Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Összes témakiírás

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Temesi József"A döntéshozó konzisztenciájának mérése a többtényezős döntési feladatoknál2018-01-31BCE
Koltay András"A szólásszabadság kérdései2018-01-31PPKE
Kereszt Attila"Gene-for-gene" kölcsönhatások a Medicago truncatula-Sinorhizobium meliloti szimbiózisban2018-02-28SzBK
Klimkó Gábor"Közigazgatás 4.0: a műszaki fejlődés hatása az ügyintézési modellre"2018-01-31BCE
Iván Kristóf
Karmos György
"Lab-on-chip", bionikus interfészek, agyi elektródok2018-06-30PPKE
Szűcs Zoltán Gábor"Politikai realizmus"2018-01-31BCE
Cserné Adermann Gizella"Tanulási környezet és tanulási sajátosságok gyerekek, ifjak és/vagy felnőttek esetében"2018-05-20OTDI
Fogarasi György(Poszt)romantikus irodalom és filozófia2018-06-300130
Szabó Andrea1.A gasztrointesztinális rendszer sebészi kórképeinek makro- és mikrokeringési zavarai2018-02-28ÁOK
Almási Zsolt16. századi angol kultúra és filozófia2018-05-15PPKE
Lőkös Péter17. századi erdélyi szász krónikairodalom.2018-03-15PPKE
Marjanucz László18-19. századi regionális és helytörténet2018-07-01SZTE
Szabó István1848 utáni magyar alkotmányfejlődés, Legújabb kori német és osztrák alkotmányfejlődés2018-01-31PPKE
Zakar Péter1848-49 forradalom és szabadságharc2018-06-01SZTE
Hajdu Péter19-20 századi novellatörténet2018-01-30IDI
Cora Zoltán19-20. századi magyar és brit politika- és társadalomtörténet2018-06-303307
Séllei Nóra19. és 20. századi angol írónők2018-02-05DEBTK
Dombi Alice19. századi ábécés- és olvasókönyvek vizsgálata tartalomelemzéssel2018-03-23NI
Zakar Péter19. századi magyar egyháztörténet2018-05-30Eger
Hörcher Ferenc19. századi magyar politikai eszmetörténet (különösen Széchenyi, Kölcsey, a Dessewffyk)2018-05-15PPKE
Pap József19. század végi és 20. századi statisztikai adatbázisok társadalomtörténeti hasznosítása2018-05-30Eger
Szilágyi Zsófia1945 utáni magyar prózairodalom2018-06-302209
Fülöp Lívia2. Az amiloid típusú aggregációt befolyásoló vegyületek tervezése, szintézise, hatásuk vizsgálata2018-05-15OVI
Szabó Andrea2.Trauma, ortopéd-traumatológiai beavatkozások és a csont anyagcserét befolyásoló farmakológiai kezelések makro- és mikrokeringési következményeinek vizsgálata...2018-02-28SMI
Tomka Béla20. századi magyar és európai társadalom- és gazdaságtörténet2018-07-01SZTE
Thomka Beáta20. századi magyar írók kéziratos hagyatékának feldolgozása és kiadása2018-01-30IDI
Hörcher Ferenc20. századi magyar politikai gondolkodás (pl. Szekfű Gyula, Bibó István)2018-05-15PPKE
Szilágyi Zsófia20. századi magyar próza2018-06-302209
V. Gilbert Edit20. századi orosz irodalomtörténet, komparatisztika, interkulturális tanulmányok2018-01-30IDI2
Örkény Antal
Csepeli György
3. Fiatal magyar szakértelmiségiek mobilitása és munkavállalása Európában2018-05-01ELTE
Szabó Andrea3. Az urogenitális traktus mikrokeringési zavarainak kísérletes vizsgálata2018-02-28SMI
Kovács Árpád
Repa Imre
3D képalkotás szerepe az onkológiai betegút szervezés folyamatában2018-05-31EDI
Horváth Péter3D képanalitikai és gépi tanulási módszerek fejlesztése idegsejtek közötti kommunikáció megértésére2018-05-30SZTE
Kató Zoltán3D rekonstrukció ipari alkalmazásának képfeldolgozási problémái2018-05-30SZTE
Háberman ZoltánA צדקה fogalma és a zsidó társadalometika.2018-04-29ORZSE
Czeglédi AndrásA "fenséges" fogalmának filozófiai és esztétikai vonatkozásai2018-05-30SZTE
Orosz GáborA "közteológia" eredői a 20. századi teológiatörténetben2018-01-30EHE
Vass LászlóA "magyar közpolitikai tér"2018-01-31BCE
Kérchy AnnaA (nő)irodalom, a társadalmi nem- és a testtudományok metszéspontjai2018-06-303303
Kránicz JánosA 10-25 éves korosztály törzs-izomegyensúlyának és testösszetételének vizsgálata, az osteoporosis primer prevenciója2018-05-31EDI
Tóth Sándor LászlóA 15 éves háború (1593-1616) éa a Bocskai-felkelés korszaka, hadtörténete és külpolitikája2018-07-01SZTE
Hubert GabriellaA 16-17. századi evangélikus prédikációirodalom vagy egy szerző életművének elemzése2018-01-30EHE
Hubert GabriellaA 16-17. századi evangélikus prédikációirodalom vagy egy szerző életművének elemzése2018-01-30EHE
Bessenyei JózsefA 16. századi Magyarország gazdasági és társadalmi élete2018-05-30Eger
Szász GézaA 17-19. századi francia és európai művelődéstörténet forrásai2018-06-302216
Schmelczer-Pohánka ÉvaA 17–20. századi könyvtárak szerepvállalása az oktatási intézmények kiszolgálásában. Iskolai könyvtárak története (18–20. század)2018-05-20OTNDI
Zakar PéterA 18-20. századi egyháztörténet, magyar egyháztörténet2018-06-01BTK
Zakar PéterA 18-20. századi egyháztörténet, magyar egyháztörténet2018-07-01BTK
Rácz IstvánA 19. és 20. századi angol költészet esztétikai és poétikai kérdései2018-02-05DEBTK
Földényi F. LászlóA 20. századi európai avantgárd művészete2018-04-30SZFE
Földényi F. LászlóA 20. századi európai avantgárd művészete2018-04-30SZFE
Maczák IbolyaA 20. századi magyar drámairodalom szövegfilológiai- és identitásproblémái2018-05-15PPKE
Pál JózsefA 20. századi olasz irodalom2018-06-30PE115
Draskóczy Miklósné Székely MelindaA 3. századi válság társadalmi, gazdasági és politikai tünetei a katonacsászárok korában2018-07-01SZTE
Haraszti GyörgyA bácskai zsidóság a két világháború között2018-04-29ORZSE
Galajda PéterA bakteriális sejtciklus és fenotípus jellemzők sejtszintű vizsgálata mikromanipulációs és mikrofluidikai módszerekkel2018-02-28SZBK
Nagy AttilaA basalis ganglionok szenzomotoros működéseinek vizsgálata2018-05-15PHYS
Csepregi ZoltánA bécsi protestáns követségi prédikátorok tevékenysége a magyarországi egyházak érdekében a vesztfáliai béke és a Türelmi Rendelet között (1648-1781)2018-01-30EHE
Wittmann TiborA bélpermeabilitás és a luminális szerin proteázok pathogenetikai szerepének vizsgálata2018-05-15IN1ST
Rathmann JánosA berlini Hászkálá és nagy alakjai, a berlini Hászkálá hatástörténete (Magyarország, Ausztria).2018-04-29ORZSE
Deres PetronellaA beszámítási képességet érintő okok rendszere2018-04-30KREÁJ
Endrei Dóra
Ágoston István
A betegjogok, illetve a betegjogok érvényesítésének lehetőségei a gyakorlatban2018-05-31EDI
Pálfi ErzsébetA betegség specifikus táplálásterápia és kommunikációs technikái, mint kiemelt gyógytényező - terápiás dietetikai kutatások2018-03-31SE
Pálfi ErzsébetA betegség specifikus táplálásterápia és kommunikációs technikái, mint kiemelt gyógytényező - terápiás dietetikai kutatások2018-03-31SE
Fodor GyörgyA bibliai teremtéstörténet teológiai értelmezése2018-01-31HTK
Kovács TiborA biometrikus azonosítás objektumorientált alkalmazása a beléptető rendszerekben2018-01-31BDGBK
Tóth J. ZoltánA bírói jogértelmezés és jogalkalmazás kérdései2018-04-30KREÁJ
Patyi AndrásA bírói jogvédelem szerepe és jellemzői a közigazgatásban2020-12-31
Artner Péter OszkárA bíróság hivatalból végzett cselekményei2018-01-31KJPI
Birher NándorA bíróságok szerepe a végrehajtás felügyeletében, figyelemmel az etikai vonatkozásokra2018-04-30KREÁJ
Homoki-Nagy Mária
Varga Norbert
A bíróságok története: szervezeti reformok2018-06-30ÁJTK
Homoki-Nagy Mária
Varga Norbert
A bíróságok története: szervezeti reformok2018-06-30ÁJTK
Homicskó Árpád OlivérA Bismarcki társadalombiztosítási rendszer kialakulása és fejlődése2018-04-30KREÁJ
Bencsik AndreaA bizalom (és/vagy hiánya) gazdasági hatása a szervezeti működésben2018-05-31SZE
Mezgár IstvánA bizalom szerepe és felépítése különböző virtuális környezetekben2018-01-31BMGE
Udvary SándorA bizonyítás megújuló szabályai a polgári perjogban2018-04-30KREÁJ
Czine ÁgnesA bizonyítékok értékelésének dilemmái2018-04-30KREÁJ
Lohner SzimonettaA bizonyítékokon alapuló orvoslás módszereinek alkalmazása a táplálkozástudomány területén2018-05-31EDI
Nógrádi GyörgyA biztonság és a védelem gazdasági dimenziója2018-01-31BCE
Tóth-Bordásné Marosi IldikóA biztonságos szervezet stakeholder szempontú megközelítése2018-01-31ÓEBGK
Tálas PéterA biztonságpolitika fogalmi alapjai2018-01-31BCE
Takács IstvánA biztonságpolitikára és a gazdasági-társadalmi egyensúlyra ható tényezők kutatása a társadalom – globalizáció – adózás közgazdasági összefüggéseiben2018-01-31ÓEBGK
Szűcs EndreA biztonságtechnika történetének, eseményeinek áttekintése, elemzése, a ma és a jövő biztonságtechnikájára gyakorolt hatásuk feltárása2018-01-31ÓEBGK
Pokorádi LászlóA biztonságtudatos nevelés kérdései2018-01-31ÓEBGK
Vasvári FerencA biztonságtudomány szerepe a műszaki megbízhatóság és a biztonsági kockázatok kapcsolatának, valamint határköltségeinek modellezésében, vizsgálatában2018-01-31ÓEBGK
Kemény LajosA bőr fotoprotektív hatásának vizsgálata2018-07-17BŐR
Bari FerencA bőr mikrokeringés ritmikus komponenseinek jellemzése fiziológiás körülmények között és egyes krónikus betegségekben2018-05-15OFOII
Erős GáborA bőr mikrokeringésének és barrier funkciójának vizsgálata különböző bőrgyógyászati kórképekben2018-07-17BŐR
Szabó LajosA bor nemzetközi kereskedelme2018-05-30SZIE
Nagy FerencA Btk. általános részi kodifikációjának egyes súlyponti kérdései2018-06-30ÁJK
Nagy FerencA Btk. általános részi kodifikációjának egyes súlyponti kérdései2018-06-30ÁJK
Czine ÁgnesA büntetőjogi felelősségre vonás során az alapjogok megjelenése és érvényesülése2018-04-30KREÁJ
Dobrocsi SzilviaA büntetőjogi mediáció hagyományai és jövője2018-04-30KREÁJ
Vókó GyörgyA büntetőjogi szankciók és végrehajtásuk törvényességének és hatékonyságának tényezői2018-01-31PPKE
Mezey BarnaA büntetőjogi szankciórendszer átalakulása a 19. században2020-12-31
Nemes AttilaA cardiovasculáris funkció vizsgálata korszerű módszerekkel2018-07-17BEL2
Kemény LajosA cellulit új kezelési lehetőségei2018-07-17BŐR
Frecska EdeA centrális inzulinrezisztencia és szkizofrénia kapcsolata2018-02-16PT
Clemens BélaA centrális inzulinrezisztencia és szkizofrénia kapcsolata2018-02-16PK
Endrész ValériaA Chlamydia pneumoniae fertőzés atherogén hatása, megelőzési lehetőségek2018-05-15SZTE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )