Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Összes témakiírás

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Mezey BarnaBüntetőjogi kodifikáció a 19. századi Magyarországon2020-12-31
Mezey BarnaA büntetőjogi szankciórendszer átalakulása a 19. században2020-12-31
Varga Zs. AndrásA közigazgatás kontrollja2020-12-31
Patyi AndrásA bírói jogvédelem szerepe és jellemzői a közigazgatásban2020-12-31
Lenkovics BarnabásAlanyi és alapjogok a magánjogban2020-12-31SZE
Patyi AndrásA közigazgatás alkotmányossága a modern jogállamban2020-12-31
Dudás LászlóSzemantikus elvű természetes nyelvi interfész kidolgozása webes szolgáltatásokhoz2018-08-01INF
Czap LászlóDinamikus beszédhang vizualizálás és artikuláció ábrázolás siketek beszélni tanításához2018-08-01INF
Dadvandipour SamadDeep Learning, Intelligent Modeling, Analysis and Controlling2018-08-01INF
Bányai Tamás JózsefJust-in- sequence ellátási láncok tervezési módszereinek fejlesztése2018-08-01LOG
Radeleczki SándorFogalomhálók alkalmazása osztályozási problémákban2018-08-01MAT
Galántai AurélAlgoritmusok véletlen paraméterei és programok véletlen tesztelése.2018-08-01INF
Gát GyörgyWalsh rendszerre vonatkozó Fourier sorok vizsgálata és alkalmazási lehetőségei2018-08-01NyF
Juhász ImreGörbék és felületek leírása, tulajdonságainak vizsgálata, alakjának módosítása.2018-08-01MAT
Blága CsabaVillamos zavarok elektronikus fogyasztásmérőre gyakorolt hatásának az analizálása2018-08-01VMI
Szigeti JenőMátrixok nem kommutatív gyűrűk felett2018-08-01MAT
Szigeti JenőRendezett halmazok és algebrai struktúrák2018-08-01MAT
Hornyák OlivérGyártórendszerek vezérlő kódjának automatikus generálása2018-08-01INF
Baranyi LászlóHőátadás és erőhatások numerikus vizsgálata nem-newtoni folyadékáramlásba helyezett rezgetett fűtött körhenger esetén2018-08-01AHT
Illés BélaIpar 4.0, logisztika 4.0 és a digitalizáció2018-08-01LOG
Végh JánosNem-Neumann elvű processzor kiegészítők kutatása újra konfigurálható eszközök felhasználásával2018-08-01INF
Kovács LászlóOntológiai adatbázisok implementálása gráf adatbázis alapokon2018-08-01INF
Kovács LászlóAutomatikus kérdésgenerálás implementálása magyar nyelvre2018-08-01INF
Kovács LászlóIntuicionista logika alkalmazása ontológia modellekben2018-08-01INF
Jármai KárolyObjektumok és rendszerek optimálása2018-08-01INF
Jármai KárolyMetaheurisztikus optimáló programok fejlesztése2018-08-01INF
Kovács SzilveszterFuzzy állapotgép viselkedésmodellek2018-08-01INF
Tóth ZsoltIndoor Positioning based on Bluetooth Low Energy2018-08-01INF
Tóth ZsoltIndoor Positioning based on WiFi and Bluetooth2018-08-01INF
Tóth ZsoltAnalysis of Map-based and Ontology-based Indoor Navigation Solutions2018-08-01INF
Kecskeméti GáborCloud and IoT systems modeling2018-08-01INF
Farkas BálintOvarium hyperstimulációs szindróma (OHSS) során képződött peritonealis folyadék biokémiai és biológiai analízise2018-05-31EDI
Gyöngyi ZoltánA rezveratrol klinikai alkalmazása2018-05-31EDI
Kálmán BernadetteA ritka betegségek molekuláris genetikája és népegészségügyi jelentősége2018-05-31EDI
Ihász FerencA testképzavarok fiatal és középkorú nők és férfiak körében2018-05-31EDI
Endrei Dóra
Ágoston István
A betegjogok, illetve a betegjogok érvényesítésének lehetőségei a gyakorlatban2018-05-31EDI
Endrei Dóra
Boncz Imre
Az egészségügyi rendszer ágazati és intézményi humánerőforrás kérdései2018-05-31EDI
Gáti IstvánDiétás lehetőségek a sclerosis multiplex kezelésében2018-05-31EDI
Figler MáriaA táplálékfelvételt szabályozó neuropeptidek vizsgálata diabetes mellitusban és ezek állatmodelljeiben2018-05-31EDI
Gubicskóné Kisbenedek AndreaEmelt arginin, és cink tartalmú iható tápszerek befolyásoló hatása decubitusos sebgyógyulásra, a táplálásterápia hatékonyságának mérése2018-05-31EDI
Hegyi GabriellaIntegratív Medicina a különböző eredetű stresszhelyzetek kezelésére2018-05-31EDI
Harjánné Brantmüller Éva
Karamánné Pakai Annamária
Párválasztási preferenciák és azokat befolyásoló faktorok vizsgálata2018-05-31EDI
Ihász FerencAz obstruktív alvási apnoe szindróma (OSAS) hajlamosító tényezőinek elemzése. A kórkép és a kardiovascularis megbetegedések összefüggéseinek vizsgálata2018-05-31EDI
Kásler MiklósFej-nyak daganatok kiterjesztett műtétjei és műtéti rekonsrukciója2018-05-31EDI
Kásler MiklósPrevenciós módszerek daganatos betegségekben2018-05-31EDI
Kásler MiklósFej-nyaki daganatok radio-kemoterápiája2018-05-31EDI
Kásler MiklósFej-nyaki elváltozások lézer sebészete2018-05-31EDI
Kovács L. Gábor
Fodor Lajos
A klinikai laboratórium szerepe a diabetes mellitus primer és secunder prevenciójában2018-05-31EDI
Kránicz János
Járomi Melinda
A mászófal alkalmazása a gyermekrehabilitációban2018-05-31EDI
Kovács L. GáborA fertilitás vizsgálómódszerei a klinikai laboratóriumokban2018-05-31EDI
Koppán Miklós
Koppán Ágnes
Endometriózis életminőségre gyakorolt hatásai2018-05-31EDI
Kránicz JánosGyermek és felnőttkori gerincbetegségek prevenciója. Biomechanikai és biokémiai, epidemiológiai, kórélettani vonatkozásokban2018-05-31EDI
Kovács L. Gábor
Fodor Bertalan
Nanomedicinális rendszerek előállítása és laboratóriumi karakterizálása2018-05-31EDI
Koppán Miklós
Márk László
Az endokrin metabolom rendszer tömegspektometriás vizsgálata2018-05-31EDI
Kránicz JánosEgyensúlyi és súlyátviteli paraméterek stroke-ot követő változásának vizsgálata2018-05-31EDI
Kovács NorbertMozgászavarok életminőségre gyakorolt hatása2018-05-31EDI
Kovács Árpád
Repa Imre
Multimodalitású képalkotó diagnosztikai rendszerek gyakorlati alkalmazása2018-05-31EDI
Kovács Árpád
Repa Imre
3D képalkotás szerepe az onkológiai betegút szervezés folyamatában2018-05-31EDI
Kiss IstvánDaganatok kemoprevenciója2018-05-31EDI
Koppán MiklósVitamin-, vas- és nyomelem szupplementáció és dietetika a terhesgondozásban; perinatalis jelentősége.2018-05-31EDI
Koppán MiklósIntraovuláris reguláció - In vitro fertilizáció endokrin aspektusai.2018-05-31EDI
Kornya LászlóSzabadlebenyes emlőhelyreállítás egészségtudományi vonatkozásai2018-05-31EDI
Kornya LászlóSebészeti varróanyagok összehasonlítása2018-05-31EDI
Kornya LászlóEmlő helyreállító beavatkozások összehasonlítása2018-05-31EDI
Kovács Árpád
Bajzik Gábor
A kardiovaszkuláris rendszer non invazív vizsgálata – CT, MR, angiográfia2018-05-31EDI
Kovács Árpád
Bogner Péter
A modern funkcionális keresztmetszeti képalkotás integrálása központi idegrendszeri tumorok 3D alapú sugárkezelési eljárásaiba2018-05-31EDI
Kovács L. Gábor
Figler Mária
Különböző eredetű szénhidrátok hatásainak táplálkozástudományi és klinikai dietetikai vizsgálata cukorbetegekben2018-05-31EDI
Kőszegi TamásA komplementer medicina jelentősége a krónikus degeneratív megbetegedések prevenciójában és terápiájában2018-05-31EDI
Kovács L. GáborImmun-analitikai módszerek sajátosságaiból adódó diagnosztikai tévedések2018-05-31EDI
Kránicz JánosA 10-25 éves korosztály törzs-izomegyensúlyának és testösszetételének vizsgálata, az osteoporosis primer prevenciója2018-05-31EDI
Kovács L. GáborA klinikai laboratórium szerepe a kardiovaszkuláris betegségek primer és szekunder prevenciójában.2018-05-31EDI
Kőszegi TamásTermészetes anyagok hatása az emberi teljesítőképesség fokozására2018-05-31EDI
Kovács L. Gábor
Boncz Imre
Egészségügyi menedzsment alapkérdései2018-05-31EDI
Kovács L. GáborA csontanyagcsere vizsgálómódszerei a klinikai laboratóriumokban2018-05-31EDI
Kovács L. Gábor
Balogh Sándor
A háziorvosi ellátás minőségének hatása a születéskor várható élettartam növelésére2018-05-31EDI
Kránicz JánosAz osteoporosis primer- secunder és tercier megelőzésének lehetőségei az egészségesekben ill. a csontanyagcserét meghatározó szervek betegségeiben.2018-05-31EDI
Kránicz JánosA váll kineziológiájának, biomechaniájának és pathológiájának vizsgálata ZEBRIS CMS-HS ultrahang-alapú térbeli mozgásvizsgáló rendszerrel2018-05-31EDI
Kránicz János
Tigyiné Pusztafalvi Henriette
Az alsóvégtagok veleszületett deformitásainak megelőzése, kezelési lehetőségei és életminőségre gyakorolt hatásai2018-05-31EDI
Kovács L. GáborMolekuláris diagnosztika szerepe a nagy tömegeket érintő nem fertőző betegségek primer és szekunder prevenciójában.2018-05-31EDI
Kovács L. GáborMikrochipek alkalmazása a fertilitás eredményességének laboratóriumi diagnosztikájában in vitro fertilizáció során2018-05-31EDI
Kránicz János
Hock Márta
A túlsúly-elhízás és a mozgásszervi kórképek kapcsolata és kezelési lehetőségei2018-05-31EDI
Lampek Kinga
Máté Orsolya
Az egészségügyi kommunikáció szociális aspektusai2018-05-31EDI
Rákosy ZsuzsaA hajléktalanok tápláltsági állapotának és táplálkozási szokásainak felmérése2018-05-31EDI
Rétsági ErzsébetAz iskola és a család szocializációs hatása a tanulóifjúság életmódjára2018-05-31EDI
Sándor JánosNem fertőző betegségek etiológiáját, prevencióját és ellátási hatékonyságát értékelő epidemiológiai vizsgálatok2018-05-31EDI
Müller AnettaFitnesz – wellnesz trendjei, keresleti és kínálati elemeinek vizsgálata a szabadidő gazdaság területén működő kis és középvállalkozásoknál2018-05-31EDI
Molics Bálint
Boncz Imre
Fizioterápiás eljárások igénybevételi és egészségbiztosítási mutatói2018-05-31EDI
Sándor JánosAz egészségállapot területi egyenlőtlenségeinek vizsgálata2018-05-31EDI
Oláh AndrásAz ápolói kompetenciák fejlesztésének lehetőségei a nemzetközi gyakorlat alapján2018-05-31EDI
Polgár TiborTérdsérülések mozgásos gyakorlatokkal történő prevenciója és rehabilitációja utánpótláskorú kosárlabdázóknál2018-05-31EDI
Bódis JózsefTúlélés, életminőség kiterjesztett és minimálisan invaziv műtéti eljárások után nőgyógyászati daganatos betegeknél2018-05-31EDI
Pirger ZsoltXenobiotikumok okozta molekuláris változások feltérképezése és monitorozása képalkotási technikák alkalmazásával2018-05-31EDI
Rétsági Erzsébet
Ács Pongrác
Rekreációs aktivitás vizsgálata különböző korosztályoknál, különös tekintettel a fizikai rekreációra2018-05-31EDI
Oláh AndrásAz elektronikus ápolási dokumentáció bevezetésének és fejlesztésének lehetőségei2018-05-31EDI
Oláh Tibor
Boronkai Árpád
A vastagbéltumor diagnosztikájának, valamint a betegek perioperatív és onkológiai kezelésének hatékonyságát fokozó tényezők vizsgálata2018-05-31EDI
Polgár TiborIskoláskorú teniszezők teljesítményelemzése (Dartfish software)2018-05-31EDI
Lampek KingaAz egészségi állapot társadalmi és nemi egyenlőtlenségei Baranya megyei követéses vizsgálatok alapján.2018-05-31EDI
Repa ImreCT és MR vezérelt diagnosztikai és terápiás intervencionális beavatkozások fejlesztése2018-05-31EDI
Lampek Kinga
Németh Anikó
Az egészségügyben dolgozók munkával való elégedettségét és egészségi állapotát meghatározó tényezők2018-05-31EDI
Rákosy ZsuzsaEritropoetin receptor (EpoR) variánsok expressziója és funkciója emlőkarcinómában2018-05-31EDI

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )