Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Összes témakiírás

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Horváth Béla„Rejtelmek ha zengenek”2017-11-30OTNDI
Müller Péter„Realista” dramaturgia / színház2018-01-30IDI
Kovács-Andor Krisztián„Közterek és közterületek rehabilitációja történeti városi szövetben”2017-12-30O_st
Rakonczay Zoltán„Anti-cancer” terápiák hatása a nyálmirigy kolinerg rendszerére2018-01-17FOG
Bos EllenZwischen Russland und der EU – Integrationsprozesse und Transformationen in der Ukraine2018-05-01AUB
Eckardt MartinaZum Wettbewerb der Gesellschaftsrechtsordnungen in der EU2018-05-01AUB
Hausmann JuttaZsoltárok könyve2018-01-30EHE
Frigyesi JuditZsidó zeneszerzők - a “zsidó életérzés” művészi kifejezése2018-04-29ORZSE
Ungvári TamásZsidó művelődéstörténet2018-04-29ORZSE
Balázs GáborZsidó filozófia és vallástörténet2018-04-29ORZSE
Kárpáti JuditZsidó - arab együttélés: interkulturális hatások a Közel-Kelet és Észak-Afrika zsidóságának életében2018-04-29ORZSE
Eördöghné Miklós MáriaZöldtető energetikai hatása lapostetős épületekre2017-12-30BMDI
Szabó AndreaZöld út a parlamentbe? A zöld értékek, életstílus és alternatíva megjelenése a fiatal generációk gondolkodásmódjában.2018-01-31BCE
Balogh László LeventeXX. századi politikai filozófia2017-12-31DESZO
Vassányi MiklósXX. századi és kortárs kanadai prózairodalom2018-01-15PPKE
Vassányi MiklósXVII. századi brit politikafilozófia2018-03-15PPKE
Tóth BrigittaXenohormetikus vegyületek és növényi stresszhelyzetek kutatása különböző növényekben2017-12-15DE
Pirger ZsoltXenobiotikumok okozta molekuláris változások feltérképezése és monitorozása képalkotási technikák alkalmazásával2018-05-31EDI
Dötsch JörgWohn- und Kreditmärkte2018-05-01AUB
Dötsch JörgWettbewerbstheorie und -politik2018-05-01AUB
Dötsch JörgWettbewerbsfähigkeit2018-05-01AUB
Anderheiden MichaelWer ist in Ungarn "Hüter der Verfassung"?2018-05-01AUB
Nagy SzilviaWavelet-alapú kvantummechanikai problémák differenciálegyenleteit megoldó algoritmus fejlesztése, optimalizálása2018-02-28SZE
Nagy SzilviaWavelet alapú képfeldolgozó eljárások a nanotechnológiában és az orvostudományban2018-02-28SZE
Gát GyörgyWalsh rendszerre vonatkozó Fourier sorok vizsgálata és alkalmazási lehetőségei2018-08-01NyF
Lehmann MagdolnaVocabulary research in SLA and TEFL2017-12-21NYDI
Veszelszki ÁgnesVizualitás és verbális kommunikáció, kép-szöveg kapcsolatok2018-01-31TKDI
Aczél PetraVizuális retorika: a klasszikus tudomány újraértelmezéses2018-01-31TKDI
Csathó ÁrpádVizuális neuroesztétika: Az idő és a képi dinamizmus, mint esztétikai jellemzők2017-11-30B141
Annus IrénVizuális kultúra az Egyesült Államokban2018-03-313213
Horányi ÖzsébVizuális kommunikáció: a képaktus2018-01-31TKDI
Bernáth LászlóVizuális keresés és érzelem2018-05-31PTE
Kárpáti AndreaVizuális képességek az Új Képkorszakban – „gyermekrajz” hagyományos és digitális médiumokban2018-03-23NI
Kelemen OguzVizuális és kognitív folyamaton szkizofréniában2018-01-17MagTu
Nagy Balázs VinceVizuális elektrofiziológiai módszerek kutatása2018-04-24MOGI
Bódis József
Bajnok László
Vizsgálatok a policisztás ovárium szindrómában szenvedő nők nem meddőséggel kapcsolatos endokrin-anyagcsere kezelése során2018-05-31EDI
Takácsné György KatalinVízbiztonság és fenntartható gazdaság kérdései (közgazdasági összefüggései)2018-01-31ÓEBDI
Kovács BalázsVíz-, anyag és hőtranszport számítások elmélete és hidrogeológiai alkalmazásai2017-12-31ME
Széll MártaVitiumok genetikai hátterének vizsgálata2018-05-15OGEN
Koppán MiklósVitamin-, vas- és nyomelem szupplementáció és dietetika a terhesgondozásban; perinatalis jelentősége.2018-05-31EDI
Kocsor FerencViselkedési adaptációk kritikai vizsgálata2018-05-31PTE
Megyeri KláraVírusok therápiás felhasználása daganatos betegségek gyógyításában2018-05-15OMI
Korondi PéterVirtuális tele-jelenlét ipari robotok távműködtetése során2018-04-24MOGI
Kolumbán GézaVirtuális méréstechnika2017-12-31PPKE
Kővári AttilaVirtuális folyamat-felügyeleti rendszer az acélgyártás és öntés folyamatának elemzésére2018-02-28SZE
Szolgay PéterVirtuális celluláris gépek, kiloprocesszoros számítógép chipek, celluláris hullámszámítógépek2017-12-31PPKE
Marossy KálmánVinilklorid kopolimerek szintézise és vizsgálata2017-12-31MEMAK
Szuchy RóbertVillamosenergetikai piacszabályozás az EU-ban és Magyarországon2018-04-30KREÁJ
Blága CsabaVillamos zavarok elektronikus fogyasztásmérőre gyakorolt hatásának az analizálása2018-08-01VMI
Kovács GáborVezetéselmélet, vezetési modellek a rendészeti szerveknél2017-12-31RDI
Levendovszky JánosVezetéknélküli szenzorhálózatok teljesítőképességének növelése2017-12-31PPKE
Mezgár IstvánVezetéknélküli kommunikációs technológiák alkalmazása és hatásai virtuális termelési rendszerekben2018-01-31BMGE
Maróti MiklósVezeték nélküli szenzorhálózatok és beágyazott rendszerek2018-01-31SZTE
Kátai-Urbán LajosVeszélyes tevékenységek biztonságos üzemeltetésére2018-01-31ÓEBGK
Kis ZoltánVeszélyes kórokozók kimutatásának és differenciál diagnosztikájának fejlesztése2017-11-29OKI
Pintér Cveticanin LíviaVeszélyes determinisztikus vagy sztohasztikus rezgések elhárítása, biztonsági eljárások2018-01-31ÓEBDI
Horváthné Drégelyi-Kiss ÁgotaVeszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti kockázatok csökkentésének költség/hozam optimalizálása2018-01-31ÓEBGK
Kis ZoltánVérzéses lázat okozó vírusok geno- és fenotípusos összehasonlító jellemzése molekuláris és szerológiai módszerekkel2017-11-29OKI
Görög MártaVertragsrecht2017-12-31ÁJTK
Tóth AndrásVersenyszabályozás2018-04-30KREÁJ
Jámbor AttilaVersenyképesség a nemzetközi agrárkereskedelemben2017-12-31BCE
Nagy Csongor IstvánVersenyjog és versenypolitika2017-12-31ÁJTK
Okruch StefanVerhaltensökonomik (Behavioral Economics) und Gesundheitsökonomik2018-05-01AUB
Kirste StephanVerfassungsvergleichung2018-05-01AUB
Farkas RichárdVélemények azonosítása szöveges tartalmak mélyelemzésével2018-01-31SZTE
Pap ZsoltVegyes oxidok, félvezető nanorészecskék és nemesfém kompozit rendszerek szintézise és katalitikus aktivitásának vizsgálata szerves szennyezők lebontásában2018-02-28SZTE
Farkas GyörgyVegyes feszítéssel készült feszített tartószerkezetek modellezése2017-12-20BMEHS
Magoss EndreVégmegmunkált természetes faanyagok felületi stabilitása nedvesítéskor2017-12-15SOE
Varga EndreVégeselemes vizsgálat a traumatológiai gyakorlatban2018-01-17TRA
Palágyi KálmánVázkijelölő algoritmusok és alkalmazásaik2018-01-31SZTE
Kégl TamásVas, kobalt és nikkel tartalmú katalizátorrendszerek tervezése számításos módszerekkel2017-12-31PTE
Filep BálintVárosok és térségek versenyképessége2017-11-23RGDI
Filep BálintVárosok és térségek versenyképessége2017-11-23RGDI
Kovács-Andor KrisztiánVárosi közterek újraértelmezése a XXI. században.2017-12-30O_st
Winkler ÁgostonVárosi közforgalmú közlekedési szolgáltatások tervezésének számítógépes támogatása2018-02-28SZE
Szakáll SándorVárosi épített környezetben használt piroklasztitok felszínén lévő ásványátalakulási folyamatok tanulmányozása2017-12-31ME
Kovách ImreVáros- és faluszociológia2017-12-31DE 39
Nováky ErzsébetVáltozás és jövő2018-01-31BCE
Ginsztler JánosVáltakozó hő- és mechanikai igénybevételnek kitett erőművi acélok élettartamnövelése2018-04-24ATT
Rostoványi ZsoltVálságok és konfliktusok a “tág” Közel-Keleten2018-01-31BCE
Racskó PéterValós idejű adatelemzés2018-01-31Sóház
Máté-Tóth AndrásVallással kapcsolatos pedagógus-attitűdök az állami közoktatásban2018-03-23NI
Máté-Tóth AndrásValláspedagógiai trendek Európában és Európán kívül2018-03-23NI
Máté-Tóth AndrásVallási ismeretek és vallási élmények összefüggése állami fenntartású közoktatási intézményekben2018-03-23NI
Heka LászlóVallási és etnikai konfliktusok a mai Balkánon2017-12-31ÁJTK
Bugár IstvánVallásfilozófiai problémák történeti megközelítésben2017-12-31FI
Gábor GyörgyVallásfilozófia (Philosophy of Religion)2018-04-29ORZSE
Máté-Tóth AndrásValláselméleti paradigmák2018-01-31SZTE
Hesz ÁgnesVallásantropológia, fejlesztés antropológia, lokális közösségek kutatása2017-12-31
Nagy ZoltánVallásantropológia2017-12-31
Bögre ZsuzsannaVallás, identitás és traumafeldolgozás a XX-XXI. századi magyar társadalomban2017-12-31E25
Máté-Tóth AndrásVallás és vallási tapasztalat Kelet-Közép-Európában2018-01-31SZTE
Kupa LászlóVallás és etnikum Közép-Európában2017-12-31B ép.
Szerb LászlóVállalkozáskutatás, és vállalkozásfejlesztés országos és regionálisszinteken2018-03-26KTK
Szerb LászlóVállalkozáskutatás, és vállalkozásfejlesztés országos és regionálisszinteken2018-03-26KTK
Szerb LászlóVállalkozáskutatás és vállalkozásfejlesztés országos és regionálisszinteken2018-03-26KTK
Szerb LászlóVállalkozáskutatás és vállalkozásfejlesztés országos és regionálisszinteken2018-03-26KTK
Fábián FerencVállalkozási szerződéshez kapcsolódó szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség2018-04-30KREÁJ
Szemán JuditVállalati tőkeszerkezet: elmélet és gyakorlat2017-12-31ME
Farkas SzilveszterVállalati pénzügyek: tőkeszerkezet és tőkeköltségvetés2017-11-23SZE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )