Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Összes témakiírás

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Biczó GáborGazdasági antropológia2017-09-22DEBTK
Dörfler ViktorMaking Sense of Big Data: Strategizing in Central Banks of Small Countries2017-09-23SZE
Bereczki ZsoltA koponyamodifikációs technikák vizsgálata történeti embertani szériákban2017-09-27SzTE
Krizbai István
Wilhelm Imola
Role of the blood-brain barrier in brain metastasis formation2017-09-27SZBK
Szekeres András
Varga Mónika
Új gomba eredetű szekunder metabolitok kutatása2017-09-27SzTE
Szekeres András
Varga Mónika
Új baktérium eredetű szekunder metabolitok kutatása2017-09-27SzTE
Lipinszki ZoltánA PP2A-típusú fehérje foszfatázok mitótikus szerepének vizsgálata ecetmuslicában2017-09-27SZBK
Mihály JózsefA neuronális sejtváz szabályozásának vizsgálata Drosophila2017-09-27SZBK
Ördög Attila
Poór Péter
A zárósejtek élettani változásainak kutatása a növény-mikróba kölcsönhatások során2017-09-27SzTE
Pankotai Tibor
Újfaludi Zsuzsanna
A DNS hibák által indukált hibajavító útvonalak és sejtválaszok molekuláris jellemzése2017-09-27SzTE
Papp Tamás
Csernetics Árpád
Humán patogén járomspórás gombák gazda-patogén kapcsolatai2017-09-27SzTE
Papp Tamás
Nagy Gábor
Opportunista humán patogén fonalas gombák vizsgálata2017-09-27SzTE
Pénzes ZsoltFragmentált táj diverzitás mintázatai2017-09-27SzTE
Poór Péter
Ördög Attila
A sötétben kialakuló növényi védelmi válaszreakciók finomhangolása: a növényi hormonok szerepe2017-09-27SzTE
Horváth PéterEgysejt képanalitikai és gépi tanulási módszerek fejlesztése a sejtes mikrokörnyezet figyelembevételével2017-09-27SzBK
Szepesi ÁgnesMagyarországon élő egyszikű és kétszikű növények sótűrési mechanizmusainak összehasonlító vizsgálata2017-09-27SzTE
Takó Miklós
Vágvölgyi Csaba
Biotechnológiai jelentőségű új mikrobiális exoenzimek azonosítása és jellemzése2017-09-27SzTE
Takó Miklós
Vágvölgyi Csaba
Ipari jelentőségű bioszintetikus folyamatok tanulmányozása gomba hidrolázokkal2017-09-27SzTE
Takó Miklós
Vágvölgyi Csaba
Egészségvédő antioxidáns hatású fenolok fermentációs és enzimatikus úton történő feldúsítása élelmiszer alapanyagokban2017-09-27SzTE
Ughy BettinaLipid-fehérje kölcsönhatások szerepe fotoszintetikus membránokban stressz körülmények között2017-09-27SZBK
Ughy BettinaCianobakteriális sejtosztódás szabályozása2017-09-27SZBK
Vágvölgyi Csaba
Sipos György
Agresszív Armillaria fajok gazdanövényekkel és potenciális biokontroll ágensekkel való kölcsönhatásainak tanulmányozása2017-09-27SzTE
Vass ImreReaktív oxigén formák szerepe a fotoszintézis fénygátlásában2017-09-27SZBK
Vizler CsabaA sebgyógyulás, a gyulladás és a daganatképződés átfedő mechanizmusainak vizsgálata2017-09-27SZBK
Zádor ErnőVázizom differenciálódás és adaptáció2017-09-27SzTE
Deli Mária AnnaA vér-agy gát mint terápiás célpont2017-09-27SZBK
Gulya KárolyMikroglia sejtek feno- és genotipizálása in vivo és in vitro2017-09-27SzTE
Andó István
Kurucz Judit Éva
A sokmagvú óriás vérsejt biológiai funkcióinak vizsgálata2017-09-27SZBK
Andó IstvánA vérsejtkompartmentumok és a sejt közvetítette immunitás génexpresszió mintázatának analízise Drosophila melanogaster-ben2017-09-27SZBK
Gellért LeventeA neuroaktív triptofán metabolitok vizsgálata in vivo és in vitro rágcsáló modellekben2017-09-27SzTE
Pál CsabaÚjfajta stratégiák kidolgozása az antibiotikum rezisztens kórokozókkal szemben a szintetikus biológia eszközeivel2017-09-27SzBK
Pál CsabaÚj antimikrobiális szerekkel szembeni rezisztencia átadhatóságának vizsgálata2017-09-27SzBK
Pál CsabaAz antibiotikum-rezisztencia hátterében álló evolúciós folyamatok vizsgálata szintetikus biológia segítségével2017-09-27SzBK
Pfeiffer Ilona
Vágvölgyi Csaba
Élelmiszerek komplex mikroorganizmus közösségeinek vizsgálata2017-09-27SzTE
Burkovics PéterA stabil másodlagos szerkezettel rendelkező DNS szakaszok replikációjának vizsgálata2017-09-27SZBK
Pfeiffer Ilona
Szekeres András
Újonnan szintetizált vegyületek antimikrobiális hatásának és hatásmechanizmusának vizsgálata2017-09-27SzTE
Fehér TamásMutációs folyamatok a bakteriális genomban, és biotechnológiai jelentőségük2017-09-27SZBK
Jankovics FerencEgy új őssejt-niche faktor azonosítása Drosophilában2017-09-27SZBK
Boros Imre Miklós
Henn László
Hiszton módosítások és alternatív hisztonok szerepe differenciálódott sejt és szöveti funkciók biztosításában2017-09-27SzTE
Pap Ildikó
Pálfi György
Természetes és antropogén módon mumifikálódott emberi maradványok multidiszciplináris kutatása2017-09-27SzTE
Kupai Krisztina
Varga Csaba
Inflammasomak szerepe a rekreácios testmozgással kiváltott kardioprotekcióban2017-09-27SzTE
Kupai Krisztina
Varga Csaba
Inflammasomak szerepe gyulladásos bélbetegségekben2017-09-27SzTE
Végh Attila GergelyÉlő sejtek nano-spektroszkópiai jellemzése2017-09-27SZBK
Toldi József
Vécsei László
Idegrendszeri kórképek modellezése, pathomechanismusa és terápiás vizsgálatok.2017-09-27SzTE
Bagi Zoltán
Kovács Kornél
Hidrogenotróf metanogének és kapcsolódó hidrogén anyagcsere vizsgálata2017-09-27SzTE
Bagyánszki MáriaNeuron-mikrobióta és neuro-immun kölcsönhatások bélszakasz-specifikus vizsgálata szövettani, ultrastrukturális és molekuláris módszerekkel diabéteszes állatmodellekben2017-09-27SzTE
Cséplő Ágnes
Szabados László
Az Arabidopsis CRK protein kináz család szerepe az abiotikus stresszválasz szabályozásában, különös tekintettel a gyökér és hipokotil gravitropikus válasz szabályozására2017-09-27SZBK
Mainé Csiszár JolánOxidatív stressz válasz és redox homeosztázis tanulmányozása glutation-kapcsolt enzimekben mutáns Arabidopsis növényekben2017-09-27SzTE
Deák PéterDezubikvitilázok funkcionális analízise Drosophila melanogasterben2017-09-27SzTE
Erdélyi MiklósDrosophila ivarsejtfejlődést szabályozó faktorok azonosítása Drosophila melanogasterben2017-09-27SZBK
Fehér AttilaA növények morfogenezisét befolyásoló jelátviteli hálózatok2017-09-27SZBK
Galajda PéterBaktériumok öregedésének és fenotípus heterogenitásának vizsgálata holografikus optikai csipesszel2017-09-27SZBK
Galajda PéterA mikrokörnyezet egyes sejtekre és populációkra való hatásának vizsgálata mikrofluidikai eszközökkel2017-09-27SZBK
Galgóczy LászlóA Neosartorya fischeri NRRL 181 által termelt ciszteinben gazdag antifungális proteinek alkalmazása biopeszticidként és termény tartósítószerként2017-09-27SzTE
Gallé Ágnes AnnaGlutation transzferáz enzimek és a redox szabályozás kapcsolatának vizsgálata paradicsom növényekben2017-09-27SzTE
Garab Győző
Lambrev Petar
A reakciócentrum-komplex konformációváltozásai a második fotokémiai rendszerben: kimutatásuk, mechanizmusuk és funkcionális jelentőségük2017-09-27SZBK
Garab Győző
Ughy Bettina
Lipidösszetétel szerepe fotoszintetikus membránokban2017-09-27SZBK
Gombos ZoltánEgy anionos lipid hatása a sejtosztódásra és a sejt differenciációrajára cianobaktélrium sejtekben2017-09-27SZBK
Haracska LajosA karcinogenezis és mutagenezis molekuláris vizsgálata2017-09-27SZBK
Hatvani Lóránt
Kredics László
Gombatermesztésben fertőzéseket okozó penészgombák komplex vizsgálata2017-09-27SzTE
Katona RóbertKombinált emlős mesterséges kromoszóma őssejt terápiák2017-09-27SZBK
Kolbert Zsuzsanna
Feigl Gábor
A nitrogén-monoxid szerepe a nehézfém toleranciában és a növekedésserkentő rhizobaktériumok által indukált gyökérfejlődésben2017-09-27SzTE
Kós Péter
Vass Imre
A fotoszintetikus apparátus és a környezeti paraméterek változásainak hatása hasznos metaboliok termelésére különböző mikroalgákban2017-09-27SZBK
Kovács Kornél
Bagi Zoltán
Anaerob mikrobiális közösségek vizsgálata és biotechnológiai hasznosítása2017-09-27SzTE
Kovács KornélSzájüregi mikroba közösségek élettani szerepe2017-09-27SzTE
Nagy LászlóA komplex soksejtűség evolúciójának vizsgálata gombákban transzkriptomikai és bioinformatikai módszerekkel2017-09-27SZBK
Kozma-Bognár LászlóÚj cirkadián óra mutánsok azonosítása és részletes molekuláris szintű jellemzése lúdfűben (Arabidopsis thaliana)2017-09-27SzTE
Kredics László
Hatvani Lóránt
Biológiai védekezés mikroorganizmusokkal2017-09-27SzTE
Krisch Judit
Takó Miklós
Bioaktív egészségvédő vegyületek előállítása fonalas gomba glikozidázokkal2017-09-27SzTE
Bereczki ZsoltGyermekkorú maradványok összehasonlító vizsgálata történeti népességekben2017-09-27SzTE
Krizbai István
Wilhelm Imola
Molecular basis of the blood-brain barrier function under physiological and pathological conditions2017-09-27SZBK
Sipeky CsillaFelnőttek fittségének és életminőségének összefüggései2017-09-29UP
Bíró Imre BarnaNemradiális pulzációk fedési kettőscsillagokban2017-09-30SZTE
Szakácsné Földényi RitaAz alginit szorpciós tulajdonságainak tanulmányozása szerves szennyezőanyagok eltávolítása céljából2017-09-30PE
Mészáros FerencA települési közlekedés hozzáférése környezeti szempontú szabályozásának komplex feltételrendszere2017-09-30KUKG
Szalay Zsolt
Melegh Gábor
Magasan automatizált járművek baleseti felelősségének kutatása - az újszerű közlekedési környezetben várható konfliktushelyzetek kutatása2017-09-30GJT
Szalay Zsolt
Melegh Gábor
Magasan automatizált járművek baleseti felelősségének kutatása - felelősségi határok szétválaszthatósága a jármű-járművezető relációban2017-09-30GJT
Nagy Zoltán Zsolt
Vámosi Péter
A műlencse implantáció speciális vonatkozásai2017-09-30SE
Varga TamásKomplex reakciómechanizmusok feltárását segítő algoritmusok fejlesztése2017-09-30PE
Szűcs SándorAlifás alkoholok és metabolitjaik hatása monociták/makrofágok és polimorfonukleáris leukociták funkcionális állapotára2017-09-30DEMOI
Sándor JánosAz alapellátás primer és szekunder prevenciós szolgáltatásainak egyenlőtlenségei és a rendszeres monitorozás eszközei2017-09-30DEMOI
Földes IstvánGeneration of high harmonics from gases, clusters and nanoparticles2017-09-30WRC
Veres MiklósInvestigation of neuron functions using stimulated Raman scattering2017-09-30WRC
Bozóki Zoltán
Szabó Gábor
Kőzettranszport folyamatok fotoakusztikus mérési módszeren alapuló vizsgálata2017-09-30SZTE
Bánhegyi GáborAz endoplazmás retikulum transzportrendszerei2017-09-30SE
Smausz Kolumbán TomiLézeres szórási interferencián alapuló véráramlás-mérés2017-09-30SZTE
Welker ErvinA prion fehérje család útvonala és szerepe a sejtmagban és a citoszolban2017-09-30MTA
Wikonkál NorbertUV hatásra a bőrben létrejövő tumorképződés molekuláris biológiai mechanizmusai, regulációja és pathobiokémiája2017-09-30SE
Szatmári SándorOptical multiplexing in KrF excimer amplifiers2017-09-30SZTE
Szatmári SándorX-ray preionization in KrF excimer amplifiers2017-09-30SZTE
Kalabay LászlóAkut fázis fehérjék a klinikai diagnosztikában2017-09-30SE
Geiszt MiklósReaktív oxigén termelő enzimek töltéskompenzációs mechaniznusai2017-09-30SE
Fülöp Vilmos
Kopper László
A protoonkogének és tumor szuppresszor gének kifejeződése a terhességi trofoblaszt tumorokban és normál lepényben2017-09-30SE
Németh Sándor
Szeifert Ferenc
Sok komponensű elegyek szétválasztási lehetőségeinek feltárása2017-09-30PE
Hunyady LászlóAz angiotenzin-receptor működésének molekuláris alapjai2017-09-30SE
Hunyady LászlóG-fehérjéhez kapcsolt receptorok működésének szabályozása2017-09-30SE
Nagy KárolyBAKTERIÁLIS TERMÉKEK HATÁSA A HIV FERTŐZÉS PROGRESSZIÓJÁRA2017-09-30SE
Jakus Zoltán PéterA nyirokrendszer fejlődéséenk és működéséenk vizsgálata2017-09-30SE
Poór GyulaInfekció és autoimmunitás ízületi gyulladásos betegségekben2017-09-30ORFI
Káldi KrisztinaA cirkadián ritmus szabályozásának molekuláris alapjai2017-09-30SE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.2357 ( 2017. V. 15. )