Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Szegedi Tudományegyetem, Multidiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Krenács TiborÓriássejtes csonttumor progressziója2018-05-18SE
Krenács TiborKollagén XVII fehérje melanomákban2018-05-18SE
Baczkó IstvánA szívelégtelenség kialakulásának celluláris patomechanizmusai. Szívritmuszavarok kialakulásának mechanizmusai szívelégtelenségben.2018-05-18ÁOK
Bencsik PéterA szívizom iszkémiás adaptációja - Alcím: A mátrix metalloproteináz-2 szerepe a szívizom iszkémiás károsodásában2018-05-18ÁOK
Boldogkői ZsoltIntelligens vírusvektorok génbevitelre2018-05-18ÁOK
Boros Mihály
Kaszaki József
A gasztrointesztinális rendszer sebészi jelntőségű kórképeinek kísérletes vizsgálata2018-05-18ÁOK
Csonka CsabaSzívizom adaptáció vizsgálata vázizom stimulációval2018-05-18ÁOK
Csonka CsabaHiperkoleszterinémia kardiális hatásai2018-05-18ÁOK
Csont Tamás BálintMetabolikus betegségek (diabétesz, hiperlipidémia, urémia) szívhatásai2018-05-18ÁOK
Csont Tamás BálintAz extracelluláris mátrix fehérjéinek vizsgálata a szívizom stresszadaptációjában2018-05-18ÁOK
Csont Tamás BálintA miRNS szerepe szív patológiás állapotaiban2018-05-18ÁOK
Dux LászlóMakromolekula meghatározási módszerek standardizációja és minőségellenőrzése a klinikai biokémiában2018-05-18ÁOK
Farkas AttilaSzívritmuszavarok klinikai- és experimentális-, valamint a szívizom kontraktilitás vizsgálata.2018-05-18ÁOK
Görbe AnikóKardioprotektív anyagok hatásának és hatásuk jelátviteli útjainak vizsgálata in vitro sejtes modelleken2018-05-18ÁOK
Hantos ZoltánA légzőrendszer mechanikája élettani és kóros körülmények között2018-05-18ÁOK
Hantos ZoltánA légzőrendszer mechanikája élettani és kóros körülmények között:a légutak és a tüdőszövet szeparált vizsgálata2018-05-18ÁOK
Hartmann PetraAz ízületi gyulladás pathomechanizmusának feltárása és terápiás lehetőségei2018-05-18ÁOK
Jost NorbertA különböző transzmembrán áramok patch-clamp vizsgálata izolált szívizomsejteken és expressziós rendszerekben2018-05-18ÁOK
Keller-Pintér AnikóAz izomnövekedés- és differenciáció folyamatát szabályozó jelátviteli utak vizsgálata2018-05-18ÁOK
Koncz IstvánJ hullám szindrómák celluláris mechanizmusainak vizsgálata - A szív belső idegrendszerének szerepe az aritmiák kialakulásában2018-05-18ÁOK
Légrády PéterA kardiális autonóm neuropátia vizsgálata fokozott kardiovaszkuláris kockázattal járó állapotokban2018-05-18ÁOK
Légrády Péter
Ábrahám György
A szubklinikus célszervkárosodások és a kardiális autonóm funkció vizsgálata hipertoniás és normotensiós egyénekben.2018-05-18ÁOK
Légrády PéterA terápiarezisztens hypertonia befolyásolásának lehetőségei2018-05-18ÁOK
Leprán IstvánA hirtelen szívhalál gyógyszeres és diétás megelőzése2018-05-18ÁOK
Mink MátyásAz emberi IV-es collagenopathia Drosophila modellje; transzlációs kutatás, fejlesztés és innováció2018-05-18ÁOK
Molnár ZsoltSzeptikus sokk adjuváns kezelése citokin-adszorberrel2018-05-18ÁOK
Molnár ZsoltA glycocalix funkcionális változásai különböző oldatokkal végzett folyadékreszuszcitáció során2018-05-18ÁOK
Molnár ZsoltAz agyi oxigenizáció monitorozásának alternatív lehetőségei súlyos koponyatraumában2018-05-18ÁOK
Molnár ZsoltA szérum prokalcitonin (PCT) szint 24 órán belüli kinetikájának vizsgálata2018-05-18ÁOK
Molnár ZsoltAz arterio-venózus "pCO2-rés" alapján végzett folyadékreszuszcitáció klinikai relevanciájának vizsgálata2018-05-18ÁOK
Nagy NorbertA Na+/Ca2+-exchanger vizsgálata szívizomban: élettani szereptől a ritmuszavarokig2018-05-18ÁOK
Ördög BalázsÖrökletes szívritmuszavarok pathomechanizmusai2018-05-18ÁOK
Pintér SándorIdeg- és izomsérülések korszerű sebészi kezelése2018-05-18ÁOK
Sepp RóbertGENOTÍPUS - FENOTÍPUS ÖSSZEFÜGGÉSEK ÖRÖKLETES IONCSATORNA BETEGSÉGEKBEN2018-05-18ÁOK
Sepp RóbertÖRÖKLETES IONCSATORNA BETEGSÉGEK KLINIKAI, GENETIKAI ÉS FUNKCIONÁLIS ANALÍZISE2018-05-18ÁOK
Seprényi GyörgySzemikvantitatív elemzési módszerek a konfokális mikroszkópiában és fehérje mennyiségi meghatározásban.2018-05-18ÁOK
Somfay AttilaA környezeti ártalmakból származó kémiai és fizikai expozíciók hatásának vizsgálata a légzőrendszer sejtes elemeinek működésére2018-05-18ÁOK
Szabó Andrea1.A gasztrointesztinális rendszer sebészi kórképeinek makro- és mikrokeringési zavarai2018-05-18ÁOK
Varró AndrásCelluláris és szubcelluláris mechanizmusok a kardioaktiv szerek szívhatásaiban2018-05-18ÁOK
Végh ÁgnesEndogén protektiv hatású anyagok szerepe a szív pathológiás állapotaiban2018-05-18ÁOK
Virág LászlóA szívizom repolarizációs folyamatainak tanulmányozása2018-05-18ÁOK
Cserni GáborTumorok prognosztikai pathológiája2018-05-18BKMÖK
Vértessy G. BeátaÚjszerű gyógyszer-célpont fehérjék karakterizálása a malária elleni küzdelemben2018-05-18MTA
Ábrahám GyörgyHT-nephrologia:renovascularis HT, CV adaptatio, cardialis autonom, peripheriás sensoros neuropathia, HT-variabilitás.2018-05-18SZTE
Babik BarnaA keringési- és a légzőrendszer vizsgálata szív-és érműtétek perioperatív időszakában2018-05-18SZTE
Boros Mihály
Szabó Andrea
Az urogenitális traktus mikrokeringése, keringési kórképeinek kísérletes vizsgálata2018-05-18SZTE
Boros Mihály
Szabó Andrea
A vázrendszer és a vázizomzat mikrokeringése. Traumatológiai kórképek keringési és mikrokeringési következményei, a végtag ischemia-reperfúzió befolyásolása2018-05-18SZTE
Cserni TamásÚJ AUTOLÓG REKONSTRUKTÍV SEBÉSZETI ELJÁRÁSOK A GYERMEKSEBÉSZETBEN / GYERMEKUROLÓGIÁBAN2018-05-18SZTE
Cserni TamásAz autológ intesztinális rekonstruktív sebészet új koncepciói rövidbél szindróma kezelésében2018-05-18SZTE
Csonka CsabaA nitrogén monoxid és peroxinitrit szerepe a szívizom stresszadaptációjában2018-05-18SZTE
Csonka CsabaKardioprotekció extracelluláris mátrix komponensekkel2018-05-18SZTE
Csont Tamás BálintA nitroglicerin direkt miokardiális hatásának a vizsgálata2018-05-18SZTE
Farkas AndrásProaritmiás hatások klinikai és experimentális vizsgálata2018-05-18SZTE
Ferdinandy PéterA szenzoros idegek szerepe a szívizom stresszadaptációjában2018-05-18SZTE
Ferdinandy PéterHő-stressz fehérjék és az iszkémiás adaptáció2018-05-18SZTE
Ferdinandy PéterDiabetes és a szívizom stresszadaptációja2018-05-18SZTE
Peták FerencKardiorespiratórikus kölcsönhatások szerepe a tüdőbetegségek pathomechanizmusában2018-05-18SZTE
Sárközy Márta JuliannaKrónikus veseelégtelenség kardiovaszkuláris hatásai2018-05-18SZTE
Zádor ErnőA vázizom remodellálás szabályozó faktorai2018-05-18SZTE
Zádor ErnőJelátviteli utak felderítése transzgenikus vázizommal2018-05-18SZTE
Bagyinka CsabaFémtartalmú fehérjék szerkezete és működése2018-05-18SZBK
Bagyinka Csaba
Bérczi Alajos
Autokatalitikus enzimreakció tanulmányozása hidrogenáz enzimen2018-05-18SZBK
Dér AndrásFehérjék fotonikai alkalmazása2018-05-18SZBK
Dér AndrásSupramolekuláris struktúrák fizikai kölcsönhatásai2018-05-18SZBK
Fodor ElfriedaA prion fehérje család egészséges körülmények között betöltött szerepének vizsgálata.2018-05-18SZBK
Galajda PéterBaktériumpopulációk vizsgálata mikrofluidikai módszerekkel2018-05-18SZBK
Galajda PéterA bakteriális sejtciklus és fenotípus jellemzők sejtszintű vizsgálata mikromanipulációs és mikrofluidikai módszerekkel2018-05-18SZBK
Kelemen LórándOptikai csipesz alkalmazása egyedi sejtek felszínének vizsgálatában2018-05-18SZBK
Kelemen LórándSejt-sejt kölcsönhatás vizsgálata optikai csipesszel2018-05-18SZBK
Mátés LajosA genetikai instabilitás szerepe a karcinogenezisben2018-05-18SZBK
Mihály JózsefA neuronális sejtváz szabályozásának vizsgálata Drosophila idegi modellekben2018-05-18SZBK
Mihály JózsefA szarkomer összeszerelődés molekuláris mechanizmusainak vizsgálata2018-05-18SZBK
Ormos PálOptikai mikromanipuláció a biológiában2018-05-18SZBK
Pál CsabaIS elemek hatása az antibiotikum rezisztencia evolúciójára2018-05-18SZBK
Páli TiborAz emberi szervezetbe jutó szabadgyökök, gyökfogók vizsgálata2018-05-18SZBK
Páli Tibor
Kóta Zoltán
Biofizikai és biokémiai mérések élesztő vakuólum membránokon2018-05-18SZBK
Páli Tibor
Kóta Zoltán
Fehérjék gombolyodása és szerveződése biomembránokban2018-05-18SZBK
Puskás LászlóPathologiás elváltozások funkcionális genomikai vizsgálata2018-05-18SZBK
Vilmos PéterA sejtmagi aktin funkciójának vizsgálata2018-05-18SZBK
Vizler CsabaA gyulladás és szövetregeneráció mechanizmusának vizsgálata2018-05-18SZBK
Vizler CsabaA tumorellenes immunválasz és a tumorok okozta immunszuppresszió vizsgálata állatmodellekben és sejtkultúrában2018-05-18SZBK
Welker ErvinA prion fehérje szerepe, hatás mechanizmusa a fertőző szivacsos agysorvadásos betegségekben2018-05-18SZBK
Zimányi László
Bérczi Alajos
Citokróm b561 fehérjék és pontmutánsaik előállítása, tisztítása és funkcionális jellemzése2018-05-18SZBK
Zimányi László
Bérczi Alajos
Transzmembrán elektrontranszfer, mint a citokróm b561 fehérjék biológiai aktivitásának alapja2018-05-18SZBK
Boros MihályA gasztrointesztinális rendszer sebészi kórképeinek makro- és mikrokeringési zavarai.2018-05-18SMI
Érces Dániel
Varga Gabriella
Pericardialis tamponád makrohemodinamikai-, mikrokeringési- és gyulladásos következményeinek befolyásolása metán belélegeztetéssel2018-05-18SMI
Kaszaki József
Boros Mihály
Szepszis és a keringési shock makro- és mikrocirkulációs következmények és terápiás lehetőségek2018-05-18SMI
Szabó Andrea2.Trauma, ortopéd-traumatológiai beavatkozások és a csont anyagcserét befolyásoló farmakológiai kezelések makro- és mikrokeringési következményeinek vizsgálata...2018-05-18SMI
Szabó Andrea3. Az urogenitális traktus mikrokeringési zavarainak kísérletes vizsgálata2018-05-18SMI
Krajcsi PéterTranszporterek szerepe a gyógyszer rezisztenciában2018-05-18Solvo
Pál CsabaDeciphering evolutionary processes behind antibiotic resistance by novel tools in Synthetic Biology2018-05-18BRC

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )