Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Összes témakiírás

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Zwickl AndrásA modern művészet és design intézményrendszere2018-06-01MOMEZ
Zwickl AndrásMűfajok és médiumok2018-06-01MOMEZ
Zwickl AndrásKortárs törekvések a művészetben és a designban2018-06-01MOMEZ
Zwickl Andrásegyéni témák2018-06-01MOMEZ
Zupkó IstvánTermészetes vegyületek és szintetikus származékaik tumorellenes hatásának vizsgálata2018-06-30SZ
Zsoldos IbolyaNanotechnológiai őrlés energetikai vizsgálata golyós bolygómalomban2018-08-31SZE
Zsembery ÁkosA cink szerepe az intracelluláris Ca2+ és cAMP szint, valamint a transzepitheliális ion transzport szabályozásában2018-05-30SE
Zsebők SándorCultural evolution of birdsong2018-05-31ELTE
Zsebők SándorOpto-akusztikai tükrök denevérekre gyakorolt hatásának ökológiai vizsgálata2018-05-31ELTE
Zsakó LászlóAz informatika konkrét tanítási módszerei2018-05-31ELTE
Zsakó LászlóOktatási programozási nyelvek2018-05-31ELTE
Zsakó LászlóAz informatika általános tanítási módszerei2018-05-31ELTE
Zsakó LászlóInformatikai tehetséggondozás2018-05-31ELTE
Zsakó LászlóAz informatika számonkérési módszerei2018-05-31ELTE
Zsákai Annamária
Gáborjányi Richard
A kognitív folyamatokat és a testszerkezetet érintő hormonális változások az öregedés során2018-05-31MTA
Zsákai AnnamáriaFecal microbiota composition and body structure in healthy adults 2018-05-31ELTE
Zsákai AnnamáriaNövekedési hormonnal (GH) kezelt gyermekek betegcsoportjainak testfejlettségi mintázata2018-05-31ELTE
Zrínyi MiklósFunkcionális hatóanyag hordozók kémiája2018-10-10SE
Zrínyi MiklósBiológiai és biomimetikus anyagok; nanotechnológia kémia alapjai2018-05-30SE
Zimonyi IstvánTurkológia2018-08-31SZTE
Zimonyi IstvánAz eurázsiai steppe középkori története; Kelet-európai steppe nomád népei2018-08-31SZTE
Zimonyi IstvánKorai magyar történet2018-08-31BTK
Zimonyi IstvánTurkológia2019-01-15SZTE
Zimányi ÁrpádA magyar mint kisebbségi nyelv oktatáspolitikai kérdései2018-05-30EKF
Zimányi ÁrpádSajátos anyanyelv-pedagógiai módszerek a határon túli magyarnyelv-tanításban2018-05-30EKF
Zimányi ÁrpádHatáron túli magyarnyelvtan-könyvek tartalmi és módszertani elemzése2018-05-30EKF
Zimányi ÁrpádAnyanyelv-pedagógiai módszerek a kétnyelvű kisebbségben2018-05-30EKF
Zima EndreKomplex cardiopulmonalis resucitatiot igénylő állapotok epidemiológiai és mortalitási mutatóinak, kórélettanának, és intenzív terápiás eljárásainak, prognosztikai faktora2018-05-30SE
Zima EndreA krónikus szívelégtelenség és a poli(ADP-ribóz) polimeráz (PARP) aktiváció.2018-05-30SE
Zima AndrásA cionizmus, mint közép-európai nemzeti mozgalom2018-09-29ORZSE
Zima AndrásCionista egyesületek, szervezetek2018-09-29ORZSE
Zilahy GyulaAz új, innovatív üzleti modellek szerepe a fenntartható fejlődés megvalósításában2018-05-31QA
Zilahy GyulaA vállalatok fenntarthatósági törekvései – hogyan tovább?2018-05-31QA
Zilahy GyulaA fogyasztói társadalom fenntarthatósági aspektusai2018-05-31QA
Zentai LászlóSzámítógépes térképészet2018-05-31ELTE
Zéman ZoltánGazdálkodásszervezési folyamatok és a controlling módszertan fejlesztési lehetőségei2018-05-31SZIE
Zelles TivadarNyálmirigykutatás2019-05-15SE
Zelkó RománaKorszerű gyógyszerformák alkalmazása a klinikai gyógyszerészetben2018-10-10SE
Zelkó RománaKlinikai gyógyszerészeti tanulmányok2018-10-10SE
Zelena DóraA PATOLÓGIÁS AGRESSZIÓ ÉS A VAZOPRESSZIN2018-09-01KOKI
Zelena DóraTraumás élmény által előidézett magatartási zavarok: az NMDA és AMPA receptor altípusok szerepe2018-09-01KOKI
Zelena DóraA vazopresszin szerepe stresszben fiatal és idősebb korban és a stressztengely összefüggése pszichiátriai kórképekkel (szorongás, depresszió).2018-09-01KOKI
Zelena DóraTraumás élmény által előidézett magatartási zavarok: az NMDA és AMPA receptor altípusok szerepe2018-09-01KOKI
Zeke Ildikó
Németh Csaba
Fagyasztott tojáslé felhasználási lehetőségeinek vizsgálata2018-06-30SZIE
Zarándy ÁkosGépi látás és tanulás2018-06-30PPKE
Zarándy Ákos
Nagy Zoltán
Algoritmusok és eljárások sokezer processzoros számítógépeken2018-06-30PPKE
Zana ÁgnesEgészség és betegség orvosi antropológiai vizsgálata2018-08-30SE
Zámboriné Németh ÉvaAchillea fajok szaporodási és kompetícós stratégiái, a biológiailag aktív anyagok szerepe2018-05-31GyAT
Zámbóné Kocic LarisaGender szempontú irodalom- és kultúrkritika2018-06-303303
Zámbó KatalinMolekuláris és multimodalitású képalkotás alkalmazása a klinikai diagnosztikában és terápiában2018-05-31EDI
Zalai MihalyAz agrártáj botanikai diverzitást befolyásoló tényezők vizsgálata2018-05-31NÖVI
Zalai MihalyGazdálkodási rendszerek, táblák, féltermészetes élőhelyek gyomszabályozási vizsgálata2018-05-31NVI
Zalai MihalyGyomszabályozási eljárások fejlesztése gyep kultúrában2018-05-31NVI
Zalai ErnőGazdaságpolitikai elemzés makrogazdasági modellekkel2018-08-31BCE
Zalai ErnőSzámszerűsített általános egyensúlyelméleti modellezés2018-08-31BCE
Zalai AnitaSpanyolország története a 20. században2018-09-01BTK
Zakar Péter19. századi magyar egyháztörténet2018-05-30Eger
Zakar PéterOsztrák Császárság (Az Osztrák-Magyar Monarchia) története 1804-1918.2018-08-31SZTE
Zakar PéterA Délvidék politika és művelődéstörténete a XIX.-XX. században2018-08-31BTK
Zakar Péter1848-49 forradalom és szabadságharc2018-08-31SZTE
Zakar PéterA 18-20. századi egyháztörténet, magyar egyháztörténet2018-08-31BTK
Zakar PéterA 18-20. századi egyháztörténet, magyar egyháztörténet2018-08-31BTK
Zakar AndrásPályaválasztási tanácsadás: pályaválasztási elméletek, összehasonlító tanácsadás, életútfejlesztés.2018-06-30ÁJTK
Zakar AndrásPályaválasztási tanácsadás: pályaválasztási elméletek, összehasonlító tanácsadás, életútfejlesztés.2018-06-30ÁJTK
Zádori Zoltán SándorA gasztrointesztinális rendszer működését befolyásoló vegyületek hatásainak és receptorainak analízise2018-10-10SE
Zádori DénesKísérletes és klinikai neurokémia2018-07-17NEURO
Zádor ErnőVázizom differenciálódás és adaptáció2018-09-26SzTE
Zachar Péter KrisztiánA francia-német együttműködés az európai integráció, a béke és biztonság érdekében2018-06-30HDI
Wührl TiborUAV és földi szegmense közti kommunikációs csatorna kialakíthatósága és annak megbízhatósági, információ biztonsági vonatkozása2018-06-30KMDI
Wopera ZsuzsaAz összhang megteremtése a magyar és az Európai Közösségek polgári eljárásjoga között2018-06-30ÁJK
Wopera ZsuzsaAz összhang megteremtése a magyar és az Európai Közösségek polgári eljárásjoga között2018-06-30ÁJK
Wopera ZsuzsaAz összhang megteremtése a magyar és az Európai Közösségek polgári eljárásjoga között2018-06-30ÁJK
Wölfling JánosHeterociklusos szteroidok szintézise2018-05-31SZKT
Wolf GyörgyDevelopment of a transport model for the study of heavy ion reactions2018-05-31BME
Wolf GyörgyPhenomenology of baryon resonances in connection with pion beam experiments at HADES (GSI, Darmstadt, Germany)2018-05-31BME
Wojtilla GyulaAz indiai társadalom Kséméndra műveiben2018-07-01SZTE
Wojtilla GyulaAz ókori India és korabeli világkereskedelem2018-08-31BTK
Wojtilla GyulaAz indiai társadalom Kséméndra műveiben2018-08-31SZTE
Wojtilla GyulaAz ókori India és korabeli világkereskedelem2018-08-31BTK
Wojtilla GyulaDél-India regionális története2018-07-01BTK
Wittner LuciaSzinkron populációs aktivitás elektrofiziológiai vizsgálata in vitro.2018-09-01SE
Winkler IstvánHallási jelenet elemzés és emlékezet2018-05-31MTA
Winkler IstvánHallási Jelenet Elemzés és Emlékezet2018-09-10NI
Winkler IstvánA korai nyelvfejlődés neuro-kognitív előrejelzői2018-05-31MTA
Winkler IstvánMagasabb-szintű hallási és emlékezeti folyamatok újszülöttekben2018-05-31MTA
Winkler IstvánMagasabb-szintű Hallási és Emlékezeti Folyamatok Újszülöttekben2018-09-10NI
Winkler ÁgostonKognitív infokommunikációs technológiák a közforgalmú közlekedésben2018-08-31SZE
Windisch PéterA peri-implantitis sebészi kezelésének újabb módszerei: az implantátum-felszín dekontaminációja lézer segítségével2019-05-15SE
Wimmer ÁgnesÜzleti teljesítménymérés és -menedzsment, döntéstámogató információk2018-09-30BCE
Wimmer ÁgnesAz üzleti kapcsolatok, vevő-szállító kapcsolatok értékelése és menedzsmentje2018-09-30BCE
Wilhelm MártaÉlsportolók edzettségének meghatározása biokémiai és terhelés élettani módszerekkel2018-05-31EDI
Wilhelm Márta
Váczi Márk
Mikrosérülések és adaptáció komplex jelensége hosszú távú erőfejlesztő programban2018-05-31EDI
Wilhelm Márta
Váczi Márk
Erőfejlesztő edzéd neuromuszkuláris rendszerre gyakorolt hatása2018-05-31EDI
Wilhelm MártaAz immunrendszer és a testi-lelki egészség A rekreációs sportok szerepe az egészségmegőrzésben, ezzel párhuzamosan a terhelhetőség változásai2018-05-31EDI
Wilhelm MártaFelnőttek fittségének és életminőségének összefüggései2018-05-25UP
Wilhelm Márta
Váczi Márk
Funkcionális aszimmetria és sérülések kapcsolata sportolóknál2018-05-31EDI
Wilhelm Imola
Krizbai István
A vér-agy gát és az agyi mikrokörnyezet szerepe a központi idegrendszeri metasztázisok kialakulásában2018-09-26SZBK
Wikonkál NorbertAnti- és prooxidánsok szerepének vizsgálata különböző bőrbetegségek, bőrdaganatok kialakulásának, megelőzésének és kezelésének esetében.2019-05-15SE
Wikonkál NorbertNemlineáris mikroszkópiai módszerek alkalmazási lehetőségei a dermatológiában2019-05-15SE
Wikonkál NorbertAZ ULTAIBOLYA FÉNY HATÁSAI A BŐR FIZIOLÓGIÁS ÉS PATHOLÓGIÁS FOLYAMATAIBAN, A BŐRTUMOROK KELETKEZÉSÉBEN ÉS EZEK KIALAKULÁSÁBAN SZEREPET JÁTSZÓ REGULÁCIÓS MECHNIZMUSOKBAN2019-05-15SE


2018. V. 04.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2018. május 25-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )