Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Összes témakiírás

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Zsombik LászlóKása növények beltartalmi paramétereit meghatározó externális tényezők komplex vizsgálata.2017-12-15DE
Zsoldos IbolyaNanotechnológiai őrlés energetikai vizsgálata golyós bolygómalomban2018-02-28SZE
Zsembery ÁkosA cink szerepe az intracelluláris Ca2+ és cAMP szint, valamint a transzepitheliális ion transzport szabályozásában2017-10-30SE
Zrínyi MiklósBiológiai és biomimetikus anyagok; nanotechnológia kémia alapjai2017-10-30SE
Zoltán Erzsébet SzerénaAz épített környezet szerepe a korai fejlesztés időszakában2017-12-30BMDI
Zoltán Erzsébet SzerénaÉpített lakókörnyezetünk adaptálása a XXl. század elvárásai szerint2017-12-30BMDI
Zimonyi IstvánTurkológia2017-10-03SZTE
Zimonyi IstvánKorai magyar történet2017-10-03BTK
Zimonyi IstvánAz eurázsiai steppe középkori története; Kelet-európai steppe nomád népei2017-10-03SZTE
Zimmermann SusanComparative History of Welfare Policy2017-10-05KEE
Zimmermann SusanComparative Internationalisms2017-10-05KEE
Zimmermann SusanHistory of Central European Women’s Movements2017-10-05KEE
Zima EndreKomplex cardiopulmonalis resucitatiot igénylő állapotok epidemiológiai és mortalitási mutatóinak, kórélettanának, és intenzív terápiás eljárásainak, prognosztikai faktora2017-10-30SE
Zima EndreA krónikus szívelégtelenség és a poli(ADP-ribóz) polimeráz (PARP) aktiváció.2017-10-30SE
Zima AndrásA cionizmus, mint közép-európai nemzeti mozgalom2017-11-29ORZSE
Zima AndrásCionista egyesületek, szervezetek2017-11-29ORZSE
Ziemann DanielCannon Law in Medieval Serbia2017-10-05KEE
Ziemann DanielLatin Theological Language at the Court of Charles the Bald2017-10-05KEE
Zarándy Ákos
Nagy Zoltán
Algoritmusok és eljárások sokezer processzoros számítógépeken2017-11-30PPKE
Zalai AnitaSpanyolország története a 20. században2017-10-03BTK
Zakar PéterA Délvidék politika és művelődéstörténete a XIX.-XX. században2017-10-03BTK
Zakar Péter1848-49 forradalom és szabadságharc2017-10-03SZTE
Zakar PéterOsztrák Császárság (Az Osztrák-Magyar Monarchia) története 1804-1918.2017-11-02SZTE
Zakar PéterA 18-20. századi egyháztörténet, magyar egyháztörténet2017-11-02BTK
Zakar AndrásPályaválasztási tanácsadás: pályaválasztási elméletek, összehasonlító tanácsadás, életútfejlesztés.2017-12-31ÁJTK
Zádori DénesKísérletes és klinikai neurokémia2018-01-17NEURO
Zádor ErnőVázizom differenciálódás és adaptáció2017-09-27SzTE
Wopera ZsuzsaAz összhang megteremtése a magyar és az Európai Közösségek polgári eljárásjoga között2017-12-31ÁJK
Wölfling JánosHeterociklusos szteroidok szintézise2018-01-15SZKT
Wojtilla GyulaAz indiai társadalom Kséméndra műveiben2017-10-28SZTE
Wojtilla GyulaAz ókori India és korabeli világkereskedelem2017-10-28BTK
Wojtilla GyulaDél-India regionális története2017-10-28BTK
Wittner LuciaAgykérgi neuronhálózatok elektrofiziológiai és anatómiai vizsgálata2017-11-30ITK
Wittmann TiborA bélpermeabilitás és a luminális szerin proteázok pathogenetikai szerepének vizsgálata2018-05-15IN1ST
Winkler ÁgostonVárosi közforgalmú közlekedési szolgáltatások tervezésének számítógépes támogatása2018-02-28SZE
Winkler ÁgostonKognitív infokommunikációs technológiák a közforgalmú közlekedésben2018-02-28SZE
Wilke CarstenIntellectual and Cultural History of European Jewry2017-10-05KEE
Wilhelm ImolaA ver-agy gat szerepe az agyi metasztazisok kialakulasaban2018-05-15SZBK
Wikonkál NorbertUV hatásra a bőrben létrejövő tumorképződés molekuláris biológiai mechanizmusai, regulációja és pathobiokémiája2017-09-30SE
Wiener ZoltánA parakrin tumor-stroma kommunikáció vizsgálata tumorokban2017-09-30SE
Wersényi GyörgySokcsatornás HD audiorendszerek és formátumok minőségi összehasonlítása2018-02-28SZE
Wersényi GyörgySpeciális felépítésű fejhallgatók objektív és szubjektív vizsgálatai2018-02-28SZE
Wersényi GyörgyHRTF-függvények numerikus és szubjektív elemzése2018-02-28SZE
Welker ErvinA prion fehérje család útvonala és szerepe a sejtmagban és a citoszolban2017-09-30MTA
Weiss JánosA Frankfurti Iskola, Habermas2017-11-30B141
Weiss JánosNémet idealizmus2017-11-30B141
Wéber GyörgySebészeti kórállapotok vizsgálata és kezelése in vivo állatmodellekben különös tekintettel a mikrocirkulációs, renalis változásokra.2017-10-30SE
Weber AndreaThe role of social insurance programs in the labor market2017-12-31KEE
Weaver Eric BeckettKelet-közép-európai társadalmak2017-12-31DESZO
Weaver Eric BeckettNacionalizmus2017-12-31DESZO
Weaver Eric BeckettIdentitás2017-12-31DESZO
Weaver Eric BeckettKisebbségek2017-12-31DESZO
Wagner LászlóTranszplantáció nefrológiai és diabetológiai vonatkozásai2017-10-30SE
Vukman Péter LászlóBalkán-félsziget történelme a 19-20. században2017-10-05SZTE
Vukman Péter LászlóNagyhatalmi politika a Balkánon2017-10-05SZTE
Vörös ErikaModern vizsgáló eljárások a neuroradiológiában2018-01-17RADIO
Vonyó JózsefRégió- és várostörténet (1967–1990)2017-12-31
Vonyó JózsefMagyarországi politika- és társadalomtörténete (1919–1945)2017-12-31
Vonyó JózsefRégió- és várostörténet (1967–1990)2017-12-31
Völgyesi LajosA nagyobb geoidanomáliák fizikai hátterének magyarázata2017-12-20BMEAF
Völgyesi LajosA nehézségi erőtér időbeli változásának vizsgálata2017-12-20BMEAF
Völgyesi LajosA nagyobb geoidanomáliák fizikai hátterének magyarázata2017-12-20BMEAF
Vókó GyörgyA büntetőjogi szankciók és végrehajtásuk törvényességének és hatékonyságának tényezői2018-01-31PPKE
Vizler CsabaA sebgyógyulás, a gyulladás és a daganatképződés átfedő mechanizmusainak vizsgálata2017-09-27SZBK
Viszket Anita PiroskaTananyagfejlesztés a pedagógusképzés számára: az olvasási készség javítása2017-12-21PTE
Visy ZsoltA római császárkor társadalom- és hadtörténete2017-12-31
Virók DezsőAnti-chlamyidiás anyagok in vitro és in vivo azonosítása2018-05-15OMI
Virók DezsőMicroarray vizsgálatok Chlamydia fertőzésekben2018-05-15OMI
Vinnai EdinaAz antidiszkrimináció és egyenlő bánásmód jogi és szociológiai vizsgálata2017-12-31MEÁJK
Vinnai EdinaA jogi intézményrendszer interdiszciplináris vizsgálata2017-12-31ÁJK
Vinkó TamásHálózatok és lineáris algebra2018-01-31SZTE
Vinkó JózsefSzuperfényes szupernóvák2017-09-30SZTE
Vingender IstvánDeviáns vislekdés és társadalompatolgia2017-10-10SE
Vingender IstvánAz egészség, az egészségkultúra és az egészsgügyi ellátó rendszer szociokulturális kontextusa2017-10-10SE
Vincze VeronikaElméleti nyelvészet2018-03-15BTK
Vincze OrsolyaSzervezeti kultúra narratív szempontú vizsgálata2018-05-31PTE
Vincze OrsolyaIntegratív/kognitív komplexitás és a társas percepció összefüggésinek narratív szempontú vizsgálata2018-05-31PTE
Vigh LászlóStresszfehérje kutatás - molekuláris chaperon alapú gyógyszerjelöltek fejlesztése.2018-02-28SZBK
Vígh ÉvaArisztotelész etikája az újkori Itáliában2018-01-31SZTE
Vígh ÉvaStudia humanitatis és humanizmus2018-01-31SZTE
Vígh ÉvaMorálfilozófia a reneszánsz és a barokk kor udvari kultúrájában2018-01-31SZTE
Vígh ÉvaAz itáliai reneszánsz és barokk kor híres nőalakjai2018-01-31SZTE
Viga GyulaA vándorlás/migráció néhány problémája2017-12-31
Viga GyulaA magyarság anyagi kultúrája2017-12-31RóIII
Viga GyulaNéprajz és fejlesztés Magyarországon és a világban2017-12-31
Viga GyulaHagyományos létformák és gazdálkodás2017-12-31
Víg ZoltánInvestment protection under the Energy Charter Treaty2017-12-31ÁJTK
Víg ZoltánThe Chinese economic model2017-12-31ÁJTK
Vidnyánszky ZoltánA zenei szinkronizació neurális és viselkedésbeli korrelátumai és transzfer hatásai2017-09-30MTA
Vidáné dr. Erdő FranciskaMembrán-transzporter kölcsönhatások tanulmányozása rágcsálókon mikrodialízissel (Az öregedés hatása, bőr-transzporterek, BCRP a vér-agy gátban)2017-11-30PPKE
Vidács LászlóAjánló rendszerek a szoftverfejlesztésben2018-01-31SZTE
Vidács LászlóTermékvonal fejlesztés és tesztelés kutatása2018-01-31SZTE
Vicsek LillaScience Communication and Public Understanding of Science and Technology2018-01-31TKDI
Vicsek LillaPublic understanding of climate change and the media2018-01-31TKDI
Vezér TündeNehézfémek okozta neurobiológiai és magatartás-toxikológiai hatások vizsgálata2018-05-15SZTE
Vetró ÁgnesÉletminőség vizsgálata gyermekpszichiátriai kórképekben2018-01-17GyPSZ
Vetró Ágnes
Kapornai Krisztina
A gyermekkori depresszió rizikó tényezői és terápiája2018-01-17GYIP
Veszelszki ÁgnesIntermedialitás: írásbeliség és szóbeliség2018-01-31TKDI
Veszelszki ÁgnesVizualitás és verbális kommunikáció, kép-szöveg kapcsolatok2018-01-31TKDI
Veszelszki ÁgnesA digitális szövegprodukció2018-01-31TKDI

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.2357 ( 2017. V. 15. )