Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Szegedi Tudományegyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Fogarasi GyörgyRetorika és esztétika2017-08-310130
Fogarasi GyörgyKritikai elmélet2017-08-310130
Fogarasi György(Poszt)romantikus irodalom és filozófia2017-08-310130
Kelemen ZoltánKisebbségi és emigráns irodalmak2017-08-310130
Tóth ÁkosA köztesség irodalma: az intermedialitás mint létmód és olvasásmód2017-08-310130
Odorics FerencTudományelmélet és irodalomelmélet2017-08-310134
Kovács KatalinA francia irodalomelmélet és esztétika kérdései a 17-18. században2017-08-310211
Sághy MiklósFilm és irodalom2017-08-31104
Sághy MiklósIrodalmi adaptáció2017-08-31104
Sághy MiklósKortárs magyar irodalom2017-08-31104
Hódosy AnnamáriaA női sztár képzete a kortárs sorozatokban2017-08-31144
Balázs PéterTermészet- és társadalomfilozófia a 17-19. század francia irodalmában2017-08-312020
Font ZsuzsaA hazai és külföldi iskoláztatás (peregrinatio academica) és a 16-18. századi magyar irodalom2017-08-312203
Szajbély MihályAz irodalom médiatörténetének problematikája a klasszikus magyar irodalom korszakában2017-08-312209
Szilágyi Zsófia20. századi magyar próza2017-08-312209
Szilágyi Zsófia1945 utáni magyar prózairodalom2017-08-312209
Szilágyi ZsófiaMóricz Zsigmond életműve2017-08-312209
Hász-Fehér KatalinA magyar kritika története a 18. századtól napjainkig2017-08-312210
Hász-Fehér KatalinKiadáselmélet és textológia a klasszikus magyar irodalom korszakában2017-08-312210
Virág ZoltánNyelvi-poétikai magatartások a 20. század magyar irodalmában2017-08-312211
Virág ZoltánKülföldi magyar irodalom, kisebbségi irodalmak, déli szláv-magyar irodalmi kapcsolatok2017-08-312211
Szabó GáborA posztmodern magyar próza poétikai sajátosságai2017-08-312211
Balázs MihályFelekezeti küzdelmek irodalma Erdélyben és Magyarországon a 16-17. században2017-08-312213
Balázs MihályKulturális intézmények és irodalmi programok a reformáció jegyében2017-08-312213
Szilasi LászlóImitatio, aemulatio, applicatio 17. századi költészetünkben2017-08-312214
Szilasi LászlóKöltészetfelfogások és kombinatorika a 17. századi magyar költészetben2017-08-312214
Szilasi LászlóA régi magyar költészet paratextusai2017-08-312214
Szász GézaA francia nyelvű útleírások hozzájárulása az új- és legújabbkori társadalmak reprezentációjához2017-08-312216
Szász GézaA 17-19. századi francia és európai művelődéstörténet forrásai2017-08-312216
Szász GézaMagyar-francia eszmei és irodalmi kapcsolatok a 19. században2017-08-312216
Penke OlgaFrancia irodalom és filozófia2017-08-312220
Penke OlgaA magyar-francia eszmei és irodalmi kapcsolatok a 18. században2017-08-312220
Penke OlgaMűfajelméleti és műfajtörténeti kutatások a 18. századi francia irodalomban2017-08-312220
Szász GézaMűfajelméleti és műfajtörténeti kutatások: az útleírás átalakulásai a 17-19. században2017-08-312316
Gyimesi TímeaA francia irodalomelmélet és esztétika2017-08-312317
Bombitz AttilaAz osztrák irodalom elbeszélő irodalmának jeles képviselői a 20–21. században2017-08-312325
Hárs EndreAz Osztrák-Magyar Monarchia (1867-1918) korszakának irodalma és kultúrája2017-08-312326
Hárs EndreKora 19. századi német műfajtörténet2017-08-312326
Hárs EndreKultúra, medialitás, irodalom a 18. és a kora 19. században2017-08-312326
Szőke KatalinAz orosz szimbolista próza szubkulturális metatextusa2017-08-313034
Szőke KatalinVlagyimir Nabokov munkássága2017-08-313034
Szőke KatalinA mai orosz próza irányzatai2017-08-313034
Gellérfi-Csizmadia GergőA Seneca-tragédiák pszichológiai háttere2017-10-313105
Nagyillés JánosEzüstkori római epika: intertextuális vizsgálatok2017-10-013108
Lázár István DávidPetrarca latin nyelvű munkái, utóélet, hatástörténet2017-08-313109
Lázár István DávidTörténetelmélet (az ars historica reneszánsz és kora újkori megjelenése)2017-08-313109
Kasza PéterHumanista történetírás (16-17. századi magyar illetve magyar vonatkozású történetírók)2017-08-313109
Annus IrénAmerikai eszme- és művelődéstörténet (A 19. századi amerikai vallási jelenségek)2017-08-313213
Annus IrénGender studies2017-08-313213
Annus IrénVizuális kultúra az Egyesült Államokban2017-08-313213
Kovács Ágnes ZsófiaIrodalomtörténeti elemzések interkulturális, intermediális és intertextuális megközelítésben (Az amerikai realizmus és modernizmus diszkurzusai)2017-08-313214
Kérchy AnnaFantasztikus irodalom2017-08-313303
Barát ErzsébetGender studies (A modern és posztmodern populáris kultúra feminista kritikája)2017-08-313303
Kérchy AnnaA (nő)irodalom, a társadalmi nem- és a testtudományok metszéspontjai2017-08-313303
Cora ZoltánBrit irodalom- és kultúrtörténet a 18-19. században2017-08-313307
Cora ZoltánModern esztétika, különös tekintettel a fenséges (sublime) kategóriájára2017-08-313307
Cora Zoltán19-20. századi magyar és brit politika- és társadalomtörténet2017-08-313307
Kiss AttilaMedialitás és szemiográfia: a vizuális és verbális kulturális reprezentációk elméletei és esettanulmányok2017-08-313314
Kiss AttilaProtomodern és posztmodern kulturális reprezentációk az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban, illetve ezek összehasonlítása2017-08-313314
Szőnyi György EndreMedialitás és szemiográfia: a vizuális és verbális kulturális reprezentációk elméletei és esettanulmányok2017-08-313316
Szőnyi György EndreProtomodern és posztmodern kulturális reprezentációk az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban, illetve ezek összehasonlítása2017-08-313316
Szőnyi György EndreAz angol eszme- és művelődéstörténet kérdései2017-08-313316
Szőnyi György EndreKépzelet, fantasztikum, heterodoxia és okkultizmus az angolszász kultúrában (16-21. század)2017-08-313316
Vajda ZoltánAmerikai eszme- és művelődéstörténet (Amerikai eszme- és művelődéstörténet a 18-19. században)2017-08-31PE 31
Vígh ÉvaItália művelődéstörténete a 16-17. században2017-08-31PE114
Vígh ÉvaAz olasz reneszánsz és barokk irodalma és irodalomelmélete2017-08-31PE114
Pál JózsefAz olasz neoklasszicizmus európai összefüggéseiben2017-08-31PE115
Pál JózsefAz olasz irodalmi középkor teológiai összefüggésekben. Dante Alighieri poétikája2017-08-31PE115
Pál JózsefA 20. századi olasz irodalom2017-08-31PE115
Tóth Zsófia AnnaGender (társadalmi nem) és irodalom, film, kultúra az angol nyelvterületeken2017-08-31PE127
Cristián Réka MónikaAmerikai film, vizualitás, filmelmélet2017-08-31PE213
Cristián Réka MónikaPosztkoloniális elméletek2017-08-31PE213
Cristián Réka MónikaModern amerikai dráma2017-08-31PE213
Kasza PéterKéső-Jagelló és Szapolyai-kori humanizmus2017-10-01PE220

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.2357 ( 2017. V. 15. )