Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Összes témakiírás

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Barta GyörgyiA KKV hozzájutása a K+F eredményeihez2017-11-23SZE
Vehrer AdélGeneráció- és kormenedzsment, az Y generáció helye és szerepe a szervezetekben2017-11-23SZE
Bugovics ZoltánA regionális identitás társadalmi jellemzői és funkciói2017-11-23SZE
Faragó LászlóTerületi tervezés az Európai Unióban2017-11-23SZE
Filep BálintVárosok és térségek versenyképessége2017-11-23RGDI
Dusek TamásTér a közgazdaságtanban2017-11-23SZE
Faragó LászlóFenntartható tervezés, place-based tervezés, integrált tervezés2017-11-23SZE
Filep BálintFelsőoktatás menedzsment különböző területeienk vizsgálta2017-11-23RGDI
Honvári JánosTekinthető-e Győr a szocialista korszakban innovációs szigetnek?2017-11-23SZE
Faragó LászlóTérelméleti kérdések2017-11-23SZE
Lados MihályÖnkormányzatok vagyongazdálkodása2017-11-23SZE
Rechnitzer JánosA járműipar hatása a nagyvárosi fejlődésre, Győr példáján2017-11-23SZE
Rechnitzer JánosEurópai regionális politika jövőbeli irányai2017-11-23SZE
Szörényiné Kukorelli IrénRural-urban reláció kelet-közép európai modellje2017-11-23SZE
Józsa LászlóA marketingszervezetek hatékonyságának mérése2017-11-23SZE
Rechnitzer JánosAz ipari körzetek és a regionális fejlődés2017-11-23SZE
Konczosné Szombathelyi MártaInterkulturális kommunikáció vizsgálata gazdasági környezetben2017-11-23SZE
Bernek ÁgnesKelet-Közép-Európa a 21. század geopolitikai stratégiáiban2017-11-23SZE
Bencsik AndreaSharing Economy – új üzleti modell és a generációk (Y-Z) összefüggése2017-11-23SZE
Farkas SzilveszterVállalati pénzügyek: tőkeszerkezet és tőkeköltségvetés2017-11-23SZE
Vehrer AdélSzervezeti kultúra és interkulturális konfliktusok2017-11-23SZE
Lados MihálySmart City, mint városfejlesztési és menedzsment modell2017-11-23SZE
Ablonczyné Mihályka LíviaInterkulturális menedzsment aspektusok vizsgálata a határmenti intézményi együttműködésekben2017-11-23SZE
Barta GyörgyiInnovációs központok, lehetséges kitörési pontok a Közép-Magyarországi Régió keleti, déli térségében2017-11-23SZE
Barta GyörgyiPolitikai – gazdasági rendszerek szerepe a gazdaság térbeli folyamataiban (a szocializmus és a jelenlegi kapitalista rendszerek összehasonlítása révén)2017-11-23SZE
Bugovics ZoltánA regionális identitás társadalmi jellemzői és funkciói2017-11-23SZE
Bugovics ZoltánKelet-közép-európai regionális identitás hasonlóságai és eltérései társadalmi, gazdasági és történeti szempontok alapján2017-11-23SZE
Bugovics ZoltánAz ipari identitás társadalmi jelenléte Magyarország egyes térségeiben2017-11-23SZE
Csizmadia ZoltánAz együttműködés és az újítóképesség kölcsönhatása - területi, gazdasági és2017-11-23SZE
Darabos FerencInnováció a Nyugat-Dunántúl egészségturizmusában2017-11-23RGDI
Dávid LórántA turizmus szerepe a regionális fejlődésben2017-11-23SZE
Ancarani AlessandroHealth care operations and management2017-11-23SZE
Józsa LászlóA kötelező közigazgatási továbbképzések vizsgálata – fókuszban a képzések megvalósításának gyakorlati tapasztalatai és a képzésben résztvevők, mint ügyfelek elégedettség2017-11-23RGDI
Dusek TamásTöbbváltozós elemzési módszerek a területi kutatásban2017-11-23SZE
Ancarani AlessandroReshoring and Manufacturing in high cost countries2017-11-23SZE
Rechnitzer JánosA népesség-elöregedés társadalmi-gazdasági hatásai2017-11-23RGDI
Dusek TamásMennyiségi módszerek a regionális elemzésekben2017-11-23SZE
Ancarani AlessandroBEHAVIOURAL OPERATIONS2017-11-23SZE
Lados MihályAz önkormányzatok gazdálkodását érintő változások 2010-et követően2017-11-23RGDI
Grúber KárolyTöbbszintű-kormányzás (multi-level governance) és regionalizáció Közép-Kelet és Dél-Európában2017-11-23SZE
Ancarani AlessandroProcurement of services and Public sector management and performance2017-11-23SZE
Rechnitzer JánosA kultúra, mint regionális és társadalmi fejlesztőerő2017-11-23RGDI
Vastag GyulaHospital Operations2017-11-23RGDI
Grúber KárolyEurópa válaszai a globális kihívásokra: Az EU politikai jövője2017-11-23SZE
Lux GáborMenedzsment problémák, menedzseri döntések a negyedik ipari forradalomban2017-11-23RGDI
Hardi TamásA szuburbanizáció jellemzői és hatásai Közép-Európában és Magyarországon2017-11-23SZE
Rechnitzer JánosFelsőfokú intézmény alapításának hatásai a város és kistérség versenyképességére2017-11-23RGDI
Honvári JánosGyőr, a külföldi vállalkozások vonzó befektetési célpontja2017-11-23SZE
Hardi TamásA migrációpolitikák, valamint a bevándorlási folyamatok és hatások összefüggéseinek regionális szemléletű vizsgálata2017-11-23RGDI
Nagy ImreA határon átívelő programok hatásai Vajdaság területi fejlődésére2017-11-23RGDI
Honvári JánosTekinthető-e Győr a szocialista korszakban innovációs szigetnek?2017-11-23SZE
Szegedi ZoltánLogisztikai folyamatok elektronikus megoldásai2017-11-23RGDI
Honvári JánosPénzügyi-vagyonjogi tárgyalások és egyezmények Magyarország és a tőkés országok között a II. világháború után2017-11-23SZE
Lados MihálySmarter City kezdeményezések Magyarországon2017-11-23RGDI
Józsa LászlóA fogyasztói magatartás és elégedettség vizsgálata2017-11-23SZE
Dőry TiborInnovációs politikák a Visegrádi országokban2017-11-23RGDI
Józsa LászlóA marketingszervezetek hatékonyságának mérése2017-11-23SZE
Somlyódyné Pfeil EditA közszolgáltatások szervezésének elmélete és technikái az Új-wéber-i állam felé vezető úton2017-11-23RGDI
Józsa LászlóA marketingstratégia elméleti alapjai2017-11-23SZE
Grúber KárolyAspirációs csoportok hatása a fogyasztói magatartásra2017-11-23RGDI
Józsa LászlóÉrtékesítésösztönzés a kiskereskedelemben2017-11-23SZE
Dőry TiborAz alma mater felé irányuló tudásátadási hajlandóság vizsgálata vállalkozással rendelkező, vagy vállalatnál dolgozó alumnusok körében2017-11-23RGDI
Konczosné Szombathelyi MártaSzervezeti kommunikáció (belső, külső, interkulturális, nemzetközi és/vagy globális) és szervezeti kultúra2017-11-23SZE
Koppány KrisztiánSportberuházások társadalmi-gazdasági értékelése – A költség-haszon elemzésben rejlő lehetőségek2017-11-23RGDI
Lados MihályFregmentáció vagy konszolidáció?2017-11-23SZE
Lados MihályHelyi gazdaságfejlesztés2017-11-23SZE
Lados MihályÖnkormányzatok vagyongazdálkodása2017-11-23SZE
Rechnitzer JánosNövekedési pólusok, regionális központok fejlődése, versenyképessége2017-11-23SZE
Rechnitzer JánosA járműipar hatása a nagyvárosi fejlődésre, Győr példáján2017-11-23SZE
Rechnitzer JánosFelsőoktatási expanzió és hatása a munkaerő-piaci folyamatokra2017-11-23SZE
Rechnitzer JánosEurópai regionális politika jövőbeli irányai2017-11-23SZE
Rechnitzer JánosA területi politika intézményrendszerének változása2017-11-23SZE
Rechnitzer JánosA humán erőforrások és a regionális fejlődés összefüggései2017-11-23SZE
Reisinger AdriennA társadalmi felelősségvállalás: az állampolgárok és a civil szervezetek szerepe – elméleti és gyakorlati vonatkozások2017-11-23SZE
Smahó MelindaA tudásgazdaság és a tudástársadalom árnyoldalai Kelet-Közép-Európában2017-11-23SZE
Smahó MelindaA tudásalapú együttműködések sajátosságai a kelet-közép-európai országokban jelen lévő ázsiai bázisú (kínai, japán, dél-koreai) járműipari vállalatok esetében.2017-11-23SZE
Rátz TamaraA turizmus és a kultúra összetett kapcsolatrendszere2017-11-23SZE
Dőry TiborAz innováció megjelenési formáinak és menedzselésének vizsgálata vállalkozásoknál és/vagy közintézményeknél2017-11-23SZE
Konczosné Szombathelyi MártaTehetségmenedzsment, mint az emberi erőforrás-menedzsment új kihívása2017-11-23SZE
Lux GáborIpari középvállalatok és területi versenyképesség2017-11-23SZE
Bugovics ZoltánRegionális és területi identitás jellemzői és háttere Magyarországon és Kelet-Közép-Európában2017-11-23SZE
Di Mauro CarmelaHealth care operations and management2017-11-23SZE
Dőry TiborA nyílt innováció és a tudástranszfer összefüggéseinek vizsgálata2017-11-23SZE
Di Mauro CarmelaReshoring and Manufacturing in high cost countries2017-11-23SZE
Rechnitzer JánosKülföldi befektetők szerepe a városfejlődésben2017-11-23SZE
Di Mauro CarmelaBEHAVIOURAL OPERATIONS2017-11-23SZE
Rechnitzer JánosAz ipari körzetek és a regionális fejlődés2017-11-23SZE
Di Mauro CarmelaPublic sector management and performance2017-11-23SZE
Ablonczyné Mihályka LíviaDialogue of cultures in business context2017-11-23SZE
Reisinger AdriennNonprofit szervezetek gazdasági ereje2017-11-23SZE
Ablonczyné Mihályka LíviaCommunication and culture in business context2017-11-23SZE
Róbert PéterGyőrben élni és dolgozni: értékek, vélemények, preferenciák a régióval kapcsolatban2017-11-23SZE
Ablonczyné Mihályka LíviaInterkulturális menedzsment aspektusok vizsgálata a határmenti együttműködésben2017-11-23SZE
Smahó MelindaA tudásgazdaság és a tudástársadalom árnyoldalai Kelet-Közép-Európában2017-11-23SZE
Ablonczyné Mihályka LíviaSzervezetek multiparadigmikus megközelítése eltérő kultúrák szempontjából2017-11-23SZE
Smahó MelindaK+F és innovációs politikák, stratégiák Kelet-Közép-Európában2017-11-23SZE
Somlyódyné Pfeil EditA többszintű kormányzás elmélete és gyakorlata2017-11-23SZE
Dusek TamásA területi elemzések és a térfelosztás módszertani kérdései2017-11-23SZE
Dusek TamásTelephelyelmélet2017-11-23SZE
Konczosné Szombathelyi MártaCsaládi vállalkozások a generációváltás küszöbén2017-11-23SZE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )