Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Összes témakiírás

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
A. Gergely AndrásEtnikus vallási modernizációs paradigmák2017-12-31B ép.
A. Gergely AndrásGlobalizációkritikus társadalmi mozgalmak összehasonlító elemzése2017-12-31B ép.
A. Gergely AndrásAz etnicitás megjelenése a parlamentáris politikai gyakorlatban2017-12-31B ép.
A. Gergely AndrásSzubkultúra-kutatások és „neo-törzsiség” korunk pedagógiai kommunikációjában2017-12-31B ép.
A. Gergely AndrásHelyek, kultúrák, települések – az otthonosság és idegenség dimenziói2017-12-31B ép.
A. Gergely AndrásRoma politika, kisebbségi érdekérvényesítés2017-12-31B ép
A. Gergely AndrásRégió, regionalizmus – francia térségek előnyben a tájismereti vagy tér-tagolási skálán.2017-12-31B ép.
A. Molnár FerencKlasszikus szövegtudomány2017-12-31ME
A. Molnár FerencEgyházi nyelvhasználat2017-11-17DEBTK
A. Molnár FerencTörténeti frazeológia2017-11-17DEBTK
A. Sajti EnikőMagyar-jugoszláv kapcsolatok 1918-19912017-10-05SZTE
A. Sajti EnikőEszmetörténet, politikatörténet és kisebbségtörténet a XIX-XX. századi Balkánon2017-10-05SZTE
Abaffy JózsefNemlineáris diofantoszi egyenletrendszerek megoldása az ABS osztályban2018-01-31Óbuda
Ablonczyné Mihályka LíviaInterkulturális menedzsment aspektusok vizsgálata a határmenti intézményi együttműködésekben2017-11-23SZE
Ablonczyné Mihályka LíviaInterkulturális menedzsment aspektusok vizsgálata a határmenti intézményi együttműködésekben2017-11-23SZE
Ablonczyné Mihályka LíviaInterkulturális menedzsment aspektusok vizsgálata a határmenti intézményi együttműködésekben2017-11-23SZE
Ablonczyné Mihályka LíviaDialogue of cultures in business context2017-11-23SZE
Ablonczyné Mihályka LíviaHatármenti szervezetek multiparadigmikus megközelítése eltérő kultúrák szempontjából2017-11-23SZE
Ablonczyné Mihályka LíviaCommunication and culture in business context2017-11-23SZE
Ablonczyné Mihályka LíviaInterkulturális menedzsment aspektusok vizsgálata a határmenti együttműködésben2017-11-23SZE
Ablonczyné Mihályka LíviaSzervezetek multiparadigmikus megközelítése eltérő kultúrák szempontjából2017-11-23SZE
Ablonczyné Mihályka LíviaInterkulturális menedzsment aspektusok vizsgálata a határmenti intézményi együttműködésekben2017-11-23SZE
Ablonczyné Mihályka LíviaHatármenti szervezetek multiparadigmikus megközelítése eltérő kultúrák szempontjából2017-11-23SZE
Ács ÉvaÉlőhelyhálózatok szerkezete: fragmentáció és kritikus tájelemek2017-10-31MTA
Ács NándorA fejlődési rendellenességek oki tényezőinek epidemiológiai vizsgálata2017-10-10SE
Aczél PetraÚj kommunikációs műfajok2018-01-31TKDI
Aczél PetraVizuális retorika: a klasszikus tudomány újraértelmezéses2018-01-31TKDI
Aczél PetraLingua Fracta: új kommunikációs terek retorikája2018-01-31TKDI
Aczél PetraRészvétel és részesítés a diskurzusban2018-01-31TKDI
Ádám AntalA tilalmak, a kötelességek és felelősség az alkotmányi értékek között2017-12-31B ép.
Ádám AntalA magyar közigazgatás szervezetének és hatáskörének anomáliái2017-12-31B ép.
Ádám AntalAz alkotmányi értékek jellemzői és fejlődési irányai2017-12-31B ép.
Ádám AntalA parlament, az államfő és a kormány viszonyáról2017-12-31B ép.
Ádám JózsefA MOM Gi-B3 giroteodolit pontossági vizsgálata, valamint a giroteodolitos és az inerciális irányátvitel összehasonlítása2017-12-20BMEAF
Ádány SándorSzelvénykettőzés hatása vékonyfalú hidegen hajlított elemek viselkedésére2017-12-20EOTM
Ádány SándorÍves keresztmetszeti részeket tartalmazó vékonyfalú szerkezeti elemek viselkedése2017-12-20EOTM
Ádány Tamás VinceNemzetközi büntetőjog aktuális kihívásai2018-01-31PPKE
Ágh AttilaEurópai fővárosi térségek2018-01-31C.ép
Ágh AttilaAz európai kormányzás és a demokratizálás kérdései az új tagállamokban”2018-01-31BCE
Agyagási KláraAz orosz nyelv török jövevényszavai2017-11-17DEBTK
Agyagási KláraVolga-Káma vidéki nyelvek areális kapcsolatai2017-11-17DEBTK
Alapi Tünde
Schrantz Krisztina
Perzisztens egészségkárosító szerves vegyületek és metabolitjaik meghatározása és lebontása felszíni vizekben és előkezelt szennyvizekben2018-01-15SZAKT
Alapi TündeKiegésztő víztisztítási módszerek vizsgálata endokrin hatású vegyületek oxidatív átalakulása során2018-02-28SZTE
Alapi Tünde
Schrantz Krisztina
Perzisztens egészségkárosító szerves vegyületek és metabolitjaik meghatározása és lebontása felszíni vizekben és előkezelt szennyvizekben2018-01-15SZAKT
Albert FruzsinaAz emberi kapcsolatok vizsgálata szociológia szempontból2017-12-31DESZO
Albert FruzsinaA nemi szerepek változásainak hatása a barátságok alakulására2017-12-31DESZO
Albert FruzsinaA társadalmi kirekesztődés jelensége, hatásai2017-12-31DESZO
Alberti GáborÚj elemzések a magyar generatív nyelvleírásban2017-12-21NyDI
Alberti GáborNem finit mondatrészek átfogó generatív grammatikai leírása2017-12-21NYDI
Alberti GáborJelentés kinyerése szövegekből2017-12-21NYDI
Almási TiborAz Anjou-kori oklevéltár2017-10-05SZTE
Álmos Péter
Janka Zoltán
Figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar vizsgálata transzgenikus állatmodell segítségével2018-01-17PSZIC
Álmos Péter
Janka Zoltán
A frontostriatális hálózat kognitív idegtudományi vizsgálata pszichiátriai betegekben2018-01-17PSZIC
Altorjay IstvánTápláltsági állapot markereinek prognosztikus jelentősége a tápcsatornai daganatok kezelése során2017-12-15DE
Altorjay IstvánA krónikus tápcsatornai gyulladásos kórképek lefolyásának összefüggései a táplálkozással2017-12-15DE
Altorjay IstvánMeteorológiai paraméterek jelentősége tápcsatornai vérzések előfordulásában2017-12-15DE
Ambrusné Kéri KatalinAz Európán kívüli népek neveléstörténete, különös tekintettel az iszlámra2017-11-30OTNDI
Ambrusné Kéri KatalinLánynevelés és női művelődés a 18-19. században Magyarországon – európai kitekintéssel2017-11-30OTNDI
Ambrusné Kéri KatalinIskolatörténet a 19. század közepétől a 20. század közepéig terjedő időszakban2017-11-30OTNDI
Ancarani AlessandroHealth care operations and management2017-11-23SZE
Ancarani AlessandroReshoring and Manufacturing in high cost countries2017-11-23SZE
Ancarani AlessandroBEHAVIOURAL OPERATIONS2017-11-23SZE
Ancarani AlessandroProcurement of services and Public sector management and performance2017-11-23SZE
Andó István
Kurucz Judit Éva
A sokmagvú óriás vérsejt biológiai funkcióinak vizsgálata2017-09-27SZBK
Andó IstvánGranuloma modell Drosophilában2018-01-17SZBK
Andó IstvánA vérsejtkompartmentumok és a sejt közvetítette immunitás génexpresszió mintázatának analízise Drosophila melanogaster-ben2017-09-27SZBK
Andor JózsefInterlanguage pragmatics2017-12-21NyDI
Andrásfalvy BertalanGazdaság, gazdálkodás2017-12-31
Andrásfalvy BertalanLokális kultúrák a Kárpát-medencében2017-12-31
Andrássy GyörgyNyelvek és jogok2017-11-30B141
Andrikovics HajnalkaMolekuláris genetikai módszerek alkalmazása a transzfúzió és hematopoietikus őssejt transzplantáció során a megfelelő recipiens és donor párosítás kiválasztására2017-11-15SE
Angyal ZoltánAz Európai Unió gazdasági és monetáris rendszerének, valamint belső piacának fejlődési tendenciái2017-12-31ÁJK
Angyalosi GergelyA modern, posztmodern és dekonstruktív esztétikai elméletek2017-12-31232e
Angyalosi GergelyA XX. századi filozófia emberképei2017-12-31232e
Angyalosi GergelyA francia neostrukturalizmus filozófiája2017-12-31232e
Antal TamásA magyar bírósági szervezet története a polgári korban (1848-1949)2017-12-31ÁJTK
Antal-Szalmás PéterAutoantitestek vizsgálata autoimmun kórképek alcsoportjainak diagnosztikájában2017-11-15DELMI
Apáti ÁgotaEmberi őssejtek irányított differenciációjának vizsgálata” című PhD téma célkitűzései2017-09-30OVSZ
Babos TiborKritikus infrastruktúra védelmi kutatások gyakorlati súlypontjai2018-01-31ÓEBGK
Bács ZoltánKontrolling rendszerek a sportszervezeteknél2017-12-31DEGTK
Bacskai KatinkaTeachers of Low SES Schools2017-12-31MB202
Bacskai KatinkaSchool effect in non-public sector2017-12-31MB202
Badó AttilaBasics of comparative law2017-12-31ÁJTK
Badó AttilaTheory of Judicial Independence2017-12-31ÁJTK
Badó AttilaLay participation in Judicial decision making2017-12-31ÁJTK
Badó AttilaFair trial from comparative perspective2017-12-31ÁJTK
Badó AttilaÖsszehasonlító jogtan2017-12-31ÁJK
Baghy KornéliaA decorin, mint tirozinkináz receptor gátló, terápiás felhasználhatóságának vizsgálata primer és metastaticus májrákokban2017-10-10SE
Bagi DánielKelet-Közép-Európa középkori elbeszélő forrásai2017-12-31
Bagi KatalinGótikus szerkezetek elméleti és numerikus statikai vizsgálata2017-12-20EOTM
Bagi KatalinBerepedt falazott boltozatok diszkrét elemes mechanikai vizsgálata2017-12-20EOTM
Bagi ZoltánKora újkori had- társadalom és intézménytörténet Magyaroszágon2017-10-03SZTE
Bagi Zoltán
Kovács Kornél
Hidrogenotróf metanogének és kapcsolódó hidrogén anyagcsere vizsgálata2017-09-27SzTE
Bagyánszki MáriaNeuron-mikrobióta és neuro-immun kölcsönhatások bélszakasz-specifikus vizsgálata szövettani, ultrastrukturális és molekuláris módszerekkel diabéteszes állatmodellekben2017-09-27SzTE
Bajmócy PéterMagyarország népességföldrajza2017-10-03SZTE
Bajmócy PéterA Kárpát-medence etnikai- és vallásföldrajza2017-10-03SZTE
Bajmócy PéterKvantitatív, kvalitatív és behaviourista módszerek a társadalomföldrajzban2017-10-03SZTE
Bajomi-Lázár PéterMédiapolitika2018-01-31TKDI
Bajomi-Lázár PéterMédiaszociológia2018-01-31TKDI
Bajory ZoltánA külső nemi szervek károsodása és rekonstrukciós sebészete2018-01-17UROL

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.2357 ( 2017. V. 15. )