Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Összes témakiírás

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Zsombik LászlóKása növények beltartalmi paramétereit meghatározó externális tényezők komplex vizsgálata.2017-12-15DE
Zsolnai LászlóGazdasági etika2017-12-31BCE
Zsolnai AnikóA szociális készségek fejlődése és fejlesztése2018-03-23NI
Zsolnai AnikóAz érzelmi készségek és képességek fejlődése2018-03-23NI
Zsoldos IbolyaNanotechnológiai őrlés energetikai vizsgálata golyós bolygómalomban2018-02-28SZE
Zsembery ÁkosA hámsejtek iontranszport zavara és a bakteriális biofilm képzés kapcsolata2018-05-14SE
Zrínyi MiklósFunkcionális hatóanyag hordozók kémiája2017-12-31SE
Zoltayné Paprika ZitaDöntéselmélet és módszertan2017-12-31BCE
Zoltán Erzsébet SzerénaIrodaterek revitalizációja, újragondolása a XXI. sz. kihívásainak szem előtt tartásával2017-12-30O_st
Zoltán Erzsébet SzerénaAz épített környezet szerepe a korai fejlesztés időszakában2017-12-30BMDI
Zoltán Erzsébet SzerénaÉpített lakókörnyezetünk adaptálása a XXl. század elvárásai szerint2017-12-30BMDI
Zoboki GáborAz építészeti prezentáció és a számítógéppel segített tervezés kapcsolata az örökségvédelmben2017-12-30O_st
Zoboki GáborAz építészeti felmérések korszerű módszerei. Az örökségvédelem nemzetközi kitekintése. A budapesti elszlömösödött épületegyüttesek védelme és újraélesztése.2017-12-30O_st
Zimonyi IstvánTurkológia2018-03-20SZTE
Zimányi László
Bérczi Alajos
Citokróm b561 fehérjék és pontmutánsaik előállítása, tisztítása és funkcionális jellemzése2018-02-28SZBK
Zimányi László
Bérczi Alajos
Transzmembrán elektrontranszfer, mint a citokróm b561 fehérjék biológiai aktivitásának alapja2018-02-28SZBK
Zima AndrásA cionizmus, mint közép-európai nemzeti mozgalom2018-04-29ORZSE
Zima AndrásCionista egyesületek, szervezetek2018-04-29ORZSE
Zelei Ambrus MiklósAlulaktuált robot szabályozásának elméleti és kísérleti vizsgálata2018-05-09MM
Zarándy Ákos
Nagy Zoltán
Algoritmusok és eljárások sokezer processzoros számítógépeken2017-12-31PPKE
Zámbó KatalinMolekuláris és multimodalitású képalkotás alkalmazása a klinikai diagnosztikában és terápiában2018-05-31EDI
Zakar Péter19. századi magyar egyháztörténet2018-05-30Eger
Zakar AndrásPályaválasztási tanácsadás: pályaválasztási elméletek, összehasonlító tanácsadás, életútfejlesztés.2017-12-31ÁJTK
Zajzon NorbertÁsványtani és geokémiai anomáliák komplex vizsgálata2017-12-31ME
Zádori DénesKísérletes és klinikai neurokémia2018-01-17NEURO
Zádor ErnőJelátviteli utak felderítése transzgenikus vázizommal2018-02-28SZTE
Zádor ErnőA vázizom remodellálás szabályozó faktorai2018-02-28SZTE
Wopera ZsuzsaAz összhang megteremtése a magyar és az Európai Közösségek polgári eljárásjoga között2017-12-31ÁJK
Wölfling JánosHeterociklusos szteroidok szintézise2018-01-15SZKT
Wittner LuciaAgykérgi neuronhálózatok elektrofiziológiai és anatómiai vizsgálata2017-12-31ITK
Wittmann TiborA bélpermeabilitás és a luminális szerin proteázok pathogenetikai szerepének vizsgálata2018-05-15IN1ST
Winkler IstvánHallási Jelenet Elemzés és Emlékezet2018-03-23NI
Winkler IstvánMagasabb-szintű Hallási és Emlékezeti Folyamatok Újszülöttekben2018-03-23NI
Winkler ÁgostonVárosi közforgalmú közlekedési szolgáltatások tervezésének számítógépes támogatása2018-02-28SZE
Winkler ÁgostonKognitív infokommunikációs technológiák a közforgalmú közlekedésben2018-02-28SZE
Wimmer ÁgnesÜzleti teljesítménymérés és -menedzsment, döntéstámogató információk2017-12-31BCE
Wimmer ÁgnesAz üzleti kapcsolatok, vevő-szállító kapcsolatok értékelése és menedzsmentje2017-12-31BCE
Wimmer ÁgnesÜzleti teljesítménymérés és -menedzsment, döntéstámogató információk2018-01-31BCE
Wimmer ÁgnesAz üzleti kapcsolatok, vevő-szállító kapcsolatok értékelése és menedzsmentje2018-01-31BCE
Wilhelm MártaAz immunrendszer és a testi-lelki egészség A rekreációs sportok szerepe az egészségmegőrzésben, ezzel párhuzamosan a terhelhetőség változásai2018-05-31EDI
Wilhelm Márta
Váczi Márk
Funkcionális aszimmetria és sérülések kapcsolata sportolóknál2018-05-31EDI
Wilhelm MártaÉlsportolók edzettségének meghatározása biokémiai és terhelés élettani módszerekkel2018-05-31EDI
Wilhelm Márta
Váczi Márk
Mikrosérülések és adaptáció komplex jelensége hosszú távú erőfejlesztő programban2018-05-31EDI
Wilhelm Márta
Váczi Márk
Erőfejlesztő edzéd neuromuszkuláris rendszerre gyakorolt hatása2018-05-31EDI
Wilhelm ImolaA ver-agy gat szerepe az agyi metasztazisok kialakulasaban2018-05-15SZBK
Wessely AnnaA természet- és/vagy a társadalomtudományok használata és reprezentációja a magyar nyilvánosságban2018-01-31TKDI
Wessely AnnaA magyar kulturális élet szerkezete, szereplői, változási trendjei2018-01-31TKDI
Wersényi GyörgySpeciális felépítésű fejhallgatók objektív és szubjektív vizsgálatai2018-02-28SZE
Wersényi GyörgyHRTF-függvények numerikus és szubjektív elemzése2018-02-28SZE
Wersényi GyörgySokcsatornás HD audiorendszerek és formátumok minőségi összehasonlítása2018-02-28SZE
Welker ErvinA prion fehérje szerepe, hatás mechanizmusa a fertőző szivacsos agysorvadásos betegségekben2018-02-28SZBK
Weiss JánosNémet idealizmus2017-11-30B141
Weiss JánosA Frankfurti Iskola, Habermas2017-11-30B141
Weber AndreaThe role of social insurance programs in the labor market2017-12-31KEE
Weaver Eric BeckettKelet-közép-európai társadalmak2017-12-31DESZO
Weaver Eric BeckettNacionalizmus2017-12-31DESZO
Weaver Eric BeckettIdentitás2017-12-31DESZO
Weaver Eric BeckettKisebbségek2017-12-31DESZO
Warta VilmosSzaknyelvi kommunikáció az egészségtudományban2018-05-31EDI
Vörös ErikaModern vizsgáló eljárások a neuroradiológiában2018-01-17RADIO
Vonyó JózsefMagyarországi politika- és társadalomtörténete (1919–1945)2017-12-31
Vonyó JózsefRégió- és várostörténet (1967–1990)2017-12-31
Vonyó JózsefRégió- és várostörténet (1967–1990)2017-12-31
Völgyesi LajosA nagyobb geoidanomáliák fizikai hátterének magyarázata2017-12-20BMEAF
Völgyesi LajosA nehézségi erőtér időbeli változásának vizsgálata2017-12-20BMEAF
Völgyesi LajosA nagyobb geoidanomáliák fizikai hátterének magyarázata2017-12-20BMEAF
Vokó ZoltánA megelőző beavatkozások egészség-gazdaságtani modellezése Magyarországon2018-01-31ELTE
Vókó GyörgyA büntetőjogi szankciók és végrehajtásuk törvényességének és hatékonyságának tényezői2018-01-31PPKE
Vizler CsabaA tumorellenes immunválasz és a tumorok okozta immunszuppresszió vizsgálata állatmodellekben és sejtkultúrában2018-02-28SZBK
Vizler CsabaA gyulladás és szövetregeneráció mechanizmusának vizsgálata2018-02-28SZBK
Vitrai JózsefEgészségmonitorozás2018-05-31EDI
Viszket Anita PiroskaTananyagfejlesztés a pedagógusképzés számára: az olvasási készség javítása2017-12-21PTE
Visy ZsoltA római császárkor társadalom- és hadtörténete2017-12-31
Virók DezsőAnti-chlamyidiás anyagok in vitro és in vivo azonosítása2018-05-15OMI
Virók DezsőMicroarray vizsgálatok Chlamydia fertőzésekben2018-05-15OMI
Virág MiklósCsődelőrejelzés, a fizetésképtelenség bekövetkeztének modellezése2017-12-31BCE
Virág LászlóA szívizom repolarizációs folyamatainak tanulmányozása2018-02-28ÁOK
Virág IrénAz oktatás társadalomtörténete a 19. századi Magyarországon2018-05-30Eger
Vinnai EdinaAz antidiszkrimináció és egyenlő bánásmód jogi és szociológiai vizsgálata2017-12-31MEÁJK
Vinnai EdinaA jogi intézményrendszer interdiszciplináris vizsgálata2017-12-31ÁJK
Vinkó TamásHálózatok és lineáris algebra2018-01-31SZTE
Vincze VeronikaElméleti nyelvészet2018-03-15BTK
Vincze OrsolyaSzervezeti kultúra narratív szempontú vizsgálata2018-05-31PTE
Vincze OrsolyaIntegratív/kognitív komplexitás és a társas percepció összefüggésinek narratív szempontú vizsgálata2018-05-31PTE
Vincze KrisztiánFenomenológia és vallásfilozófia Bernhard Welte életművében2018-01-31HTK
Vilmos PéterA sejtmagi aktin funkciójának vizsgálata2018-02-28SZBK
Vigh LászlóStresszfehérje kutatás - molekuláris chaperon alapú gyógyszerjelöltek fejlesztése.2018-02-28SZBK
Vígh ÉvaAz itáliai reneszánsz és barokk kor híres nőalakjai2018-01-31SZTE
Vígh ÉvaArisztotelész etikája az újkori Itáliában2018-01-31SZTE
Vígh ÉvaStudia humanitatis és humanizmus2018-01-31SZTE
Vígh ÉvaMorálfilozófia a reneszánsz és a barokk kor udvari kultúrájában2018-01-31SZTE
Viga GyulaNéprajz és fejlesztés Magyarországon és a világban2017-12-31
Viga GyulaHagyományos létformák és gazdálkodás2017-12-31
Viga GyulaA vándorlás/migráció néhány problémája2017-12-31
Viga GyulaA magyarság anyagi kultúrája2017-12-31RóIII
Víg ZoltánThe Chinese economic model2017-12-31ÁJTK
Víg ZoltánAz ISDS (Investor-State Dispute Settlement) választott-bírósági ítéletetek hatása a fogadó államok jogalkotására és jogrendszerére2017-12-30ÁJTK
Víg ZoltánInvestment protection under the Energy Charter Treaty2017-12-31ÁJTK
Vidnyánszky ZoltánÉrzékelés elemzése, jelfolyam diagnosztika a medicinában2018-01-31PPKE
Vidáné dr. Erdő FranciskaMembrán-transzporter kölcsönhatások tanulmányozása rágcsálókon mikrodialízissel (Az öregedés hatása, bőr-transzporterek, BCRP a vér-agy gátban)2017-12-31PPKE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )