Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Fábián ZsuzsannaAz olasz–magyar szótárírás történetének fejezetei2021-05-10ELTE
Farkas TamásLeíró névtan2021-05-10ELTE
Farkas IldikóModern japán eszmetörténet2021-05-10ELTE
Farkas IldikóA modern japán történelem kérdései interdiszciplináris megközelítéssel2021-05-10ELTE
Farkas TamásTörténeti névtan2021-05-10ELTE
Farkas IldikóA japán újkori és kora újkori történelem forrásai2021-05-10ELTE
Farkas TamásAlkalmazott névtan2021-05-10ELTE
Farkas IldikóA modern japán történelem globális összehasonlító perspektívában2021-05-10ELTE
Fedoszov Olegcseh-magyar kontrasztív vizsgálatok2021-05-10ELTE
Feldné Knapp IlonaSzövegkompetencia és nyelvtanulás2021-05-10ELTE
Feldné Knapp IlonaA tanárság kutatása – tanári tudás – tanári gondolkodás2021-05-10ELTE
Feldné Knapp IlonaA többnyelvűség kutatása és didaktikája2021-05-10ELTE
Ferenczi AttilaA római művelődés nyelve2021-05-10ELTE
Fischer MártaTerminology in teaching English for specific purposes and translation2021-05-10ELTE
Fischer MártaTeaching English for specific purposes in higher education2021-05-10ELTE
Fischer MártaMultilingualism in the European Union – language and education policy aspects2021-05-10ELTE
Fischer MártaTranslation in language teaching2021-05-10ELTE
Földváry Miklós IstvánA latin perikóparend története és változatai.2021-05-10ELTE
Földváry Miklós IstvánKözépkori latin nyelv és kultúra.2021-05-10ELTE
Friczné Terbe ErikaMagyar nyelvtörténet2021-05-10ELTE
G. Kiss ZoltánKisérletes módszerek a fonetikában és a fonológiában.2021-05-10ELTE
G. Kiss ZoltánKísérletes fonológia: a fonetika szerepe a fonológiában2021-05-10ELTE
Gonda ZsuzsaA kontakt és online tanulási-tanítási diskurzus elemzése2021-05-10ELTE
Gonda ZsuzsaA digitális szövegek olvasási folyamatának elemzése2021-05-10ELTE
Gósy MáriaBeszédpercepciós vizsgálatok az anyanyelv-elsajátításban2021-05-10ELTE
Gósy MáriaTizenévesek nyelvhasználati sajátosságai2021-05-10ELTE
Gósy MáriaA tolmácsolás pszicholingvisztikája2021-05-10ELTE
Gósy MáriaA mentális lexikon vizsgálata2021-05-10ELTE
Gósy MáriaA magyar fonetika története2021-05-10ELTE
Gósy MáriaAnyanyelvi beszédfejlődés2021-05-10ELTE
Győri GáborA nyelvi kategorizáció interkulturális szempontjai különös tekintettel az alapszintű kategóriákra2021-05-10ELTE
Győri GáborA metafora és/vagy a metonímia szerepe a jelentésalkotásban interkulturális szemszögből2021-05-10ELTE
Győri GáborA jelentéskiterjesztés interkulturális aspektusai kognitív szemantikai keretben2021-05-10ELTE
Gyuris BeátaFormális szemantika/pragmatika2021-05-10ELTE
Hamar ImreA kínai buddhista filozófia kérdései2021-05-10ELTE
Havas FerencUráli nyelvek tipológiai elemzése2021-05-10ELTE
Heltai PálA fordítás lexikai kérdései2021-05-10ELTE
Heltai János Imre
Bodó Csanád
Szociolingvisztika2021-05-10ELTE
Holló DorottyaThe role of culture in language teaching2021-05-10ELTE
Holló DorottyaTolerance and diversity education in foreign language teaching at universities2021-05-10ELTE
Holló DorottyaAnalysing language teaching materials2021-05-10ELTE
Holló DorottyaIntercultural communication2021-05-10ELTE
Holló DorottyaResearching language development and language teacher training programmes2021-05-10ELTE
Horváth IldikóTolmácsolástudomány2021-05-10ELTE
Horváth Juditgörög vallástörténet; ógörög nyelv, irodalom és kultúra2021-05-10ELTE
Illés ÉvaA nyelvhasználat és nyelvoktatás pragmatikája2021-05-10ELTE
Illés ÉvaAngol mint lingua franca a nyelvpedagógiában2021-05-10ELTE
Illés ÉvaA fordítás pragmatikai aspektusai2021-05-10ELTE
Illés ÉvaAz angol mint lingua franca pragmatikai kutatása2021-05-10ELTE
Imrényi AndrásViszonyhálózati mondatelemzés választott témában2021-05-10ELTE
Imrényi AndrásInverziós szórendi jelenségek összehasonlító kognitív nyelvészeti elemzése2021-05-10ELTE
Imrényi AndrásA magyar szórend kutatástörténete2021-05-10ELTE
Ittzés MátéÓind nyelvtörténet2021-05-10ELTE
Ittzés MátéLatin leíró nyelvészet.2021-05-10ELTE
Ittzés MátéIndoeurópai összehasonlító nyelvészet2021-05-10ELTE
Ittzés MátéGörög nyelvtörténet2021-05-10ELTE
Janurik SzabolcsAz angol kölcsönszavak adaptációjának kérdései a mai orosz nyelvben2021-05-10ELTE
Jászay LászlóAz orosz igeszemlélet explicit és implicit kapcsolatai más igei kategóriákkal (az igeidő, a modalitás és az igefajta [értsd: igenem, azaz diatézis, genus verbi] kategóriá2021-05-10ELTE
Jászay LászlóAz orosz határozói igeneves és melléknévi igeneves mondatok temporális, aspektusbeli és szemantikai vonatkozásai orosz–magyar egybevetésben2021-05-10ELTE
Jászay LászlóAz orosz igeszemlélet és az ige lexikai jelentésének kapcsolata a nyelvhasználatban2021-05-10ELTE
Jászay LászlóAz orosz kettős szemléletű igék a mai tendenciák tükrében2021-05-10ELTE
Juhász DezsőMagyar helynévtörténet2021-05-10ELTE
Juhász DezsőMagyar dialektológia, nyelvföldrajz2021-05-10ELTE
Juhász DezsőMagyar nyelvtörténet2021-05-10ELTE
Kálmán CsabaMotivation2021-05-10ELTE
Kálmán CsabaCorporate language training2021-05-10ELTE
Kálmán LászlóKonstrukciós nyelvészeti vizsgálatok2021-05-10ELTE
Kálmán CsabaAdult L2 acquisition and teaching2021-05-10ELTE
Kálmán LászlóAnalógiás gondolkodás és nyelvi rendszer2021-05-10ELTE
Kálmán CsabaSelf-regulation2021-05-10ELTE
Károly KrisztinaA fordítási szöveg és a fordítási szövegalkotás2021-05-10ELTE
Károly KrisztinaSzaknyelvkutatás2021-05-10ELTE
Károly KrisztinaA tudományos szakfordítás2021-05-10ELTE
Károly KrisztinaDiskurzuselemzés2021-05-10ELTE
Károly KrisztinaAz angol nyelvi fogalmazáskészség kutatása2021-05-10ELTE
Kiss SándorA mozgást jelentő igék rendszere az újlatin nyelvek korai időszakában2021-05-10ELTE
Kiss SándorSzövegnyelvészeti vizsgálatok középkori francia elbeszélő szövegekben2021-05-10ELTE
Kiss SándorA /j/ fonéma hatása a magánhangzókra a francia nyelv kialakulása során2021-05-10ELTE
Kiss SándorA francia klasszicizmus stiláris normái nyelvtörténeti és pragmatikai szempontból2021-05-10ELTE
Klaudy KingaAszimmetria hipotézis: az explicitáció és az implicitáció viszonya a fordításban2021-05-10ELTE
Klaudy KingaKvázi-helyesség, azaz mondatszintű fordítási eltolódások szövegszintű hatása2021-05-10ELTE
Komlósiné Knipf ErzsébetA német nyelv szociolingvisztikája2021-05-10ELTE
Komlósiné Knipf ErzsébetKétnyelvűségi vizsgálatok2021-05-10ELTE
Komlósiné Knipf ErzsébetVariációs nyelvészet és a nyelvi változatok a német nyelvben2021-05-10ELTE
Komlósiné Knipf ErzsébetVizsgálatok a szókészlet és a szóképzés köréből2021-05-10ELTE
Komlósiné Knipf ErzsébetNémet kisebbségek nyelvének kutatása2021-05-10ELTE
Korompay KláraNyelvtörténet – művelődéstörténet2021-05-10ELTE
Korompay KláraMagyar nyelvtörténet2021-05-10ELTE
Kósa GáborAz ókori és középkori kínai vallástörténet szöveges emlékei2021-05-10ELTE
Kövecses ZoltánMetafora az evolúcióban és a történelemben2021-05-10ELTE
Kövecses ZoltánAz érzelemfogalmak kognitív nyelvészeti megközelítése2021-05-10ELTE
Kozák DánielRómai irodalom2021-05-10ELTE
Kozák DánielA klasszikus antikvitás recepciója2021-05-10ELTE
Krupp JózsefKlasszika-filológia.2021-05-10ELTE
Kugler NóraAz elemi mondat szerkezete, típusai és a tagmondat-kapcsolódási mintázatok a magyarban2021-05-10ELTE
Kugler NóraBizonyos morfológiai kategóriák, konstrukciók és hálózatok funkcionális-kognitív leírása a magyarban2021-05-10ELTE
Kugler NóraModalitás és evidencialitás2021-05-10ELTE
Kuna ÁgnesA nyelvi befolyásolás pragmatikai megközelítése2021-05-10ELTE
Kuna ÁgnesKonfliktusok nyelvi és interkulturális jellemzői2021-05-10ELTE
Kuna ÁgnesKonfliktusok nyelvi és kulturális jellemzői2021-05-10ELTE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )