOK
Virág LászlóA szívizom repolarizációs folyamatainak tanulmányozása2020-08-14ÁOK
Lovas AndrásAlveolus toborzás hypoxiás légzési elégtelenségben2020-08-14AITI

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )