Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Összes témakiírás

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Horváth Béla„Rejtelmek ha zengenek”2017-11-30OTNDI
Müller Péter„Realista” dramaturgia / színház2018-01-30IDI
Szatmári Sándor„Back-to-back” excimer erősítő2017-09-30SZTE
Rakonczay Zoltán„Anti-cancer” terápiák hatása a nyálmirigy kolinerg rendszerére2018-01-17FOG
Hausmann JuttaZsoltárok könyve2018-01-30EHE
Frigyesi JuditZsidó zeneszerzők - a “zsidó életérzés” művészi kifejezése2017-11-29ORZSE
Ungvári TamásZsidó művelődéstörténet2017-11-29ORZSE
Balázs GáborZsidó filozófia és vallástörténet2017-11-29ORZSE
Kárpáti JuditZsidó - arab együttélés: interkulturális hatások a Közel-Kelet és Észak-Afrika zsidóságának életében2017-11-29ORZSE
Szabó AndreaZöld út a parlamentbe? A zöld értékek, életstílus és alternatíva megjelenése a fiatal generációk gondolkodásmódjában.2018-01-31BCE
Balogh László LeventeXX. századi politikai filozófia2017-12-31DESZO
Tóth BrigittaXenohormetikus vegyületek és növényi stresszhelyzetek kutatása különböző növényekben2017-12-15DE
Tamási ViolaXenobiotikumok hatása az immunrendszerre2017-09-30SE
Szatmári SándorX-ray preionization in KrF excimer amplifiers2017-09-30SZTE
Dötsch JörgWohn- und Kreditmärkte2017-11-14AUB
Dötsch JörgWettbewerbstheorie und -politik2017-11-14AUB
Dötsch JörgWettbewerbsfähigkeit2017-11-14AUB
Nagy SzilviaWavelet-alapú kvantummechanikai problémák differenciálegyenleteit megoldó algoritmus fejlesztése, optimalizálása2018-02-28SZE
Nagy SzilviaWavelet alapú képfeldolgozó eljárások a nanotechnológiában és az orvostudományban2018-02-28SZE
Agyagási KláraVolga-Káma vidéki nyelvek areális kapcsolatai2017-11-17DEBTK
Lehmann MagdolnaVocabulary research in SLA and TEFL2017-12-21NYDI
Veszelszki ÁgnesVizualitás és verbális kommunikáció, kép-szöveg kapcsolatok2018-01-31TKDI
Aczél PetraVizuális retorika: a klasszikus tudomány újraértelmezéses2018-01-31TKDI
Csathó ÁrpádVizuális neuroesztétika: Az idő és a képi dinamizmus, mint esztétikai jellemzők2017-11-30B141
Horányi ÖzsébVizuális kommunikáció: a képaktus2018-01-31TKDI
Bernáth LászlóVizuális keresés és érzelem2018-05-31PTE
Kelemen OguzVizuális és kognitív folyamaton szkizofréniában2018-01-17MagTu
Nagy Balázs VinceVizuális elektrofiziológiai módszerek kutatása2017-10-19MOGI
Tóth ValériaVizsgálatok a mai magyar helynévkincs témakörében2017-11-17DEBTK
Takácsné György KatalinVízbiztonság és fenntartható gazdaság kérdései (közgazdasági összefüggései)2018-01-31ÓEBDI
Bélafiné Bakó KatalinVíz- és szennyvízkezelés membrán szeparációs eljárások segítségével2017-09-30PE
Széll MártaVitiumok genetikai hátterének vizsgálata2018-05-15OGEN
Kossa AttilaViszkózus-rugalmas-képlékeny mechanikai anyagmodellek fejlesztése véges alakváltozások esetén2017-10-19MM
Kocsor FerencViselkedési adaptációk kritikai vizsgálata2018-05-31PTE
Megyeri KláraVírusok therápiás felhasználása daganatos betegségek gyógyításában2018-05-15OMI
Korondi PéterVirtuális tele-jelenlét ipari robotok távműködtetése során2017-10-19MOGI
Korondi PéterVirtuális tele-jelenlét ipari robotok távműködtetése során2017-10-19MOGI
Kolumbán GézaVirtuális méréstechnika2017-11-30PPKE
Kővári AttilaVirtuális folyamat-felügyeleti rendszer az acélgyártás és öntés folyamatának elemzésére2018-02-28SZE
Szolgay PéterVirtuális celluláris gépek, kiloprocesszoros számítógép chipek, celluláris hullámszámítógépek2017-11-30PPKE
Szuchy RóbertVillamosenergetikai piacszabályozás az EU-ban és Magyarországon2017-10-31KREÁJ
Olajos TeréziaVI-VII és X-XII. századi bizánci historiográfia.2017-10-03BTK
Kovács GáborVezetéselmélet, vezetési modellek a rendészeti szerveknél2017-12-31RDI
Levendovszky JánosVezetéknélküli szenzorhálózatok teljesítőképességének növelése2017-11-30PPKE
Mezgár IstvánVezetéknélküli kommunikációs technológiák alkalmazása és hatásai virtuális termelési rendszerekben2018-01-31BMGE
Maróti MiklósVezeték nélküli szenzorhálózatok és beágyazott rendszerek2018-01-31SZTE
Kátai-Urbán LajosVeszélyes tevékenységek biztonságos üzemeltetésére2018-01-31ÓEBGK
Kis ZoltánVeszélyes kórokozók kimutatásának és differenciál diagnosztikájának fejlesztése2017-11-29OKI
Pintér Cveticanin LíviaVeszélyes determinisztikus vagy sztohasztikus rezgések elhárítása, biztonsági eljárások2018-01-31ÓEBDI
Horváthné Drégelyi-Kiss ÁgotaVeszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti kockázatok csökkentésének költség/hozam optimalizálása2018-01-31ÓEBGK
Rosivall LászlóVesetranszplantált betegek életkilátásait meghatározó tényezők vizsgálata2017-10-30SE
Mucsi IstvánVesetranszplantált betegek életkilátásait meghatározó tényezők vizsgálata2017-10-30SE
Rosivall LászlóVesefibrózis progresszióját gátló genetikai faktorok -A TGF-beta profibrotikus hatását gátló, transzkripciós szintű molekuláris mechanizmus feltárása2017-10-30SE
Telkes GáborVese és kombinált vese-hasnyálmirigy átültetés sebészi és immunszupressziós lehetőségei2017-10-30SE
Kis ZoltánVérzéses lázat okozó vírusok geno- és fenotípusos összehasonlító jellemzése molekuláris és szerológiai módszerekkel2017-11-29OKI
Görög MártaVertragsrecht2017-12-31ÁJTK
Tóth AndrásVersenyszabályozás2017-10-31KREÁJ
Nagy Csongor IstvánVersenyjog és versenypolitika2017-12-31ÁJTK
Kengyel MiklósVerschiedene Formen der Forderungsbetreibung in Europa2017-11-14AUB
Dézsi LászlóVérkeringési adaptációs mechanizmusok a szervezetben, ill. a szívizomban és az agykéregben2017-10-30SE
Farkas RichárdVélemények azonosítása szöveges tartalmak mélyelemzésével2018-01-31SZTE
Hopp BélaVékonyrétegek lézeres leválasztása, megmunkálása és főbb paramétereinek vizsgálata2017-09-30SZTE
Farkas GyörgyVegyes feszítéssel készült feszített tartószerkezetek modellezése2017-12-20BMEHS
Nádasy GyörgyVégtagartériák és vénák biomechanikai tulajdonságainak változásai angiogenetikus folyamatok során2017-10-30SE
Varga EndreVégeselemes vizsgálat a traumatológiai gyakorlatban2018-01-17TRA
Szabó LászlóVédőnők feladatai és képzésük Európában2017-10-10SE
Palágyi KálmánVázkijelölő algoritmusok és alkalmazásaik2018-01-31SZTE
Zádor ErnőVázizom differenciálódás és adaptáció2017-09-27SzTE
Bartha TamásVasúti közlekedési rendszerek verifikációs és validációs eljárásainak támogatása formális módszerek alkalmazásával2017-10-12KJIT
Unger János
Pongrácz Rita
Városon belüli termikus különbségek és okaik elemzése2017-10-03SZTE
Unger JánosVárosklimatológia2017-10-03SZTE
Gál Tamás MátyásVárosklíma modellezés2017-10-03SZTE
Kántor NoémiVárosi mikrokörnyezetek termikus viszonyai2017-10-03SZTE
Winkler ÁgostonVárosi közforgalmú közlekedési szolgáltatások tervezésének számítógépes támogatása2018-02-28SZE
Kovách ImreVáros- és faluszociológia2017-12-31DE 39
Szatmáry KárolyVáltozócsillagok fénygörbe analízise idő-frekvencia módszerrel2017-09-30SZTE
Nováky ErzsébetVáltozás és jövő2018-01-31BCE
Ginsztler JánosVáltakozó hő- és mechanikai igénybevételnek kitett erőművi acélok élettartamnövelése2017-10-19ATT
Rostoványi ZsoltVálságok és konfliktusok a “tág” Közel-Keleten2018-01-31BCE
Sikné Lányi CecíliaValós idejű arckifejezés transzformációk2017-10-30PE
Racskó PéterValós idejű adatelemzés2018-01-31Sóház
Glässer NorbertVallásnéprajz, vallásantropológia.2017-10-03SZTE
Galamb GyörgyVallási mozgalmak és eretnekségek a középkori Nyugat- és Közép-Európában.2017-10-03BTK
Heka LászlóVallási és etnikai konfliktusok a mai Balkánon2017-12-31ÁJTK
Bugár IstvánVallásfilozófiai problémák történeti megközelítésben2017-12-31FI
Gábor GyörgyVallásfilozófia (Philosophy of Religion)2017-11-29ORZSE
Máté-Tóth AndrásValláselméleti paradigmák2018-01-31SZTE
Hesz ÁgnesVallásantropológia, fejlesztés antropológia, lokális közösségek kutatása2017-12-31
Nagy ZoltánVallásantropológia2017-12-31
Máté-Tóth AndrásVallás és vallási tapasztalat Kelet-Közép-Európában2018-01-31SZTE
Kupa LászlóVallás és etnikum Közép-Európában2017-12-31B ép.
Fábián FerencVállalkozási szerződéshez kapcsolódó szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség2017-10-31KREÁJ
Farkas SzilveszterVállalati pénzügyek: tőkeszerkezet és tőkeköltségvetés2017-11-23SZE
Farkas SzilveszterVállalati pénzügyek: tőkeszerkezet és tőkeköltségvetés2017-11-23SZE
Farkas SzilveszterVállalati pénzügyek: tőkeszerkezet és tőkeköltségvetés2017-11-23SZE
Farkas SzilveszterVállalati pénzügyek: tőkeszerkezet és tőkeköltségvetés2017-11-23SZE
Vastag GyulaVállalati integrált folyamatirányítási rendszerek alkalmazása2018-01-31SZIE
Katits EtelkaVállalati adatbázisok pénzügy-gazdasági elemzési lehetőségei2017-11-23SZE
Katits EtelkaVállalati adatbázisok pénzügy-gazdasági elemzési lehetőségei2017-11-23SZE
Csendes TiborVállalatelhelyezési feladatok megoldása globális optimalizálási módszerekkel2018-01-31SZTE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.2357 ( 2017. V. 15. )