Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Arató BalázsA mesterséges intelligencia szabályozási és etikai keretei, a jog területén való alkalmazhatósága2023-12-31KREÁJ
Becsey ZsoltMagyarország felzárkózása az Európai Unió magjához, regionális összehasonlításban a jogi aspektusok vizsgálata szempontjából2023-12-31KREÁJ
Becsey ZsoltA regionális politika fejlődése az Európai Unióban2023-12-31KREÁJ
Becsey ZsoltMagyarország állami külgazdasági intézményrendszerének fejlődése a 2. világháború után2023-12-31KREÁJ
Becsey ZsoltKözép-Európa fejlődési trendjei, különös tekintettel az intézményi vonatkozásokra2023-12-31KREÁJ
Birkás AntalKálvinizmus - állam, jog, politika2023-12-31KREÁJ
Birkás AntalProtestáns jogfilozófia és politikai filozófia2023-12-31KREÁJ
Bodzási BalázsFelelősségi viszonyok a társasági jogban2023-12-31KREÁJ
Bodzási BalázsGazdasági válságok és polgári jog2023-12-31KREÁJ
Boóc ÁdámActual Questions of International Commercial Arbitration2023-12-31KREÁJ
Boóc ÁdámThe Application of the General Principles of Civil Law in the Digital Age2023-12-31KREÁJ
Boóc ÁdámA digitalizáció kihívásai a választottbíráskodásban;2023-12-31KREÁJ
Boóc ÁdámA szerződésekkel kapcsolatos fő kérdések az online térben.2023-12-31KREÁJ
Bruhács JánosA jogalkalmazás-nemzetközi felelősség napjainkban2023-12-31KREÁJ
Bruhács JánosA nemzetközi jog egyes területei: környezetvédelem, világűr, beruházási jog, területi viták,stb.2023-12-31KREÁJ
Csáki-Hatalovics GyulaA közigazgatás modernizációja2023-12-31KREÁJ
Cservák CsabaHatalommegosztás és hatalmi ágak2023-12-31KREÁJ
Cservák CsabaAz alapjogok érvényesítésének átfogó rendszere2023-12-31KREÁJ
Cservák CsabaNépek, nemzetiségek, kisebbségek2023-12-31KREÁJ
Cservák CsabaNépképviselet és nép előtti felelősség2023-12-31KREÁJ
Czine ÁgnesAz előkészítő ülés jelentősége, eredményei a büntető eljárásban2023-12-31KREÁJ
Czine ÁgnesA védő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése a büntetőeljárásban2023-12-31KREÁJ
Czine ÁgnesAz egyezség alkalmazása során felmerülő elméleti és gyakorlati kérdések2023-12-31KREÁJ
Czine ÁgnesA 2017. évi XC. törvényben a kényszerintézkedések alapjogi vonatkozásai2023-12-31KREÁJ
Dobrocsi SzilviaAz Európai Unió jogalkotási tevékenysége büntető anyagi és eljárási jogi területen2023-12-31KREÁJ
Dobrocsi SzilviaA sértett büntetőeljárásbeli szerepe és annak változásai2023-12-31KREÁJ
Dobrocsi SzilviaComparative criminal procedure law2023-12-31KREÁJ
Dobrocsi SzilviaThe legislation of the European Union in the field of criminal law and criminal procedure law2023-12-31KREÁJ
Dobrocsi SzilviaThe future of criminal procedure law2023-12-31KREÁJ
Domokos AndreaAlkotmányos büntetőjog2023-12-31KREÁJ
Domokos AndreaBüntetőjogi kodifikációk Magyarországon2023-12-31KREÁJ
Domokos AndreaMorál és büntetőjog2023-12-31KREÁJ
Ercsey ZsomborFairness in Taxation2023-12-31KREÁJ
Ercsey ZsomborA közteherviselés kihívásai és szabályozásának fejlődési irányai2023-12-31KREÁJ
Ercsey ZsomborTaxation trends in the 21st century2023-12-31KREÁJ
Fábián FerencA tulajdonjog tartalmi változásai.2023-12-31KREÁJ
Fazakas Zoltán JózsefAz Erdélyi Fejedelemség állam- és jogtörténete2023-12-31KREÁJ
Fazakas Zoltán JózsefA nemzeti kisebbségek erdélyi története2023-12-31KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvos helye az egészségügyi rendszerben2023-12-31KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérModern technológiai kihívások a társadalombiztosítási jogban2023-12-31KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA jóléti állam szociális rendszere2023-12-31KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA szociális gondoskodás kezdeteinek vizsgálata2023-12-31KREÁJ
Jakab ÉvaKutatások a római jog és továbbélése körében.2023-12-31KREÁJ
Jakab ÉvaRoman law and the history of European private law2023-12-31KREÁJ
Jakab ÉvaThe history of copyright2023-12-31KREÁJ
Kecskés AndrásA tőkepiaci és befektetések jogi szabályozásának háttere2023-12-31KREÁJ
Kecskés AndrásA felelős társaság irányítás jogi szabályozásának fejlődési tendenciái2023-12-31KREÁJ
Király LillaAccess to Justice in the EU2023-12-31KREÁJ
Király LillaCross-border Civil Disputes in the European Union and International Private Law.2023-12-31KREÁJ
Király LillaA határon átnyúló polgári jogviták Európai Uniós és nemzetközi jogi megközelítésben2023-12-31KREAJ
Köbel SzilviaTotalitarian Regimes, Remembrance of the Nation2023-12-31KREÁJ
Köbel SzilviaTotalitárius rendszerek2023-12-31KREÁJ
Köbel SzilviaEgyházjog2023-12-31KREÁJ
Köbel SzilviaÁllamhatalmi szervek2023-12-31KREÁJ
Köbel SzilviaProtestantism2023-12-31KREÁJ
Köbel SzilviaFundamental Rights, Human Rights2023-12-31KREÁJ
Köbel SzilviaAlapjogok2023-12-31KREÁJ
Köbel SzilviaState and Church relations, religious freedom2023-12-31KREÁJ
Köbel SzilviaParliaments, Legislation2023-12-31KREÁJ
Köbel SzilviaJogalkotás2023-12-31KREÁJ
Kun AttilaValamely választott tárgykör komplex elemzése a foglalkoztatáspolitika területéről2023-12-31KREÁJ
Kun AttilaComparative labour law and labour relations (selected topics based on individual research plans)2023-12-31KREÁJ
Kun AttilaTransznacionális munkajogi kérdések2023-12-31KREÁJ
Kun AttilaEuropean labour law (selected topics based on individual research plans)2023-12-31KREÁJ
Lajtár IstvánA fiatalkorú fogvatartottakkal való törvényes bánásmód és annak biztosítékai az egyes fogvatartási helyeken2023-12-31KREÁJ
Lentner CsabaAz államháztartás ellenőrzésének jogi, módszertani vonatkozásai és gazdasági hatásai2023-12-31KREÁJ
Lentner CsabaAz önkormányzati alrendszer és a közszolgáltatást végző (állami és önkormányzati) közüzemi vállalatok jogi szabályozása, pénzügyi stabilizációjának egyes kérdései2023-12-31KREÁJ
Lentner CsabaAz államháztartás központi költségvetésének jogi szabályozása és a pénzügyi hatékonyságának elemzése – különös tekintettel a szabályalapú költségvetésre és a jegybank2023-12-31KREÁJ
Manzinger KrisztiánNemzetközi kapcsolatok2023-12-31KREÁJ
Manzinger KrisztiánÁllam- és nemzetépítés2023-12-31KREÁJ
Manzinger KrisztiánInternational relations2023-12-31KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterA versenykorlátozások jogának aktuális kérdései, különös tekintettel az európai és magyar joggyakorlatra2023-12-31KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterFelelősség az elismert vállalatcsoporton belül2023-12-31KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterSpeciális felelősségi formák2023-12-31KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterTisztességtelen verseny2023-12-31KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterFogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok2023-12-31KREÁJ
Móré SándorÖnkormányzati rendészet határon innen és túl 2023-12-31KREÁJ
Móré SándorAz alapvető jogok és kötelezettségek szabályozása2023-12-31KREÁJ
Móré SándorA nemzetiségek érdekképviselete, politikai képviselete és jogvédelme 2023-12-31KREÁJ
Nagy PéterA házassági bíráskodás történeti modelljei2023-12-31KREÁJ
Nagy PéterA magyar házassági jog története.2023-12-31KREÁJ
Nagy PéterThe historical models of the marital jurisdiction2023-12-31KREÁJ
Osztovits AndrásLiability of Member States for damages of breaching their obligations under EU law2023-12-31KREÁJ
Osztovits AndrásA tagállami bíróságok feladatai az uniós jog hatékony érvényesülésének biztosítása érdekében2023-12-31KREÁJ
Osztovits AndrásA tagállamok kártérítési felelőssége az uniós jogból eredő kötelezettségeik megsértéséért2023-12-31KREÁJ
Osztovits AndrásPolgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés2023-12-31KREÁJ
Osztovits AndrásPrinciples of EU law2023-12-31KREÁJ
Osztovits AndrásSocial and legal expectations towards the functioning of judiciary2023-12-31KREÁJ
Osztovits AndrásNational and international models of civil procedures2023-12-31KREÁJ
Osztovits AndrásAz információs technológia hatása az igazságszolgáltatásra2023-12-31KREÁJ
Rixer ÁdámA jó állam formaváltozásai2023-12-31KREÁJ
Rixer ÁdámRendészeti igazgatás2023-12-31KREÁJ
Rixer ÁdámRoma érdekek megjelenítése a jogalkotásban2023-12-31KREÁJ
Rixer ÁdámA vallási szervezetek kapcsolata az állammal Magyarországon2023-12-31KREÁJ
Rixer ÁdámGood governance in times of crisis2023-12-31KREÁJ
Sándor Lénárd GergelyA beruházások nemzetközi jogi védelmének fejlődése és jogági kapcsolatai2023-12-31KREÁJ
Sándor Lénárd GergelyA nemzetközi jog időszerű kérdései2023-12-31KREÁJ
Sándor Lénárd GergelyInternational Human Rights Law: Theory and Practice2023-12-31KREÁJ
Stipta István MihályA bírói hivatás története2023-12-31KREÁJ
Stipta István MihályAz európai közös jog 19. és 20. századi előzményei2023-12-31KREÁJ


2023. X. 03.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2023. december 5-én, kedden 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )