Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Összes témakiírás

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Gulácsi László„Új Népegészségügy”: epidemiológia, betegségteher- és progresszió vizsgálata, terápiák tudományos bizonyítékainak elemzése, hatás és költség-elemzés és egészségpolitikai2019-05-15BCE
Makó Csaba„TANULÓ GAZDASÁG - INNOVÁCIÓ” (A nemzetközi összehasonlítás perspektívájában)2018-05-31SZIE
Horváth Béla„Rejtelmek ha zengenek”2018-10-30OTNDI
Kovács Eszter„Határok nélkül” - Határon átnyúló egészségügy – a mobilitás hatása az egészségügyi rendszerekre2018-08-30SE
Szatmári Sándor„Back-to-back” excimer erősítő2018-07-31SZTE
Rakonczay Zoltán„Anti-cancer” terápiák hatása a nyálmirigy kolinerg rendszerére2018-07-17FOG
Hausmann JuttaZsoltárok könyve2018-08-30EHE
Frigyesi JuditZsidó zeneszerzők - a “zsidó életérzés” művészi kifejezése2018-09-29ORZSE
Ungvári TamásZsidó művelődéstörténet2018-09-29ORZSE
Balázs GáborZsidó filozófia és vallástörténet2018-09-29ORZSE
Kárpáti JuditZsidó - arab együttélés: interkulturális hatások a Közel-Kelet és Észak-Afrika zsidóságának életében2018-09-29ORZSE
Pék ZoltánZöldségnövények terméseinek mennyiségi és minőségi paramétereire ható biotikus és abiotikus tényezők értékelése, különösen roncsolásmentes meghatározási módszerekkel2018-05-31KERT
Szabó AndreaZöld út a parlamentbe? A zöld értékek, életstílus és alternatíva megjelenése a fiatal generációk gondolkodásmódjában.2018-09-30BCE
Iván BélaZöld polimer kémia2018-05-31ELTE
Pukánszky BélaZenepedagógiai intézménytörténet2018-05-30EKF
Pusztai BertalanZarándok és turista – a modernitás allegorikus értelmezései az autentikusság-kereső utazások kontextusában2018-05-30SZTE
Papp TeklaXXI. századi szerződési jog - európai fejlődési tendenciák2018-06-15KDI
Monok IstvánXVI-XIII. századi olvasástörténet az iskolarendszerben és a hagyományok közvetítésében2018-05-30EKF
Pirger ZsoltXenobiotikumok okozta molekuláris változások feltérképezése és monitorozása képalkotási technikák alkalmazásával2018-05-31EDI
Székács AndrásXenobiotikumok megjelenése és hatása vízi szervezetekre2018-05-31SZIE
Bruder EmeseWorking but poor. Innovative organisational and individual solutions for reducing deprivation and at-risk of poverty2018-05-31SZIU
Reyes Nunez José JesusWeb alapú kartografia az alap- és középszintű oktatásban2018-05-31ELTE
Nagy SzilviaWavelet-alapú kvantummechanikai problémák differenciálegyenleteit megoldó algoritmus fejlesztése, optimalizálása2018-08-31SZE
Nagy SzilviaWavelet alapú képfeldolgozó eljárások a nanotechnológiában és az orvostudományban2018-08-31SZE
Gát GyörgyWalsh rendszerre vonatkozó Fourier sorok vizsgálata és alkalmazási lehetőségei2018-08-01NyF
Harangi Szabolcs
Lukács Réka
Vulkanológiai és magmás petrogenetikai kutatások a Kárpát-Pannon térségben, vulkáni természeti értékek kvantitatív, geoturisztikai célú felmérése2018-05-31ELTE
Halbritter AndrásVoltage-controlled manipulation of the resistance state in single-molecule nanowires2018-05-31BME
Szőke KatalinVlagyimir Nabokov munkássága2018-06-303034
Veszelszki ÁgnesVizualitás és verbális kommunikáció, kép-szöveg kapcsolatok2018-09-30TKDI
Aczél PetraVizuális retorika: a klasszikus tudomány újraértelmezéses2018-09-30TKDI
Csathó ÁrpádVizuális neuroesztétika: Az idő és a képi dinamizmus, mint esztétikai jellemzők2018-05-31B141
Balla DóraVizuális kutatás: a design és művészet határterületei2018-06-01MOMEZ
Horányi ÖzsébVizuális kommunikáció: a képaktus2018-09-30TKDI
Bernáth LászlóVizuális keresés és érzelem2018-05-31PTE
Kárpáti AndreaVizuális képességek az Új Képkorszakban – „gyermekrajz” hagyományos és digitális médiumokban2018-09-10NI
Kelemen OguzVizuális és kognitív folyamaton szkizofréniában2018-07-17MagTu
Nagy Balázs VinceVizuális elektrofiziológiai módszerek kutatása2018-10-19MOGI
Bódis József
Bajnok László
Vizsgálatok a policisztás ovárium szindrómában szenvedő nők nem meddőséggel kapcsolatos endokrin-anyagcsere kezelése során2018-05-31EDI
Weisz FerencVizsgálatok a Fourier analízisben2018-05-31ELTE
Anda AngélaVízháztartás és mikroklíma vizsgálatok a növény-légkör rendszerben2018-06-05KE
Takács ErzsébetVízben oldott antibiotikumok (fluorokinolok) sugárzással indukált lebontása2018-05-31MTA
Bélafiné Bakó Katalin
Nemestóthy Nándor
Víz- és szennyvízkezelés membrán szeparációs eljárások segítségével2018-08-31PE
Werling KláraVITAMINOK ÉS VITAMINHIÁNYOK SZEREPE A GASZTROINTESZTINÁLIS BETEGSÉGEKBEN2019-05-15SE
Koppán MiklósVitamin-, vas- és nyomelem szupplementáció és dietetika a terhesgondozásban; perinatalis jelentősége.2018-05-31EDI
Vásárhelyi GáborVision-based collective problem solving with drone swarms in real-life applications2018-05-31ELTE
Kovács KármenViselkedési gazdaságtan fogyasztási területei2018-09-06PTE K
Kocsor FerencViselkedési adaptációk kritikai vizsgálata2018-05-31PTE
Kapornai KrisztinaViselkedésbiológiai rugalmatlanság a fiatalkori kezdetű major depresszióban2018-07-17Gyerm
Sótonyi PéterVírus eredetű myocarditis és dilatatív cardiomyopathia molekuláris biológiai aspektusai2019-05-15SE
Kolumbán GézaVirtuális méréstechnika2018-06-30PPKE
Szolgay PéterVirtuális celluláris gépek, kiloprocesszoros számítógép chipek, celluláris hullámszámítógépek2018-06-30PPKE
Szuchy RóbertVillamosenergetikai piacszabályozás az EU-ban és Magyarországon2018-09-15KREÁJ
Blága CsabaVillamos zavarok elektronikus fogyasztásmérőre gyakorolt hatásának az analizálása2018-08-01VMI
Számel LászlóVillamos jármű hajtáslánc optimális tervezése2018-07-30VET
Vajda IstvánVillamos gépek többcélú optimalizálására alkalmazható modell felépítése2018-05-31ÓE
Szabó PéterVideó tananyagok és a virtuális valóság használhatósága a mérnökképzésben2018-06-08SOE
Olajos TeréziaVI-VII és X-XII. századi bizánci historiográfia.2018-07-01BTK
Ujházy LászlóVezetői döntéstámogatási rendszerek fejlesztésének irányvonalai és lehetőségei a HM tárcánál (HM-MH)2018-06-30HDI
Láng GyőzőVezető polimer filmek és vékony fémrétegek elektrokémiai stabilitásának vizsgálata2018-05-31ELTE
Kovács GáborVezetéselmélet, vezetési modellek a rendészeti szerveknél2018-06-30RDI
Vitai ZsuzsannaVezetéselmélet2018-09-06GPHD
Levendovszky JánosVezetéknélküli szenzorhálózatok teljesítőképességének növelése2018-06-30PPKE
Mezgár IstvánVezetéknélküli kommunikációs technológiák alkalmazása és hatásai virtuális termelési rendszerekben2018-09-30BMGE
Maróti MiklósVezeték nélküli szenzorhálózatok és beágyazott rendszerek2018-09-30SZTE
Fodor LászlóVetőminták leképezése, jellemzése komplex geológiai-geofizikai adatok alapján a Pannon-medence területén2018-05-31ELTE
Kassai M. KatalinVetőmag előállítás és a minőséget befolyásoló tényezők vizsgálata szántóföldi növényeknél2018-05-31NTI
Kis ZoltánVeszélyes kórokozók kimutatásának és differenciál diagnosztikájának fejlesztése2018-06-30OKI
Solymosi József
Dobor József
Veszélyes anyagok jelenlétében bekövetkezett ipari balesetek és felszámolásuk környezet - és természetkárosító hatásának csökkentésére szolgáló korszerű eszközök és módsz2018-06-30NKE
Rosivall LászlóVesetranszplantált betegek életkilátásait meghatározó tényezők vizsgálata2018-05-30SE
Mucsi IstvánVesetranszplantált betegek életkilátásait meghatározó tényezők vizsgálata2018-05-30SE
Rosivall LászlóVesefibrózis progresszióját gátló genetikai faktorok -A TGF-beta profibrotikus hatását gátló, transzkripciós szintű molekuláris mechanizmus feltárása2018-05-30SE
Telkes GáborVese és kombinált vese-hasnyálmirigy átültetés sebészi és immunszupressziós lehetőségei2018-05-30SE
Kis ZoltánVérzéses lázat okozó vírusok geno- és fenotípusos összehasonlító jellemzése molekuláris és szerológiai módszerekkel2018-06-30OKI
Görög MártaVertragsrecht2018-06-30ÁJTK
Görög MártaVertragsrecht2018-06-30ÁJTK
Tóth AndrásVersenyszabályozás2018-09-15KREÁJ
Török ÁdámVersenypolitika és vállalatfejlődés az EU-ban2018-05-31GTK
Birkner Zoltán
Keller Krisztina
Versenyképes és fenntartható vidék – Regionális elemzés a Mura-mentén2018-06-01PE
Nagy Csongor IstvánVersenyjog és versenypolitika2018-06-30ÁJTK
Nagy Csongor IstvánVersenyjog és versenypolitika2018-06-30ÁJTK
Dézsi LászlóVérkeringési adaptációs mechanizmusok a szervezetben, ill. a szívizomban és az agykéregben2018-05-30SE
Koller ÁkosVérkeringés szabályozása anyagcsere-betegségekben2018-05-30PTE
Füzi IzabellaVerbalitás és vizualitás határterületei2018-06-30144
Ambrus Rita
Révész Piroska
Vér-agy gáton átjuttatható liposzómális formulációk2018-06-30SZ
Acsády GyörgyVÉNÁK FIZOLÓGIÁS ÉS KÓROS ADAPTÁCIÓJA HEMODINAMIKAI STRESSZRE2019-05-05SE
Károlyi GyörgyVéletlen rúdhálózatok mechanikai viselkedése2018-05-31BME
Elek IstvánVektoros, topologikus adatmodellek módszertani problémáinak2018-05-31ELTE
Hopp BélaVékonyrétegek lézeres leválasztása, megmunkálása és főbb paramétereinek vizsgálata2018-07-31SZTE
Pap ZsoltVegyes oxidok, félvezető nanorészecskék és nemesfém kompozit rendszerek szintézise és katalitikus aktivitásának vizsgálata szerves szennyezők lebontásában2018-05-28SZTE
Farkas GyörgyVegyes feszítéssel készült feszített tartószerkezetek modellezése2018-05-31BMEHS
Nádasy GyörgyVégtagartériák és vénák biomechanikai tulajdonságainak változásai angiogenetikus folyamatok során2018-05-30SE
Lukács ÁgnesVégrehajtófunkciók tipikus és atipikus nyelvelsajátításban2018-05-31BME
Varga EndreVégeselemes vizsgálat a traumatológiai gyakorlatban2018-07-17TRA
Szendrei ÁgnesVéges algebrák vizsgálata klónelméleti eszközökkel2018-05-31MatDI
Pásztiné Gere ErzsébetVédő hatású anyagok in vitro szűrése xenobiotikumok által okozott májkárosodásokban2018-05-31ÁTE
Palágyi KálmánVázkijelölő algoritmusok és alkalmazásaik2018-09-30SZTE
Zádor ErnőVázizom differenciálódás és adaptáció2018-09-26SzTE
Nemes AttilaVascularis kórképek és az időjárási változások összefüggésének elemzése2019-05-15SE
Völgyi IstvánVasbeton síklemezek átszúródási teherbírása2018-05-31BMEHS
Törőcsik MáriaVásárlói magatartás egyes kérdései lakossági és szervezeti piacokon2018-09-06GPHD

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )