Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Összes témakiírás

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
A. Molnár FerencEgyházi nyelvhasználat2020-05-15DEBTK
A. Molnár FerencTörténeti frazeológia2020-05-15DEBTK
Abaffy JózsefNemlineáris diofantoszi egyenletrendszerek megoldása az ABS osztályban2020-04-30Óbuda
Abaffy JózsefNemlineáris diofantoszi egyenletrendszerek megoldása az ABS osztályban2020-04-30Óbuda
Abaffy JózsefNemlineáris diofantoszi egyenletrendszerek megoldása az ABS osztályban2020-04-30Óbuda
Abaffy JózsefNemlineáris diofantoszi egyenletrendszerek megoldása az ABS osztályban2020-04-30Óbuda
Ábel IstvánLokális adózás és vállalati teljesítmény a globális értékláncba kapcsolódó vállalkozások esetében2020-05-28BGE
Ábel IstvánVállalkozás a globalizálódó gazdaságban2020-05-28BGE
Ablonczy BalázsMagyarország művelődéstörténete a két világháború között2020-04-24ELTE
Ablonczy BalázsMagyarország nemzetközi helyzete és a francia-­magyar kapcsolatok a két világháború között2020-05-30Eger
Ablonczy BalázsHatáron túli magyarok története2020-04-24ELTE
Ablonczy BalázsMagyar egyház­ és mentalitástörténet a két világháború között2020-05-30Eger
Ablonczyné Mihályka LíviaRegionális és lokális folyamatok a kultúrák tükrében2020-05-31SZE
Ablonczyné Mihályka LíviaHatár-menti, intézmények közötti együttműködések vizsgálata interkulturális aspektusból2020-05-31SZE
Abonyi János
Takács-Bárkányi Ágnes
Termék robosztusság tervezése, verifikálása2020-07-31PE
Ábrahám GyörgyHT-nephrologia:renovascularis HT, CV adaptatio, cardialis autonom, peripheriás sensoros neuropathia, HT-variabilitás.2020-08-14SZTE
Ábrahám HajnalkaMorphological examination of the developing human cerebral cortex2020-05-15ÁOK
Ábrahám HajnalkaA temporális lebeny epilepsziás műtéti szövet neuropatológiai vizsgálata2020-05-15ÁOK
Ábrahám HajnalkaA lázcsillapítás, a gyermekkori lázgörcs és a hippocampus sclerosis kialakulása közötti összefüggés vizsgálata2020-05-15ÁOK
Ábrahám HajnalkaAz emberi agykéreg fejlődésének vizsgálata morfológiai módszerekkel2020-05-15ÁOK
Ábrahám HajnalkaNeuropathological examination of the tissue surgically removed due to temporal lobe epilepsy2020-05-15ÁOK
Ábrahám IstvánInvestigating of non-classical estrogen action in the brain2020-05-15ÁOK
Ábrahám IstvánAz ösztrogén nem-klasszikus hatásainak vizsgálata a központi idegrendszerben2020-05-15ÁOK
Ács AndrásJoint effect assessment of micropollutants applying biochemical markers2020-05-30SZIU
Ács NándorA magzati fejlődési rendellenesség oki tényezőinek vizsgálata2020-05-31EDI
Ács NándorAz anyai betegségek, illetve a terhesség során alkalmazott gyógykezelés hatásai a magzatra, illetve a terhesség kimenetelére2020-05-31EDI
Ács NándorEndocrin változások hatásai meghatározott daganatok epidemiológiájára2020-05-20SE
Ács PéterA központi skandináv nyelvek (dán, svéd, norvég) nyelvészetének újabb eredményei2020-04-24ELTE
Ács PéterKognitív funkciók vizsgálata szklerózis multiplexben2020-05-15ÁOK
Ács PéterAz interskandináv kommunikáció kutatásának újabb eredményei.2020-04-24ELTE
Ács PéterÚjabb eredmények a skandináv nyelvtörténeti kutatásokban.2020-04-24ELTE
Ács PéterAssessment of cognitive functions in multiple sclerosis2020-05-15ÁOK
Ács PéterA primer ciliumok szerepe központi idegrendszeri betegségekben2020-05-15ÁOK
Ács Pongrác
Rappai Gábor
A fizikai aktivitás mikro és makrogazdasági hatásai2020-05-31EDI
Ács PongrácA sport gazdasági és társadalmi kapcsolatainak rendszere.2020-05-31EDI
Ács Pongrác
Perczel-Forintos Dóra
Mindfulness jelentőséges a sportolói teljesítményben2020-05-31EDI
Ács Pongrác
Betlehem József
A sport és az életminőség kapcsolatrendszere2020-05-31EDI
Acsády GyörgyVÉNÁK FIZOLÓGIÁS ÉS KÓROS ADAPTÁCIÓJA HEMODINAMIKAI STRESSZRE2020-05-20SE
Acsády GyörgyAz arteriosclerosis és a krónikus uraemia kapcsolatának vizsgálata2020-05-20SE
Aczél BalázsMethodological and theoretical research on the questions of the Nudge theory2020-04-21PDI
Aczél BalázsThe role of affects in cognitive control2020-04-21PDI
Aczél BalázsAz affektusok szerepe a kognitív kontrollban2020-04-21PDI
Aczél BalázsMódszertani és elméleti kutatások a Nudge elmélet kérdéseihez kapcsolódóan2020-04-21PDI
Ádám BalázsHealth impact assessment of policies, programmes and projects with effect on the health of the population2020-04-15UDFPH
Ádám BalázsAssessment of the health effects of workplace chemical exposures2020-04-15UDFPH
Ádám BalázsGenotoxicological assessment of DNA damaging exposures2020-04-15UDFPH
Ádám JózsefA MOM Gi-B3 giroteodolit pontossági vizsgálata, valamint a giroteodolitos és az inerciális irányátvitel összehasonlítása2020-05-30BMEAF
Ádám SzilviaA krónikus stressz pszicho-szociális és egészségi állapottal összefüggő stresszorainak a vizsgálata2020-05-25SE
Ádám SzilviaA krónikus stressz pszicho-szociális és egészségi állapottal összefüggő stresszorainak a vizsgálata2020-05-25SE
Ádám ZoltánIntézményi közgazdaságtan2020-04-30BCE
Ádám ZoltánIntézményi közgazdaságtan2020-04-30BCE
Adamik BélaLatin nyelvtörténet és történeti nyelvtan2020-04-24ELTE
Adamik BélaVulgáris latin területi nyelvváltozatok a feliratos források tükrében.2020-04-24ELTE
Adamikné Jászó AnnaNyelvpolitika, nyelvstratégia2020-04-24ELTE
Adamikné Jászó AnnaA retorikai elemzés elmélete és gyakorlata2020-04-24BTK
Adamikné Jászó AnnaAz alakzatok és a szóképek érvelő funkciója2020-04-24ELTE
Adamikné Jászó AnnaA retorikai érvelés2020-04-24ELTE
Adamikné Jászó AnnaRetorikatörténeti tanulmány2020-04-24ELTE
Adamikné Jászó AnnaA retorikai elemzés elmélete és gyakorlata2020-04-24ELTE
Ádány SándorVékonyfalú szerkezetek és szerkezeti elemek vizsgálata modális dekompozícióval2020-05-30BMETM
Ádány Tamás VinceNemzetközi büntetőjog aktuális kihívásai2020-06-30PPKE
Agócs AttilaSynthesis and pharmacological investigation of carotenoid conjugates and water-soluble carotenoids2020-05-15ÁOK
Agócs AttilaKarotinoid-konjugátumok és vízoldható karotinoidok előállítása és farmakológiai vizsgálata2020-05-15ÁOK
Ágoston Gergely
Varga Albert
Autoimmun betegségek kardiovaszkuláris vonatkozásai2020-07-17CSAL
Ágoston Gergely
Varga Albert
Szívelégtelenség vizsgálata különböző achocardiographiás technikákkal2020-07-17CSAL
Ágoston GergelyStress indukálta pulmonális hipertónia vizsgálata2020-07-17CSAL
Ágoston KolosKözgazdasági feladatok modellezése Markov-láncok segítségével.2020-04-30BCE
Ágoston KolosKözgazdasági feladatok modellezése Markov-láncok segítségével.2020-04-30BCE
Agyagási KláraVolga-Káma vidéki nyelvek areális kapcsolatai2020-05-15DEBTK
Agyagási KláraAz orosz nyelv török jövevényszavai2020-05-15DEBTK
Aigner ZoltánFejlesztett kristályosított hatóanyag szilárd gyógyszerformában való feldolgozása és a hatóanyag/segédanyag kompatibilitásának vizsgálata2020-06-09Sz
Albert ÁgnesNyelvi feladatok jellemzői és a feladatjellemzők hatásainak vizsgálata eltérő kontextuskban2020-04-24ELTE
Albert ÁgnesThe role of positive experiences in language learning2020-04-24ELTE
Albert ÁgnesTask-based language teaching and learning2020-04-24ELTE
Albert ÁgnesKognitív és/vagy affektív tényezők szerepének vizsgálata az idegennyelv elsajátításban eltérő kontextusokban2020-04-24ELTE
Albert FruzsinaAz emberi kapcsolatok és a testi-lelki egészség vizsgálata szociológia szempontból2020-05-25SE
Albert FruzsinaAz emberi kapcsolatok és a testi-lelki egészség vizsgálata szociológia szempontból2020-05-25SE
Albert GáborA hazai tankönyvrevíziós mozgalom története2020-05-20OTNDI
Albert GáborTankönyvpiaci, tankönyvhasználati és iskolatörténeti kutatások2020-05-20OTNDI
Albert SándorFrancia nyelvészet2020-03-30BTK
Alberti GáborNem finit mondatrészek átfogó generatív grammatikai leírása2020-05-20NYDI
Alberti GáborJelentés kinyerése szövegekből2020-05-20NYDI
Alberti GáborÚj elemzések a magyar generatív nyelvleírásban2020-05-20NyDI
Alizadeh HussainDiffúz nagy B-sejtes lymphoma (DLBCL) citogenetikai, expressziós profil, radiostaging vizsgálata és klinikai prognosztikai monitorizálása2020-05-15ÁOK
Alizadeh HussainÚj generációs szekvenálás myeloproliferatív neplaziákban és krónikus limfocitás leukémiában2020-07-17BEL I
Almási ZsoltA digitális textológiai kérdései2020-03-15PPKE
Almási Zsolt16. századi angol kultúra és filozófia2020-03-15PPKE
Almási ZsoltDigitális bölcsészet2020-03-15PPKE
Álmos Péter
Janka Zoltán
Figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar vizsgálata transzgenikus állatmodell segítségével2020-07-17PSZIC
Álmos Péter
Janka Zoltán
A frontostriatális hálózat kognitív idegtudományi vizsgálata pszichiátriai betegekben2020-07-17PSZIC
Alpek Balázs LeventeHátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci-területi esélyei2020-05-29FDI
Alpek Balázs LeventeA foglalkoztathatóság hatótényezői, területi jellegzetességei2020-05-29FDI
Alpek Balázs LeventeFenntarthatóság területi kérdései2020-05-29FDI
Alpek Balázs LeventeHátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci-területi esélyei2020-05-29FDI
Alpek Balázs LeventeA foglalkoztathatóság hatótényezői, területi jellegzetességei2020-05-29FDI
Alpek Balázs LeventeFenntarthatóság területi kérdései2020-05-29FDI
Ambrus GergelyElmefilozófia2020-04-24ELTE
Ambrus GergelyAz analitikus filozófia története2020-04-24ELTE
Ambrus GergelyAnalitikus etika2020-04-24ELTE
Ambrus IstvánA hivatalos személy elleni erőszak anyagi jogi kérdései2020-05-11ELTE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )