Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Összes témakiírás

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Mezey BarnaBüntetőjogi kodifikáció a 19. századi Magyarországon2020-12-31
Mezey BarnaA büntetőjogi szankciórendszer átalakulása a 19. században2020-12-31
Varga Zs. AndrásA közigazgatás kontrollja2020-12-31
Patyi AndrásA bírói jogvédelem szerepe és jellemzői a közigazgatásban2020-12-31
Patyi AndrásA közigazgatás alkotmányossága a modern jogállamban2020-12-31
Fogarasi GyörgyRetorika és esztétika2018-06-300130
Fogarasi GyörgyKritikai elmélet2018-06-300130
Fogarasi György(Poszt)romantikus irodalom és filozófia2018-06-300130
Kelemen ZoltánKisebbségi és emigráns irodalmak2018-06-300130
Lánczi AndrásSzuverenitás eszmetörténete2018-01-311
Vass LászlóKormányzat, kormányzás, közigazgatás2018-01-311
Sághy MiklósKortárs magyar irodalom2018-06-30104
Sághy MiklósIrodalmi adaptáció2018-06-30104
Sághy MiklósFilm és irodalom2018-06-30104
Füzi IzabellaVerbalitás és vizualitás határterületei2018-06-30144
Hofmeister Tóth ÁgnesA fogyasztói magatartás változása a renszerváltás után2018-01-31199.
Balázs PéterTermészet- és társadalomfilozófia a 17-19. század francia irodalmában2018-06-302020
Halász IvánBékeépítés és választások a posztkonfliktusos térségekben2018-01-31206/b
Halász IvánA rendszerváltás utáni alkotmányozás főbb dilemmái Közép-Európában2018-01-31206/b
Font ZsuzsaA hazai és külföldi iskoláztatás (peregrinatio academica) és a 16-18. századi magyar irodalom2018-06-302203
Szilágyi Zsófia1945 utáni magyar prózairodalom2018-06-302209
Szilágyi ZsófiaMóricz Zsigmond életműve2018-06-302209
Szilágyi Zsófia20. századi magyar próza2018-06-302209
Szajbély MihályAz irodalom médiatörténetének problematikája a klasszikus magyar irodalom korszakában2018-06-302209
Hász-Fehér KatalinKiadáselmélet és textológia a klasszikus magyar irodalom korszakában2018-06-302210
Hász-Fehér KatalinA magyar kritika története a 18. századtól napjainkig2018-06-302210
Szabó GáborA posztmodern magyar próza poétikai sajátosságai2018-06-302211
Virág ZoltánKülföldi magyar irodalom, kisebbségi irodalmak, déli szláv-magyar irodalmi kapcsolatok2018-06-302211
Virág ZoltánNyelvi-poétikai magatartások a 20. század magyar irodalmában2018-06-302211
Balázs MihályFelekezeti küzdelmek irodalma Erdélyben és Magyarországon a 16-17. században2018-06-302213
Balázs MihályKulturális intézmények és irodalmi programok a reformáció jegyében2018-06-302213
Ötvös PéterA nem magyar nyelvű irodalom a 17. században2018-06-302214
Ötvös PéterEszmei és műfaji törekvések a magyarországi későreneszánsz időszakában2018-06-302214
Ötvös PéterTéma és variáció a 17. század magyar nyelvű költészetében2018-06-302214
Szász GézaA francia nyelvű útleírások hozzájárulása az új- és legújabbkori társadalmak reprezentációjához2018-06-302216
Szász GézaMagyar-francia eszmei és irodalmi kapcsolatok a 19. században2018-06-302216
Szász GézaA 17-19. századi francia és európai művelődéstörténet forrásai2018-06-302216
Penke OlgaMűfajelméleti és műfajtörténeti kutatások a 18. századi francia irodalomban2018-06-302220
Penke OlgaA magyar-francia eszmei és irodalmi kapcsolatok a 18. században2018-06-302220
Penke OlgaFrancia irodalom és filozófia2018-06-302220
Szász GézaMűfajelméleti és műfajtörténeti kutatások: az útleírás átalakulásai a 17-19. században2018-06-302316
Gyimesi TímeaA francia irodalomelmélet és esztétika2018-06-302317
Bombitz AttilaAz osztrák irodalom elbeszélő irodalmának jeles képviselői a 20–21. században2018-06-302325
Hárs EndreKora 19. századi német műfajtörténet2018-06-302326
Hárs EndreKultúra, medialitás, irodalom a 18. és a kora 19. században2018-06-302326
Hárs EndreAz Osztrák-Magyar Monarchia (1867-1918) korszakának irodalma és kultúrája2018-06-302326
Szőke KatalinA mai orosz próza irányzatai2018-06-303034
Szőke KatalinVlagyimir Nabokov munkássága2018-06-303034
Szőke KatalinAz orosz szimbolista próza szubkulturális metatextusa2018-06-303034
Gellérfi GergőA Seneca-tragédiák pszichológiai háttere2018-06-303105
Nagyillés JánosEzüstkori római epika: intertextuális vizsgálatok2018-06-303108
Lázár István DávidTörténetelmélet (az ars historica reneszánsz és kora újkori megjelenése)2018-06-303109
Lázár István DávidPetrarca latin nyelvű munkái, utóélet, hatástörténet2018-06-303109
Kasza PéterHumanista történetírás (16-17. századi magyar illetve magyar vonatkozású történetírók)2018-06-303109
Annus IrénAmerikai eszme- és művelődéstörténet (A 19. századi amerikai vallási jelenségek)2018-03-313213
Annus IrénGender studies2018-03-313213
Kovács Ágnes ZsófiaIrodalomtörténeti elemzések interkulturális, intermediális és intertextuális megközelítésben (Az amerikai realizmus és modernizmus diszkurzusai)2018-06-303214
Barát ErzsébetGender studies (A modern és posztmodern populáris kultúra feminista kritikája)2018-03-313303
Kérchy AnnaFantasztikus irodalom2018-06-303303
Kérchy AnnaA (nő)irodalom, a társadalmi nem- és a testtudományok metszéspontjai2018-06-303303
Zámbóné Kocic LarisaGender szempontú irodalom- és kultúrkritika2018-06-303303
Kérchy AnnaIntermediális kulturális reprezentációk és képzelet a 19-21. században: A Viktoriánus és a Posztmodern fantasztikum közti párhuzamok vizsgálata2018-06-303303
Cora Zoltán19-20. századi magyar és brit politika- és társadalomtörténet2018-06-303307
Cora ZoltánModern esztétika, különös tekintettel a fenséges (sublime) kategóriájára2018-06-303307
Cora ZoltánBrit irodalom- és kultúrtörténet a 18-19. században2018-06-303307
Kiss AttilaMedialitás és szemiográfia: a vizuális és verbális kulturális reprezentációk elméletei és esettanulmányok2018-06-303314
Kiss AttilaProtomodern és posztmodern kulturális reprezentációk az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban, illetve ezek összehasonlítása2018-06-303314
Szőnyi György EndreMedialitás és szemiográfia: a vizuális és verbális kulturális reprezentációk elméletei és esettanulmányok2018-06-303316
Szőnyi György EndreProtomodern és posztmodern kulturális reprezentációk az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban, illetve ezek összehasonlítása2018-06-303316
Szőnyi György EndreAz angol eszme- és művelődéstörténet kérdései2018-06-303316
Szőnyi György EndreKépzelet, fantasztikum, heterodoxia és okkultizmus az angolszász kultúrában (16-21. század)2018-06-303316
Szikora VeronikaSystem und Reform des Gesellschaftsrechts in Europa2018-02-16A/118
Máthé EndreNutritive values evaluation of herbal plants for feed and food development based on animal models2018-02-16A/122
Kusza SzilviaGenetic characterization, origin of Zackel type of sheep2018-02-16A/129
Fézer TamásNew Tendencies in the Development of a Common European Private Law2018-02-16A/13
Pálfyné Vass Nóra
Bodó Szilárd
Viability of in vivo flushed or in vitro produced sheep embryos in freezing and micromanipulation programs2018-02-16A/131
Czeglédi LeventeBioactive plant substances influence the immune status of livestock species2018-02-16A/131
Horváth M. TamásPublic administration and management2018-02-16A/14
Várnay ErnőPreliminary ruling procedure under Article 267 TFEU2018-02-16A/214
Várnay ErnőThe infringement procedures under Articles 258-260 of the Treaty on the functioning of the European Union (TFEU)2018-02-16A/214
Varju MártonThe national interest in EU law2018-02-16A/214
Pribula LászlóAlternative Dispute Resolution: ways to avoid lawsuits in the 21st century2018-02-16A/215
Molnár JuditZivilprozess und ausserprozessliche Verfahren in Europa2018-02-16A/215
Sólyom PéterA világnézeti sokféleség és egyenlőség. A demokratikus politikai integráció alkotmányjogi kihívásai2018-02-16A/216
Tóth Gábor AttilaComparative Constitutionalism2018-02-16A/217
Árva ZsuzsannaThe administrative aspects of the education2018-02-16A/220
Hollós SándorOktatásfejlesztési lehetőségek az egészségügyi felsőoktatási szakképzésekben. Az ápolás és az oktatás paradigmái a XXI. században2018-03-31ÁEK
Nándori IstvánFázisátalakulások vizsgálata renormálási csoport módszerrel2018-02-16AELMF
Horváth DezsőAnyag és antianyag egyenértékűségének vizsgálata a CERN Antiproton-lassítójánál2018-02-16AELMF
Tóth GyulaA nehézségi erőtér meghatározása Magyarország területére űrgradiometriai mérések alapján2018-05-31AF
Baranyi LászlóHőátadás és erőhatások numerikus vizsgálata nem-newtoni folyadékáramlásba helyezett rezgetett fűtött körhenger esetén2018-08-01AHT
Kisvárday ZoltánSzinaptikus inputok térképezése az emlős agykéregben II.2018-02-16AI
Antal MiklósA glicinerg neuronok morfológiai és szinaptológiai jellemzése a gerincvelő hátsó szarvában2018-02-16AI
Kisvárday ZoltánFunkcionálisan jellemzett neuronhálózatok térképezése a látókéregben.2018-02-16AI
Kisvárday ZoltánSzinaptikus inputok térképezése az emlős agykéregben I.2018-02-16AI
Kisvárday ZoltánKépi kontúrfeldolgozás térképezése a primer látókéregben2018-02-16AI
Birinyi AndrásMozgató működésért felelős gerincvelői neuronhálózatok vizsgálata2018-02-16AI
Fülesdi BélaA neuromuszkuláris block-reversal és a reziduális neuromuszkuláris blokk klinikai vizsgálata2018-02-16AITI
Végh TamásA fix és változó paraméterekkel történő tüdőprotektív egytüdős lélegeztetés hatása az oxigenizációra és posztoperatív kimenetelre2018-02-16AITT
Lévayné Fazekas JuditA szerződési jog egységesítésére irányuló törekvések az Európai Unióban2018-03-01ÁJDI

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )