Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Összes témakiírás

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Mezey BarnaBüntetőjogi kodifikáció a 19. századi Magyarországon2020-12-31
Mezey BarnaA büntetőjogi szankciórendszer átalakulása a 19. században2020-12-31
Varga Zs. AndrásA közigazgatás kontrollja2020-12-31
Patyi AndrásA bírói jogvédelem szerepe és jellemzői a közigazgatásban2020-12-31
Lenkovics BarnabásAlanyi és alapjogok a magánjogban2020-12-31SZE
Patyi AndrásA közigazgatás alkotmányossága a modern jogállamban2020-12-31
Bánfalvi AttilaA Freud (és a pszichoanalízis) elleni támadások elemzése2018-05-31PTE
Bereczkei TamásArc-vonzerő-párválasztás2018-05-31PTE
Bereczkei TamásMachiavellista stratégiák: kognitív döntések és neurális korrelátumok2018-05-31PTE
Kovács ZoltánSzervezeti kultúra és szervezeti igazságosság2018-05-31PTE
Bognárné Erdős MártaDiszkurzív szuicidológia2018-05-31PTE
Kiss SzabolcsKognitív fejlődés2018-05-31PTE
Deák AnitaAz érzelmek kognitív idegtudományi megközelítése; érzelem és megismerés2018-05-31PTE
Forgács AttilaMédiaüzenetek hatása az evészavarokra2018-05-31PTE
Forgács AttilaA gasztrális neofóbia pszichológiai, kulturális és egyéb meghatározói2018-05-31PTE
Fülöp ÉvaA csoport-alapú érzelmek a csoportközi dinamikában2018-05-31PTE
Kiss Enikő CsillaSzondi-teszt és elmélet2018-05-31PTE
Kiss SzabolcsKitüntetett témák a megismeréstudományok témaköréből2018-05-31PTE
Lábadi BeatrixAffektív pszichológia2018-05-31PTE
Nagy LászlóA felnőtt és serdülőkori kötődés kutatása2018-05-31PTE
Nagy LászlóA személyiség patológiás aspektusainak kutatása2018-05-31PTE
Pólya TiborNarratív identitás2018-05-31PTE
Bigazzi SáraTársadalmi folyamatok és egyéni folyamatok összefüggései2018-05-31PTE
Révész GyörgyA tehetséggondozás2018-05-31PTE
Papp-Zipernovszky OrsolyaA művészeti befogadás pszichoanalitikus modelljei2018-05-31PTE
Pólya TiborAz érzelmi intelligencia narratív vizsgálata2018-05-31PTE
Bodor PéterA mai magyar társadalom: Szociálpszichológiai kutatások2018-05-31PTE
Borgos AnnaSzexualitás, nőiség, pszichoanalízis -- elméleti és történeti keretben2018-05-31PTE
Láng AndrásA machiavellizmus (és a Dark Triad) fejlődési pszichopatológiai megközelítése2018-05-31PTE
Bernáth LászlóA téri képességek és a matematikai képesség kapcsolata2018-05-31PTE
Fülöp MártaA versengés mentálhigiénés és szomatikus egészségre gyakorolt hatása2018-05-31PTE
Kocsor FerencAffektív és szemantikus információk szerepe az arcészlelésben2018-05-31PTE
Kocsor FerencViselkedési adaptációk kritikai vizsgálata2018-05-31PTE
Szabó Zsolt PéterA kollektív áldozati tudat kutatása2018-05-31PTE
Bánfalvi AttilaA lelki trauma kultúrája2018-05-31PTE
Rácz JózsefDeviáns magatartásformák kutatása2018-05-31PTE
Bókay AntalA pszichoanalitikus gondolkodás történeti és elméleti alakulása2018-05-31PTE
Vincze OrsolyaSzervezeti kultúra narratív szempontú vizsgálata2018-05-31PTE
Vincze OrsolyaIntegratív/kognitív komplexitás és a társas percepció összefüggésinek narratív szempontú vizsgálata2018-05-31PTE
Bókay AntalPszichoanalízis és a humán tudományok2018-05-31PTE
Csabai MártaPszichoszomatika és a testkép-énkép problematika az egészség/betegség és a gyógyítás kontextusában2018-05-31PTE
Erős FerencHagyomány és újítás a pszichoanalízis történetében: “lázadók” és “disszidensek” (O. Gross, Reich, Róheim, Fromm, Ferenczi, Lacan stb.)2018-05-31PTE
Fekete SándorÖnpusztítás, "Internet-related" pszichopatológia és viselkedés, segítségkérés lehetőségei. Kollaboratív klinikai és összehasonlító kulturális vizsgálatok.2018-05-31PTE
Fülöp ÉvaA kollektív traumák, a trauma-feldolgozás narratív vizsgálata.2018-05-31PTE
Fülöp ÉvaA csoport-alapú érzelmek a csoportközi dinamikában2018-05-31PTE
Hargitai RitaEgészségmagatartás és egészségfejlesztés2018-05-31PTE
Járai RóbertSportpszichológia, személyiségpszichológia2018-05-31PTE
Kállai JánosPszichodinamika és természettudomány: fMRI valamint biokémiai markerek által feltárt bio-pszichológiai összefüggések szerepe betegségekben szenvedő személyeknél2018-05-31PTE
Lábadi BeatrixKognitív pszichológia2018-05-31PTE
Orbán JolánA pszichoanalízis nyelve – Ábrahám, Török és Derrida magyar, angol és francia szavai2018-05-31PTE
Révész GyörgyGyermekbántalmazás, elhanyagolás2018-05-31PTE
Séra LászlóA humor pszichológiai és kognitív idegtudományi vizsgálatai2018-05-31PTE
Kállai JánosKognitív idegtudomány: affektív és kognitív rendszer sajátosságai, „top-down” és a „botton-up”folyamatok disszociációja2018-05-31PTE
Bigazzi SáraCsoportközi viszonyok2018-05-31PTE
Bigazzi SáraFenyegetett identitás2018-05-31PTE
Szummer CsabaFreud, avagy a modernitás mítosza – a freudi pszichoanalízis eszmetörténeti és tudományelméleti vonatkozásai2018-05-31PTE
Gyimesi JúliaA pszichoanalízis története2018-05-31PTE
Gyimesi JúliaModern okkult irányzatok hatásai a pszichológiában és a pszichoanalízisben2018-05-31PTE
Gyuris PetraAz arcprefenciák és a személyiségvonások szerepe a párválasztásban2018-05-31PTE
Kállai JánosAz „én és a másik” megkülönböztetésének képessége2018-05-31PTE
Bernáth LászlóVizuális keresés és érzelem2018-05-31PTE
Hernádi IstvánHumánspecifikus kognitív működések magatartási és pszichofiziológiai korrelátumai egészséges és kóros állapotban2018-05-31PTE
Révész GyörgyPervazív zavarok és megismerés2018-05-31PTE
Péley BernadetteFejlődési pszichopatológiai vizsgálatok2018-05-31PTE
Péley BernadetteTerápiás hatásvizsgálatok2018-05-31PTE
Pólya TiborTörténetszerkezet és érzelem2018-05-31PTE
Orbán JolánA túl az örömelven filozófiai kontextusai – Derrida és Freud2018-05-31PTE
Lénárd KataA pszichoanalitikus elméletek értelmezési lehetőségei2018-05-31PTE
Lénárd KataA traumatizáció folyamatai2018-05-31PTE
Láng AndrásA kötődéselmélet klinikai és valláspszichológiai alkalmazása2018-05-31PTE
Lányiné Engelmayer ÁgnesFogyatékos személyek kognitív képességstrukturájának elemzése2018-05-31PTE
Bereczkei TamásProszociális viselkedés: önzetlenség, együttműködés, nagylelkűség2018-05-31PTE
Bognárné Erdős MártaA pszichoszociális változás retorikája2018-05-31PTE
Erős FerencPszichoanalízis és szociálpszichológia – tekintélyelvűség, előítélet, kollektív trauma, emlékezés2018-05-31PTE
Forgács AttilaÉttermi költészet2018-05-31PTE
Hargitai RitaNarratívum és személyiség2018-05-31PTE
Bernáth LászlóTanulási stílus2018-05-31PTE
Kiss Enikő CsillaReziliencia és a személyiség pozitív erőforrásai2018-05-31PTE
Kiss SzabolcsGyermeki elmeolvasás2018-05-31PTE
Kovács ZoltánFormális és informális rendszerek leíró jellemzői és magyarázó elméletei2018-05-31PTE
Szabó ÉvaTanárok, diákok mentális jóllétét és teljesítményét meghatározó tényezők az iskolában2018-05-31PTE
Ehmann BeaA társas elszigeteltség pszichológiai hatásai2018-05-31PTE
Czakó LászlóHyperlipidemia induced acute pancreatitis2018-05-15in1st
Czakó LászlóEndoszkópos ultrahang-vezérelt tumor terápia2018-05-15in1st
Dux MáriaA fejfájás peptiderg mechanizmusai2018-05-15PHYS
Hegyi PéterA Colon epitél sejtek iontranszportereinek felépítése és működése2018-05-15in1st
Horváth GyöngyiA fájdalom spinális mechanizmusainak vizsgálata.2018-05-15PHYS
Farkas EszterMikroembolusos agyi ischemia pathofiziológiája kísérletes állatmodellben2018-05-15OFOII
Farkas EszterA neurovaszkuláris csatolás vizsgálata kísérletes képalkotó eljárással2018-05-15OFOII
Farkas EszterAz agyi ischemiás depolarizációk életkorfüggő jellemzői2018-05-15OFOII
Farkas EszterAz agykérgi kúszó depolarizáció vizsgálata in vitro rendszerben2018-05-15OFOII
Benyhe SándorOpioid és antiopiát neuropeptidek: endogén agonisták és szintetikus analógok2018-05-15SZBK
Berényi AntalNeokortikális és hippokampális oszcillatorikus folyamatok vizsgálata nagyfelbontású in vivo elektrofiziológiai vizsgálómódszerekkel2018-05-15PHYS
Domoki FerencAz újszülöttkori hipoxiás-iszkémiás enkefalopátia patomechanizmusának állatkísérletes vizsgálata.2018-05-15PHYS
Janáky TamásIdegrendszeri betegségek molekuláris hátterének proteomikai vizsgálata2018-05-15OVI
Czakó LászlóAz akut pancreatitis új terápiás megközelítései2018-05-15in1st
Engelhardt JózsefNeurodegeneration and inflammation. Neurodegeneráció és gyulladás2018-05-15NEURO
Fülöp Lívia2. Az amiloid típusú aggregációt befolyásoló vegyületek tervezése, szintézise, hatásuk vizsgálata2018-05-15OVI
Fülöp LíviaAz Alzheimer-kór korai diagnózisát elősegítő oligomer-specifikus szintetikus markerek tervezése és előállítása2018-05-15OVI
Fülöp LíviaFoldamer-dendrimer alapú amiloid-antitest mimetikumok, mint potenciális Alzheimer-kór ellenes gyógyszerjelölt vegyületek fejlesztése és vizsgálata2018-05-15OVI

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.2357 ( 2017. V. 15. )