Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Összes témakiírás

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Mezey BarnaBüntetőjogi kodifikáció a 19. századi Magyarországon2020-12-31
Mezey BarnaA büntetőjogi szankciórendszer átalakulása a 19. században2020-12-31
Varga Zs. AndrásA közigazgatás kontrollja2020-12-31
Patyi AndrásA bírói jogvédelem szerepe és jellemzői a közigazgatásban2020-12-31
Patyi AndrásA közigazgatás alkotmányossága a modern jogállamban2020-12-31
Fogarasi GyörgyRetorika és esztétika2018-06-300130
Fogarasi GyörgyKritikai elmélet2018-06-300130
Fogarasi György(Poszt)romantikus irodalom és filozófia2018-06-300130
Kelemen ZoltánKisebbségi és emigráns irodalmak2018-06-300130
Odorics FerencTudományelmélet és irodalomelmélet2018-06-300134
Lánczi AndrásSzuverenitás eszmetörténete2018-09-301
Vass LászlóKormányzat, kormányzás, közigazgatás2018-09-301
Sághy MiklósKortárs magyar irodalom2018-06-30104
Sághy MiklósIrodalmi adaptáció2018-06-30104
Sághy MiklósFilm és irodalom2018-06-30104
Füzi IzabellaVerbalitás és vizualitás határterületei2018-06-30144
Sarnyai CsabaA szláv hiedelemvilág fenoménjainak transzformációi a XX. század első fele orosz prózairodalmának mitopoétikai rendszerében2018-08-311462
Sarnyai CsabaAz őrület fenoménja az orosz irodalomban. Kulturális kontextus és irodalmi interpretáció2018-08-311462
Sarnyai CsabaAz ezredforduló orosz nőirodalmának mitopoétikus vetületei2018-08-311462
Hofmeister Tóth ÁgnesA fogyasztói magatartás változása a renszerváltás után2018-09-30199.
Balázs PéterTermészet- és társadalomfilozófia a 17-19. század francia irodalmában2018-06-302020
Halász IvánBékeépítés és választások a posztkonfliktusos térségekben2018-09-30206/b
Halász IvánA rendszerváltás utáni alkotmányozás főbb dilemmái Közép-Európában2018-09-30206/b
Font ZsuzsaA hazai és külföldi iskoláztatás (peregrinatio academica) és a 16-18. századi magyar irodalom2018-06-302203
Latzkovits MiklósA kora újkori album amicorumok művelődés- és irodalomtörténeti jelentősége2018-06-302203
Szilágyi Zsófia1945 utáni magyar prózairodalom2018-08-312209
Szilágyi ZsófiaMóricz Zsigmond életműve2018-08-312209
Szilágyi Zsófia20. századi magyar próza2018-08-312209
Szajbély MihályAz irodalom médiatörténetének problematikája a klasszikus magyar irodalom korszakában2018-06-302209
Hász-Fehér KatalinKiadáselmélet és textológia a klasszikus magyar irodalom korszakában2018-06-302210
Hász-Fehér KatalinA magyar kritika története a 18. századtól napjainkig2018-06-302210
Szabó GáborA posztmodern magyar próza poétikai sajátosságai2018-06-302211
Virág ZoltánKülföldi magyar irodalom, kisebbségi irodalmak, déli szláv-magyar irodalmi kapcsolatok2018-06-302211
Virág ZoltánNyelvi-poétikai magatartások a 20. század magyar irodalmában2018-06-302211
Balázs MihályFelekezeti küzdelmek irodalma Erdélyben és Magyarországon a 16-17. században2018-06-302213
Balázs MihályKulturális intézmények és irodalmi programok a reformáció jegyében2018-06-302213
Ötvös PéterA nem magyar nyelvű irodalom a 17. században2018-06-302214
Ötvös PéterEszmei és műfaji törekvések a magyarországi későreneszánsz időszakában2018-06-302214
Ötvös PéterTéma és variáció a 17. század magyar nyelvű költészetében2018-06-302214
Szász GézaA francia nyelvű útleírások hozzájárulása az új- és legújabbkori társadalmak reprezentációjához2018-06-302216
Szász GézaMagyar-francia eszmei és irodalmi kapcsolatok a 19. században2018-06-302216
Szász GézaA 17-19. századi francia és európai művelődéstörténet forrásai2018-06-302216
Penke OlgaMűfajelméleti és műfajtörténeti kutatások a 18. századi francia irodalomban2018-06-302220
Penke OlgaA magyar-francia eszmei és irodalmi kapcsolatok a 18. században2018-06-302220
Penke OlgaFrancia irodalom és filozófia2018-06-302220
Szász GézaMűfajelméleti és műfajtörténeti kutatások: az útleírás átalakulásai a 17-19. században2018-06-302316
Gyimesi TímeaA francia irodalomelmélet és esztétika2018-06-302317
Katona TündeKözép- és koraújkori német irodalom2018-06-302324
Katona TündeMagyarországi németség művelődéstörténete a 16–17. században2018-06-302324
Bombitz AttilaAz osztrák irodalom elbeszélő irodalmának jeles képviselői a 20–21. században2018-06-302325
Hárs EndreKora 19. századi német műfajtörténet2018-06-302326
Hárs EndreKultúra, medialitás, irodalom a 18. és a kora 19. században2018-06-302326
Hárs EndreAz Osztrák-Magyar Monarchia (1867-1918) korszakának irodalma és kultúrája2018-06-302326
Szőke KatalinA mai orosz próza irányzatai2018-06-303034
Szőke KatalinVlagyimir Nabokov munkássága2018-06-303034
Szőke KatalinAz orosz szimbolista próza szubkulturális metatextusa2018-06-303034
Gellérfi GergőA Seneca-tragédiák pszichológiai háttere2018-06-303105
Nagyillés JánosEzüstkori római epika: intertextuális vizsgálatok2018-06-303108
Lázár István DávidTörténetelmélet (az ars historica reneszánsz és kora újkori megjelenése)2018-06-303109
Lázár István DávidPetrarca latin nyelvű munkái, utóélet, hatástörténet2018-06-303109
Kasza PéterHumanista történetírás (16-17. századi magyar illetve magyar vonatkozású történetírók)2018-06-303109
Kovács Ágnes ZsófiaIrodalomtörténeti elemzések interkulturális, intermediális és intertextuális megközelítésben (Az amerikai realizmus és modernizmus diszkurzusai)2018-06-303214
Kérchy AnnaFantasztikus irodalom2018-06-303303
Kérchy AnnaA (nő)irodalom, a társadalmi nem- és a testtudományok metszéspontjai2018-06-303303
Zámbóné Kocic LarisaGender szempontú irodalom- és kultúrkritika2018-06-303303
Kérchy AnnaIntermediális kulturális reprezentációk és képzelet a 19-21. században: A Viktoriánus és a Posztmodern fantasztikum közti párhuzamok vizsgálata2018-06-303303
Cora Zoltán19-20. századi magyar és brit politika- és társadalomtörténet2018-06-303307
Cora ZoltánModern esztétika, különös tekintettel a fenséges (sublime) kategóriájára2018-06-303307
Cora ZoltánBrit irodalom- és kultúrtörténet a 18-19. században2018-06-303307
Kiss AttilaMedialitás és szemiográfia: a vizuális és verbális kulturális reprezentációk elméletei és esettanulmányok2018-06-303314
Kiss AttilaProtomodern és posztmodern kulturális reprezentációk az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban, illetve ezek összehasonlítása2018-06-303314
Szőnyi György EndreMedialitás és szemiográfia: a vizuális és verbális kulturális reprezentációk elméletei és esettanulmányok2018-06-303316
Szőnyi György EndreProtomodern és posztmodern kulturális reprezentációk az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban, illetve ezek összehasonlítása2018-06-303316
Szőnyi György EndreAz angol eszme- és művelődéstörténet kérdései2018-06-303316
Szőnyi György EndreKépzelet, fantasztikum, heterodoxia és okkultizmus az angolszász kultúrában (16-21. század)2018-06-303316
Kiss RóbertA koronariabetegség trombotikus vonatkozásai protombotikus állapotok és befolyásolásuk a klinikai gyakorlatban. Az artériás endothelium receptorainak szerepe az atheroth2018-05-30ÁEK
Kiss RóbertAz ischemiás szívbetegség talaján kialakult életveszélyes thrombotikus komplikációk hátterének tanulmányozása2018-05-30ÁEK
Préda IstvánEndocardiális és testfelületi mapping vizsgálatok és ezek klinikai alkalmazása2018-05-30ÁEK
Préda IstvánAz endothel anyagcsere celluláris és molekuláris genomikai eltérései ischaemiás szívbetegségben2018-05-30ÁEK
Szilvási IstvánA nukleáris kardiológia új módszerei az ischaemiás szívbetegség diagnosztikájában2018-05-30ÁEK
Császár AlbertGyulladás és a véralvadás kapcsolata fokozott atherosclerotikus rizikójú betegcsoportokban2019-05-15ÁEK
Góth MiklósA ghrelin sejtproliferációs hatásában résztvevő gének meghatározása2019-05-15ÁEK
Góth MiklósA kóros hypophysis-működés: klinikai és kísérletes vizsgálatok. Ghrelin és sejtproliferáció2019-05-15ÁEK
Tóth GyulaA nehézségi erőtér meghatározása Magyarország területére űrgradiometriai mérések alapján2018-05-31AF
Baranyi LászlóNumerical simulation of the effect of free stream disturbance on the flow around and heat transfer from a rotating circular cylinder2018-06-30ÁHT
Baranyi LászlóHőátadás és erőhatások numerikus vizsgálata nem-newtoni folyadékáramlásba helyezett rezgetett fűtött körhenger esetén2018-06-30ÁHT
Szabó SzilárdA gázturbinák kipufogó diffúzorának energetikai elemzése és fejlesztése2018-06-30ÁHT
Jámborné Róth ErikaA büntetőeljárási jog fejlődési irányai2018-06-30ÁJK
Jakab ÉvaSzerződéstani tanulmányok2018-06-30ÁJK
Görgényi IlonaA büntetőjog, kriminálpolitika és kriminológia fejlődési tendenciái2018-06-30ÁJK
Barta JuditKereskedelmi jog, valamint a magyar nyugdíjrendszer kapcsolódó intézményeinek hazai és európai jogfejlődése2018-06-30ÁJK
Heinerné Barzó TímeaII. Alanyi jogok, privatizációs törekvések és felelősségi viszonyok az egészségügyi ellátásban2018-06-30ÁJK
Torma AndrásA közigazgatás korszerűsítésének megalapozása2018-06-30ÁJK
Olajos IstvánAz agrárjog, a környezet- és energiajog támogatási rendszere, a támogatásokhoz kapcsolódó közigazgatási eljárásrend, intézmény- és szerződési rendszere.2018-06-30ÁJK
Jacsó JuditA tőke és a fizetések szabad mozgásának büntetőjogi védelme és a pénzmosás az EU-ban2018-06-30ÁJK
Sáry Pál1. Vallás és jog kapcsolata az ókortól napjainkig. 2. A római jog fejlődése az ókorban.2018-06-30ÁJK
Gedeon MagdolnaA tömegszórakoztatás jogi szabályozása a múltban és a jelenben2018-06-30ÁJK
Heinerné Barzó TímeaI. A polgári jogviszony alanyainak személyi és vagyoni viszonyai, a személyek, a modern családjog és a kötelmi jog alapintétzményeinek dogmatikai kérdései2018-06-30ÁJK
Mátyás ImreAz egységes európai magánjog fejlődési irányai, az anyagi és kollíziós jogi jogegységesítési törekvések tendenciái2018-06-30ÁJK
Görgényi IlonaA büntetőjog, kriminálpolitika és kriminológia fejlődési tendenciái2018-06-30ÁJK


2018. V. 04.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2018. május 25-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )