Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Összes témakiírás

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Marczika Andrásné Sörös CsillaPeszticidek metabolomikai vizsgálata HPLC-MS módszerekkel2018-01-25SZIE
Baranyai LászlóRapid quality assessment of bakery products using machine vision2018-01-25SZIU
Somogyi LászlóAntioxidáns kölcsönhatások vizsgálata gyümölcs-olajosmag rendszerekben2018-01-25SZIE
Dudás AnnamáriaKörnyezetkímélő épületszerkezeti rekonstrukciós megoldások2018-01-29BMEEM
Szilágyi JózsefKisvízgyűjtők csapadék-lefolyás kapcsolatának modellezése2018-01-29EOVV
Baranya SándorFolyami lebegtetett hordalékvándorlás vizsgálata2018-01-29BMEVV
Baranya SándorFolyami áramlás és mederfenék kölcsönhatásának vizsgálata2018-01-29BMEVV
Török ÁkosNano-adalékanyagokat tartalmazó habarcsok fizikai tulajdonsága és időállósága2018-01-29BMEGM
Rózsa SzabolcsRobotplatformok hely-, és helyzetmeghatározása dinamikusan változó környezetben2018-01-29BMEAF
Szendefy JánosStabilizált talajok reziliens modulusa a talajszívás függvényében2018-01-29BMEGM
Béres TamásA megigazulás teológiai tematikájának erőpróbái globális etikai kérdésekben2018-01-30EHE
Béres TamásKörnyezetetika, ökoteológia2018-01-30EHE
Fabiny TamásKommunikáció a Bibliában és az egyházban2018-01-30EHE
Csepregi ZoltánEvangélikus lelkészi adattár elkészítése (16-18. század) – módszertan, problémák, statisztika, pályatípusok, tanulságok2018-01-30EHE
Csepregi ZoltánJohann Samuel Klein 18. századi lelkészi és tanítói életrajzi lexikonjai2018-01-30EHE
Csepregi AndrásKereszténység és demokrácia2018-01-30EHE
Béres TamásA theologia naturae szerepe a természettudományos és teológiai világismeretben2018-01-30EHE
Thomka BeátaMészöly Miklós művei2018-01-30IDI
Lichtmann TamásBibliai történetek és világirodalom2018-01-30EHE
Thomka BeátaDubravka Ugrešić prózája2018-01-30IDI
Reuss AndrásA reformátori teológia értelmezésének mai kérdései, különös tekintettel az ökumenikus kapcsolatokra és etikai kérdésekre.2018-01-30EHE
Orbán JolánJacques Derrida prózapoétikája és líraelmélete2018-01-30IDI
Orbán JolánJacques Derrida művészetelmélete és médiaelmélete2018-01-30IDI
Orbán JolánDekonstrukció a magyar irodalomban és irodalomelméletben2018-01-30IDI
Mekis D JánosPoétikai formációk a 20. századi és kortárs magyar költészetben2018-01-30IDI
Kurdi MáriaA XX. szazad eleji brit modernizmus nemzetkozisege2018-01-30IDI
Baranyai László
Kókai Zoltán
Evaluation of effect of ohmic heating on sensory properties of food2018-01-30SZIE
Bod Péter ÁkosA magyar rendszerváltozás gazdaságpolitikájának elemzése, térségi kontextusban2018-01-30BCE
Bod Péter ÁkosAz új technológiai, árupiaci és munkaerőpiaci trendek ("ipar 4.0") és a magyar gazdaságpolitika viszonya2018-01-30BCE
Trinh Anh TuanEconomics of Future Internet2018-01-30BCE
Hajdu PéterA magyar műfordítási hagyomány2018-01-30IDI2
Nagy ImreMagyar drámatörténet2018-01-30IDI
Hajdu PéterMagyar fordítástörténet2018-01-30IDI
Hajdu PéterSzázadfordulós prózapoétika2018-01-30IDI
Hajdu Péter19-20 századi novellatörténet2018-01-30IDI
Thomka Beáta20. századi magyar írók kéziratos hagyatékának feldolgozása és kiadása2018-01-30IDI
Thomka BeátaKontextuális narratológia2018-01-30IDI
V. Gilbert EditMagyar-orosz komparatisztikai vizsgálatok és műfordítás-hermeneutika2018-01-30IDI
V. Gilbert EditAlkalmazott irodalomtudomány, biblioterápia, műfordítás-hermeneutika2018-01-30IDI2
V. Gilbert Edit20. századi orosz irodalomtörténet, komparatisztika, interkulturális tanulmányok2018-01-30IDI2
Müller Péter„Realista” dramaturgia / színház2018-01-30IDI
Müller PéterMonológiák, a határátlépés eszközei2018-01-30IDI
Müller PéterPillanatfelvételek a színház politikusságából2018-01-30IDI
Hubert GabriellaA 16-17. századi evangélikus prédikációirodalom vagy egy szerző életművének elemzése2018-01-30EHE
Hubert GabriellaA 16-17. századi evangélikus prédikációirodalom vagy egy szerző életművének elemzése2018-01-30EHE
Karner CecíliaA népesség egészségügyi állapotát befolyásoló tényezők elemzése2018-01-30LKK
Szabó LajosA gyülekezeti és egyházi élet alakulása a magyar társadalomban a 20. sz. kezdetétől napjainkig2018-01-30EHE
Szabó LajosA művészetek hatása a gyakorlati teológiára2018-01-30EHE
Szentpétery PéterHit és tudás/tudomány viszonya, különös tekintettel a teremtésre2018-01-30EHE
Korányi AndrásAz ökumenikus mozgalom a 19-20. században2018-01-30EHE
Marján AttilaAz EU válságkezelése2018-01-30NKE
Orosz GáborA "közteológia" eredői a 20. századi teológiatörténetben2018-01-30EHE
Csepregi ZoltánA bécsi protestáns követségi prédikátorok tevékenysége a magyarországi egyházak érdekében a vesztfáliai béke és a Türelmi Rendelet között (1648-1781)2018-01-30EHE
Cserháti MártaTársadalomtudományok az Újszövetség kutatásában2018-01-30EHE
Szabó LajosAz evangélikus spiritualitás a keresztény nevelés és oktatás összefüggésében2018-01-30EHE
Hausmann JuttaBölcsességirodalom2018-01-30EHE
Hausmann JuttaZsoltárok könyve2018-01-30EHE
Szentpétery PéterKereszténység és világvallások viszonyának aktuális kérdései2018-01-30EHE
Szentpétery PéterAz ökumené aktuális kérdései2018-01-30EHE
Korányi AndrásAz újkori Európa és Magyarország felekezetiségének a kialakulása a 17-18. században2018-01-30EHE
Korányi AndrásTörténelmi fordulópontok a 19-20. századi Magyarország és az evangélikusság sorsában2018-01-30EHE
Orosz GáborSzégyen és elidegenedés. Teológiai, esztétikai és etikai aspektusok2018-01-30EHE
Orosz GáborBetegség és szociális marginalizáció bioetikai és teológiai megközelítései2018-01-30EHE
Orosz GáborDemencia és diakónia. Egyházi intézmények lehetőségei és határai2018-01-30EHE
Michelberger PálInformációbiztonsági irányítási rendszerek kialakítása2018-01-31BDGBK
Fokasz NikoszKisebbségek a gazdaságban2018-01-31TKDI
Maros DóraMobil ad-hoc hálózatok (MANET) veszélyhelyzeti alkalmazásának biztonságtechnikai kérdései2018-01-31BDGBK
Fokasz NikoszDiffúziós folyamatok, hálózati dinamika és önszerveződés az írott sajtóban2018-01-31TKDI
Morva GyörgyA távvezetékek vizsgálata extrém időjárási körülmények között2018-01-31ÓEBGK
Fokasz NikoszHálózatelmélet2018-01-31TKDI
Sipos LászlóPszichofizikai válaszok integrálása élelmiszerek érzékszervi minősítési rendszereibe2018-01-31SZIE
Palásti Kovács BélaRezgésjelenségek hatása a megmunkáló gépek biztonságos és megbízható felületalakítására2018-01-31BDGBK
Gyáni GáborÉletforma és mentalitás a 19-20. század magyar társadalmában2018-01-31TKDI
Simonné Sarkadi LiviaBiológiailag aktív komponensek vizsgálata2018-01-31SZIE
Pokorádi LászlóMatematikai modellre épülő döntés-előkészítő eljárások alkalmazása2018-01-31ÓEBGK
Sepsi EnikőA fordítás mint interkulturális transzfer és remediáció2018-01-31TKDI
Pokorádi LászlóTechnikai rendszerek modellezése és bizonytalanságelemzése2018-01-31ÓEBGK
Sepsi EnikőA művészeti ágak "nyelvi identitása", egymás közötti kommunikációja2018-01-31TKDI
Hanka LászlóKorszerű matematikai módszerek alkalmazása a biztonságtechnikában2018-01-31ÓEBGK
Veszelszki ÁgnesIntermedialitás: írásbeliség és szóbeliség2018-01-31TKDI
Horváth MiklósBiogáz-hozam növelésének vizsgálata2018-01-31ÓEBGK
Veszelszki ÁgnesVizualitás és verbális kommunikáció, kép-szöveg kapcsolatok2018-01-31TKDI
Csiszárik-Kocsir ÁgnesA nyugdíjbiztonság, mint lehetséges válságfaktor makrogazdasági kérdései2018-01-31ÓEBDI
Veszelszki ÁgnesA digitális szövegprodukció2018-01-31TKDI
Balla JózsefBiometrikus adatok a rendészeti személyazonosításban2018-01-31ÓEBGK
Veszelszki ÁgnesA digitális kommunikáció nyelvészeti vizsgálata2018-01-31TKDI
Bérczi LászlóTűzvédelem műszaki kutatása-fejlesztése a katasztrófavédelem rendszerében2018-01-31ÓEBGK
Wessely AnnaA természet- és/vagy a társadalomtudományok használata és reprezentációja a magyar nyilvánosságban2018-01-31TKDI
Szádeczky TamásKészpénz-helyettesítő fizetési eszközök biztonsági kihívásai2018-01-31ÓEBDI
Wessely AnnaA magyar kulturális élet szerkezete, szereplői, változási trendjei2018-01-31TKDI
Rajnai ZoltánInformációtechnológiai felhőrendszerek biztonsága2018-01-31ÓEBDI
Tátrai TündeKorrupciós jelzőrendszerek és kommunikációjuk2018-01-31TKDI
Réger MihályFolyamatos öntőművek üzembiztonságának támogatása a matematikai modellezéssel2018-01-31BDGBK
Tátrai TündeMédiaszabályozás és közpénzköltés2018-01-31TKDI
Schuster GyörgyIntelligens vasúti informatikai és biztonsági rendszerek fejlesztési lehetőségei2018-01-31ÓEBGK
Bokor TamásAz újmédia-használat hatásai a magánéletre2018-01-31TKDI
Rudas ImreEmber-gép kapcsolati rendszere2018-01-31ÓE-BG
Bokor TamásÚjmédia-tudatosság, újmédia-etika és újmédiajog2018-01-31TKDI
Szabolcsi RóbertMatematikai terjedési modellek kutatása-, fejlesztése-, és alkalmazása a kritikus infrastruktúrák védelmi rendszerében2018-01-31ÓEBGK
Bokor TamásDigitális kompetenciák: szükségszerűség vagy versenyelőny?2018-01-31TKDI

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )