Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Szegedi Tudományegyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Annus IrénGender studies2018-03-313213
Annus IrénAmerikai eszme- és művelődéstörténet (A 19. századi amerikai vallási jelenségek)2018-03-313213
Barát ErzsébetGender studies (A modern és posztmodern populáris kultúra feminista kritikája)2018-03-313303
Ötvös PéterTéma és variáció a 17. század magyar nyelvű költészetében2018-06-302214
Sághy MiklósKortárs magyar irodalom2018-06-30104
Szőnyi György EndreMedialitás és szemiográfia: a vizuális és verbális kulturális reprezentációk elméletei és esettanulmányok2018-06-303316
Szilágyi ZsófiaMóricz Zsigmond életműve2018-06-302209
Balázs MihályFelekezeti küzdelmek irodalma Erdélyben és Magyarországon a 16-17. században2018-06-302213
Font ZsuzsaA hazai és külföldi iskoláztatás (peregrinatio academica) és a 16-18. századi magyar irodalom2018-06-302203
Cristián Réka MónikaModern amerikai dráma2018-06-30PE213
Pál JózsefAz olasz irodalmi középkor teológiai összefüggésekben. Dante Alighieri poétikája2018-06-30PE115
Sághy MiklósIrodalmi adaptáció2018-06-30104
Szőnyi György EndreProtomodern és posztmodern kulturális reprezentációk az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban, illetve ezek összehasonlítása2018-06-303316
Szilágyi Zsófia20. századi magyar próza2018-06-302209
Balázs MihályKulturális intézmények és irodalmi programok a reformáció jegyében2018-06-302213
Hárs EndreKora 19. századi német műfajtörténet2018-06-302326
Kovács Ágnes ZsófiaIrodalomtörténeti elemzések interkulturális, intermediális és intertextuális megközelítésben (Az amerikai realizmus és modernizmus diszkurzusai)2018-06-303214
Pál JózsefA 20. századi olasz irodalom2018-06-30PE115
Sághy MiklósFilm és irodalom2018-06-30104
Szőnyi György EndreAz angol eszme- és művelődéstörténet kérdései2018-06-303316
Tóth Zsófia AnnaGender (társadalmi nem) és irodalom, film, kultúra az angol nyelvterületeken2018-06-30PE127
Vajda ZoltánAmerikai eszme- és művelődéstörténet (Amerikai eszme- és művelődéstörténet a 18-19. században)2018-06-30PE 31
Hárs EndreKultúra, medialitás, irodalom a 18. és a kora 19. században2018-06-302326
Szabó GáborA posztmodern magyar próza poétikai sajátosságai2018-06-302211
Pál JózsefAz olasz neoklasszicizmus európai összefüggéseiben2018-06-30PE115
Kérchy AnnaFantasztikus irodalom2018-06-303303
Szőnyi György EndreKépzelet, fantasztikum, heterodoxia és okkultizmus az angolszász kultúrában (16-21. század)2018-06-303316
Gellérfi GergőA Seneca-tragédiák pszichológiai háttere2018-06-303105
Vígh ÉvaAz olasz reneszánsz és barokk irodalma és irodalomelmélete2018-06-30PE114
Hárs EndreAz Osztrák-Magyar Monarchia (1867-1918) korszakának irodalma és kultúrája2018-06-302326
Nagyillés JánosEzüstkori római epika: intertextuális vizsgálatok2018-06-303108
Penke OlgaMűfajelméleti és műfajtörténeti kutatások a 18. századi francia irodalomban2018-06-302220
Kérchy AnnaA (nő)irodalom, a társadalmi nem- és a testtudományok metszéspontjai2018-06-303303
Balázs PéterTermészet- és társadalomfilozófia a 17-19. század francia irodalmában2018-06-302020
Vígh ÉvaItália művelődéstörténete a 16-17. században2018-06-30PE114
Hász-Fehér KatalinKiadáselmélet és textológia a klasszikus magyar irodalom korszakában2018-06-302210
Füzi IzabellaVerbalitás és vizualitás határterületei2018-06-30144
Penke OlgaA magyar-francia eszmei és irodalmi kapcsolatok a 18. században2018-06-302220
Kérchy AnnaIntermediális kulturális reprezentációk és képzelet a 19-21. században: A Viktoriánus és a Posztmodern fantasztikum közti párhuzamok vizsgálata2018-06-303303
Gyimesi TímeaA francia irodalomelmélet és esztétika2018-06-302317
Virág ZoltánKülföldi magyar irodalom, kisebbségi irodalmak, déli szláv-magyar irodalmi kapcsolatok2018-06-302211
Hász-Fehér KatalinA magyar kritika története a 18. századtól napjainkig2018-06-302210
Lázár István DávidTörténetelmélet (az ars historica reneszánsz és kora újkori megjelenése)2018-06-303109
Penke OlgaFrancia irodalom és filozófia2018-06-302220
Zámbóné Kocic LarisaGender szempontú irodalom- és kultúrkritika2018-06-303303
Virág ZoltánNyelvi-poétikai magatartások a 20. század magyar irodalmában2018-06-302211
Kiss AttilaMedialitás és szemiográfia: a vizuális és verbális kulturális reprezentációk elméletei és esettanulmányok2018-06-303314
Lázár István DávidPetrarca latin nyelvű munkái, utóélet, hatástörténet2018-06-303109
Szajbély MihályAz irodalom médiatörténetének problematikája a klasszikus magyar irodalom korszakában2018-06-302209
Cora Zoltán19-20. századi magyar és brit politika- és társadalomtörténet2018-06-303307
Bombitz AttilaAz osztrák irodalom elbeszélő irodalmának jeles képviselői a 20–21. században2018-06-302325
Kiss AttilaProtomodern és posztmodern kulturális reprezentációk az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban, illetve ezek összehasonlítása2018-06-303314
Kelemen ZoltánKisebbségi és emigráns irodalmak2018-06-300130
Szőke KatalinA mai orosz próza irányzatai2018-06-303034
Cora ZoltánModern esztétika, különös tekintettel a fenséges (sublime) kategóriájára2018-06-303307
Fogarasi GyörgyRetorika és esztétika2018-06-300130
Ötvös PéterA nem magyar nyelvű irodalom a 17. században2018-06-302214
Kasza PéterHumanista történetírás (16-17. századi magyar illetve magyar vonatkozású történetírók)2018-06-303109
Szőke KatalinVlagyimir Nabokov munkássága2018-06-303034
Cora ZoltánBrit irodalom- és kultúrtörténet a 18-19. században2018-06-303307
Fogarasi GyörgyKritikai elmélet2018-06-300130
Cristián Réka MónikaAmerikai film, vizualitás, filmelmélet2018-06-30PE213
Ötvös PéterEszmei és műfaji törekvések a magyarországi későreneszánsz időszakában2018-06-302214
Kasza PéterKéső-Jagelló és Szapolyai-kori humanizmus2018-06-30PE220
Szőke KatalinAz orosz szimbolista próza szubkulturális metatextusa2018-06-303034
Szilágyi Zsófia1945 utáni magyar prózairodalom2018-06-302209
Fogarasi György(Poszt)romantikus irodalom és filozófia2018-06-300130
Cristián Réka MónikaPosztkoloniális elméletek2018-06-30PE213

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )