Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Összes témakiírás

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Görög Ágnes" A Középső-Paratethysben a miocén során bekövetkezett őskörnyezet-változások dokumentálása fosszíliák rétegtani és ökológiai értékelése alapján. "2018-05-31ELTE
Kovács József
Mádlné Szőnyi Judit
" Karsztvízszintek visszatöltődésének sztochasztikus és determinisztikus vizsgálata, eredményeinek értelmezése "2018-05-31ELTE
Pázmándi Tamás"A beltéri radontól származó sugárterhelést befolyásoló tényezők meghatározási módszerei és azok bizonytalansága2018-05-31MTA
Temesi József"A döntéshozó konzisztenciájának mérése a többtényezős döntési feladatoknál2018-09-30BCE
Jordán Győző"A Dráva folyó ártéri üledékeinek és talajainak környezetgeokémiai tanulmányozása2018-05-31SZIE
Koltay András"A szólásszabadság kérdései2018-06-30PPKE
Gede Mátyás"Analysis and visualisation of geotagged photography and social media data"2018-05-31ELTE
Biró Marianna"Folyóárterekhez kötődő ökoszisztéma-szolgáltatások interdiszciplináris kutatása "2018-05-31MTA
Kereszt Attila"Gene-for-gene" kölcsönhatások a Medicago truncatula-Sinorhizobium meliloti szimbiózisban2018-09-26SZBK
Klimkó Gábor"Közigazgatás 4.0: a műszaki fejlődés hatása az ügyintézési modellre"2018-09-30BCE
Iván Kristóf
Karmos György
"Lab-on-chip", bionikus interfészek, agyi elektródok2018-06-30PPKE
Szűcs Zoltán Gábor"Politikai realizmus"2018-09-30BCE
Juhász Gábor (ELTE ASFT)"Regulation of autophagy and endocytosis"2018-05-31ELTE
Tálas Péter"Tüntetőturizmus": közép-európai radikális csoportok egymással ápolt kapcsolati rendszerei, s a más országokban lejátszódó zavargásokon való részvételük.2018-06-30HDI
Fogarasi György(Poszt)romantikus irodalom és filozófia2018-06-300130
Albert-Lőrincz Enikő1. Az egészségnevelés és egészségfejlesztés lehetőségei az iskolában2018-05-30EKE
Albert-Lőrincz Enikő1. Serdülők és fiatalok egészségmagatartásának és problémaviselkedésének vizsgálata2018-05-30EKE
Sáry Pál1. Vallás és jog kapcsolata az ókortól napjainkig. 2. A római jog fejlődése az ókorban.2018-06-30ÁJK
Sáry Pál1. Vallás és jog kapcsolata az ókortól napjainkig. 2. A római jog fejlődése az ókorban.2018-06-30ÁJK
Sáry Pál1. Vallás és jog kapcsolata az ókortól napjainkig. 2. A római jog fejlődése az ókorban.2018-06-30ÁJK
Sáry Pál1. Vallás és jog kapcsolata az ókortól napjainkig. 2. A római jog fejlődése az ókorban.2018-06-30ÁJK
N. Rózsa Erzsébet11. Közel-Kelet politikai és biztonságpolitikai folyamatai (aktuális esettanulmányok)2018-06-30HDI
Sashalmi Endre16-17. századi angol politikai gondolkodás2018-05-22
Sashalmi Endre16-18. századi orosz történelem2018-05-22
Marjanucz László18-19. századi regionális és helytörténet2018-11-01SZTE
Szabó István1848 utáni magyar alkotmányfejlődés, Legújabb kori német és osztrák alkotmányfejlődés2018-06-30PPKE
Zakar Péter1848-49 forradalom és szabadságharc2018-08-31SZTE
Cora Zoltán19-20. századi magyar és brit politika- és társadalomtörténet2018-06-303307
Dombi Alice19. századi ábécés- és olvasókönyvek vizsgálata tartalomelemzéssel2018-09-10NI
Zakar Péter19. századi magyar egyháztörténet2018-05-30Eger
Pap József19. század végi és 20. századi statisztikai adatbázisok társadalomtörténeti hasznosítása2018-05-30Eger
Szilágyi Zsófia1945 utáni magyar prózairodalom2018-08-312209
Vizi E. Szilveszter2. Az idegrendszeri megbetegedések modellezése a központi idegrendszeri neuronhálózat működésének különböző gyógyszerekkel történő befolyásolása útján2018-09-01KOKI
Bognár József2. Sporttehetség és beválás komplex problémakörének szakdidaktikai kérdései2018-05-30EKE
Kovács Sándor20. sz-i zenetörténet2018-08-30LFZE
Ormos Mária20. századi magyar és egyetemes történelem2018-05-22
Tomka Béla20. századi magyar és európai társadalom- és gazdaságtörténet2018-11-01SZTE
Szilágyi Zsófia20. századi magyar próza2018-08-312209
Péteri Lóránt20. századi magyar zeneelmélet2018-08-30LFZE
Tóth Ágnes2A magyarországi nemzeti-etnikai kisebbségek 21. századi jellemzői, helyzete2018-05-22
Enyedi Péter2P típusú kálium csatornák receptor mediált szabályozása2018-09-20SE
Bognár József3. Fiatalok, felnőttek és idősek egészségmagatartásának és életminőségének nevelési problémái2018-05-30EKE
Kovács Árpád
Repa Imre
3D képalkotás szerepe az onkológiai betegút szervezés folyamatában2018-05-31EDI
Horváth Péter3D képanalitikai és gépi tanulási módszerek fejlesztése idegsejtek közötti kommunikáció megértésére2018-09-30SZTE
Vámossy Zoltán3D térképezési algoritmusok megvalósítása RGB-D szenzorok használatával2018-09-01ÓE
Várady Tamás3D-s geometriai modellezés formatervezői vázlatok alapján2018-07-31IIT
Tóth TamásA napenergia magyarországi hasznosításának területi dimenziói2018-05-31SZIE
Háberman ZoltánA צדקה fogalma és a zsidó társadalometika.2018-09-29ORZSE
Czeglédi AndrásA "fenséges" fogalmának filozófiai és esztétikai vonatkozásai2018-05-30SZTE
Pénzesné Kónya ErikaA "global citizenship" és a lokális cselekvés egyensúlyának kialakítása a környezeti nevelésben2018-05-30EKF
Orosz GáborA "közteológia" eredői a 20. századi teológiatörténetben2018-08-30EHE
Vass LászlóA "magyar közpolitikai tér"2018-09-30BCE
Kérchy AnnaA (nő)irodalom, a társadalmi nem- és a testtudományok metszéspontjai2018-06-303303
Kránicz JánosA 10-25 éves korosztály törzs-izomegyensúlyának és testösszetételének vizsgálata, az osteoporosis primer prevenciója2018-05-31EDI
Tóth Sándor LászlóA 15 éves háború (1593-1616) éa a Bocskai-felkelés korszaka, hadtörténete és külpolitikája2018-07-01SZTE
Hubert GabriellaA 16-17. századi evangélikus prédikációirodalom vagy egy szerző életművének elemzése2018-08-30EHE
Hubert GabriellaA 16-17. századi evangélikus prédikációirodalom vagy egy szerző életművének elemzése2018-08-30EHE
Bessenyei JózsefA 16. századi Magyarország gazdasági és társadalmi élete2018-05-30Eger
Szász GézaA 17-19. századi francia és európai művelődéstörténet forrásai2018-06-302216
Zakar PéterA 18-20. századi egyháztörténet, magyar egyháztörténet2018-08-31BTK
Zakar PéterA 18-20. századi egyháztörténet, magyar egyháztörténet2018-08-31BTK
Csikány TamásA 19. század európai és magyar hadügye, a magyar hadsereg haderőnemeinek és fegyvernemeinek, illetve alakulatainak története a 19-20. században, az önkéntesség és...2018-06-30HDI
Pál JózsefA 20. századi olasz irodalom2018-06-30PE115
Lentner CsabaA 2007-2008-as válság utáni bankpolitikák2018-06-15NKE
Csáki GyörgyA 2008-as világgazdasági válság: okok, következmények és válságkezelési tapasztalatok2018-05-31SZIE
Czine ÁgnesA 2017. évi XC. törvényben a kényszerintézkedések alapjogi vonatkozásai2018-09-15KREÁJ
Borzán AnitaA 21. század (első) globális válságának társadalmi-gazdasági és területi következményei, különös tekintettel a biztosítási szektorra2018-05-31SZIE
Boldizsár GáborA 21. század műveleti környezete, a humán környezet és a katonai erő kapcsolata műveletek során2018-06-30HDI
Draskóczy Miklósné Székely MelindaA 3. századi válság társadalmi, gazdasági és politikai tünetei a katonacsászárok korában2018-07-01SZTE
Városiné Demeter KrisztinaA 4. ipari forradalom gazdasági hatásai2018-08-31BCE
Haraszti GyörgyA bácskai zsidóság a két világháború között2018-09-29ORZSE
Hornyák ÁrpádA Balkán a 19-20. században2018-05-22
Hangya BalázsA bazális előagy szerepe a tanulásban2018-10-01SE
Restás Ágoston
Pántya Péter
A beavatkozói biztonság növelése a katasztrófavédelem tevékenységei során2018-06-30KMDI
Csepregi ZoltánA bécsi protestáns követségi prédikátorok tevékenysége a magyarországi egyházak érdekében a vesztfáliai béke és a Türelmi Rendelet között (1648-1781)2018-08-30EHE
Bárczi JuditA befektetések módszertani sajátosságainak elemzése és az egyes területek kapcsolódási rendszerének feltárása2018-05-31SZIE
Bódi NikolettA bél neuro-immun kölcsönhatásait befolyásoló bélszakasz-specifikus szövettani és molekuláris változások streptozotocin-indukált diabéteszes patkányokban2018-09-26SzTE
L. Rédei MáriaA belföldi és nemzetközi mobilitás alakulása Magyarországon az utóbbi években, hatása a foglalkoztatottság területi adataira2018-05-31SZIE
Kiss ÉvaA belföldi migráció társadalmi, gazdasági és regionális összefüggései2018-06-30SOE
Nagy NándorA bélidegrendszer fejlődése2018-09-20SE
Rathmann JánosA berlini Hászkálá és nagy alakjai, a berlini Hászkálá hatástörténete (Magyarország, Ausztria).2018-09-29ORZSE
Deres PetronellaA beszámítási képességet érintő okok rendszere2018-09-15KREÁJ
Haris ÁgnesA betegek által önállóan végzett otthoni hemodialízis és peritoneális dialízis modalitások szerepe a vesebetegek állapotának és életminőségének javulásában.2018-05-30SzMK
Endrei Dóra
Ágoston István
A betegjogok, illetve a betegjogok érvényesítésének lehetőségei a gyakorlatban2018-05-31EDI
Pálfi ErzsébetA betegség specifikus táplálásterápia és kommunikációs technikái, mint kiemelt gyógytényező - terápiás dietetikai kutatások2018-06-30SE
Péntek MártaA betegségekkel összefüggő életminőség-változások vizsgálata, a betegségteher egyéni és társadalmi szintű hatásainak elemzése, különös tekintettel a krónikus bőrgyógyásza2019-05-15BCE
Nagy IlonaA biblia és a folklór2018-05-22
Kusper JuditA biblioterápia hatása és lehetőségei az oktatásban2018-05-30EKF
Pénzesné Kónya ErikaA biodiverzitás tudás, mint a környezettudatos viselkedés egyik mérhető faktora2018-05-30EKF
Csima FerencA biogáz iszap mezőgazdasági hasznosításának lehetőségei és ezek gazdasági hatásának értékelése.2018-06-10GTKAT
Kiss AttilaA bioinformatika algoritmikus és matematikai vonatkozásai2018-05-31ELTE
Meszéna GézaA biológiai diverzitás eredete és fenntartó mechanizmusai2018-05-31ELTE
Balla JózsefA biometria biztonságnövelő hatása a rendészeti célú személyazonosításban2018-06-30RDI
Taller János
Polgár Zsolt
A biotikus stressz-válasz genomikai vizsgálata a burgonyában2018-06-05KE
Máthé GáborA bírói hatalom a magyar polgári államban2018-06-15KDI
Tóth J. ZoltánA bírói jogértelmezés és jogalkalmazás kérdései2018-09-15KREÁJ
Patyi AndrásA bírói jogvédelem szerepe és jellemzői a közigazgatásban2020-12-31
Birher NándorA bíróságok szerepe a végrehajtás felügyeletében, figyelemmel az etikai vonatkozásokra2018-09-15KREÁJ
Homoki-Nagy Mária
Varga Norbert
A bíróságok története: szervezeti reformok2018-06-30ÁJTK
Homoki-Nagy Mária
Varga Norbert
A bíróságok története: szervezeti reformok2018-06-30ÁJTK


2018. V. 04.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2018. május 25-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )