Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Balázs GézaAntropológiai nyelvészeti kutatások2021-05-10BTK
Papp MelindaJapán populáris kultúrája2021-05-10ELTE
Déri BalázsBibliai görög szövegek elemzése.2021-05-10ELTE
Holló DorottyaThe role of culture in language teaching2021-05-10ELTE
Adamik BélaVulgáris latin területi nyelvváltozatok a feliratos források tükrében.2021-05-10ELTE
Major ÉvaEducational policy2021-05-10ELTE
Pálosi Ildikó VeronikaRealitás és irrealitás az orosz nyelvben2021-05-10ELTE
Ladányi MáriaA gyakoriság szerepe a morfológiai mintázatok produktivitásának alakulásában (nyelvhasználati vizsgálat a Magyar Nemzeti Szövegtár adatai alapján)2021-05-10ELTE
Markó AlexandraPhonetic variability of phonemes and phoneme clusters2021-05-10ELTE
Friczné Terbe ErikaMagyar nyelvtörténet2021-05-10ELTE
Tamás DóraFordítás és terminológia2021-05-10ELTE
Heltai PálA fordítás lexikai kérdései2021-05-10ELTE
Dékány ÉvaMinimalista szintaxis2021-05-10ELTE
Simon Lajos ZoltánNeolatin filológia 12021-05-10ELTE
Ács PéterA központi skandináv nyelvek (dán, svéd, norvég) nyelvészetének újabb eredményei2021-05-10ELTE
Seresi MártaA tolmácsképzés pedagógiai kérdései2021-05-10ELTE
Bartha CsillaDiskurzus- és identitásvizsgálatok periférikus közösségekben2021-05-10ELTE
Szesztay MargitGroup Dynamics2021-05-10ELTE
Vladár ZsuzsaA régi magyar grammatikák2021-05-10ELTE
Dudás MáriaBolgár és magyar frazeológia2021-05-10ELTE
Szigetvári PéterAz angol magánhangzó-rendszer2021-05-10ELTE
Horváth Juditgörög vallástörténet; ógörög nyelv, irodalom és kultúra2021-05-10ELTE
Lukácsné Bajzek MáriaMagyar-szlovén nyelvi kapcsolatok2021-05-10ELTE
Banczerowski JanuszA világ nyelvi képe a különböző nyelvekben2021-05-10ELTE
Mecsi BeatrixA koreai nyelvoktatás és kultúra kapcsolata2021-05-10ELTE
Pomozi PéterCseremisz (mari) grammatikai kutatások (Idő, mód, aspektus, evidencialitás) – Történeti és areális tipológiai közelítések2021-05-10ELTE
Imrényi AndrásViszonyhálózati mondatelemzés választott témában2021-05-10ELTE
Rada RobertaSzókincsvizsgálat pragmatikai szempontból2021-05-10ELTE
Fischer MártaMultilingualism in the European Union – language and education policy aspects2021-05-10ELTE
Krupp JózsefKlasszika-filológia.2021-05-10ELTE
Jászay LászlóAz orosz igeszemlélet és az ige lexikai jelentésének kapcsolata a nyelvhasználatban2021-05-10ELTE
Bóna JuditKülönböző beszédtípusok fonetikai és/vagy pszicholingvisztikai elemzése2021-05-10ELTE
Baranyiné Kóczy Judit
Brdar-Szabó Rita
Kulturális testesültség: a testrészek figuratív kiterjesztésének kulturális vonatkozásai2021-05-10ELTE
Dezső CsabaSzanszkrit és prákrit filológia.2021-05-10ELTE
Vaskó IldikóA pragmatikai jelölők kutatásának legújabb eredményei2021-05-10ELTE
Kiss SándorA /j/ fonéma hatása a magánhangzókra a francia nyelv kialakulása során2021-05-10ELTE
Slíz MariannIrodalmi névadás2021-05-10ELTE
Salvi GiampaoloAz olasz dialektusok morfoszintaktikai szerkezete2021-05-10ELTE
Papp MelindaTársadalmi jelenségek elemzése a mai Japánban antropológiai és szociológiai szempontok szerint2021-05-10ELTE
Bárdosi VilmosFrancia és kontrasztív frazeológia és frazeográfia2021-05-10ELTE
Holló DorottyaIntercultural communication2021-05-10ELTE
Ferenczi AttilaA római művelődés nyelve2021-05-10ELTE
Major ÉvaIKT a nyelvtanulásban, a nyelvtanításban és a tanárképzésben2021-05-10ELTE
Pálosi Ildikó VeronikaAz orosz nyelvhelyesség kérdései a XX-XXI. században2021-05-10ELTE
Péri BenedekA keleti-török (csagatáj) nyelv és irodalom kéziratos emlékei2021-05-10ELTE
Markó AlexandraSuprasegmental characteristics of speech2021-05-10ELTE
Sárosi ZsófiaTörténeti pragmatika2021-05-10ELTE
Brózik-Piniel KatalinEgyéni különbségek a nyelvtanulásban2021-05-10ELTE
Károly KrisztinaA fordítási szöveg és a fordítási szövegalkotás2021-05-10ELTE
Dékány ÉvaGeneratív morfológia2021-05-10ELTE
Földváry Miklós IstvánKözépkori latin nyelv és kultúra.2021-05-10ELTE
Ács PéterAz interskandináv kommunikáció kutatásának újabb eredményei.2021-05-10ELTE
Bartha CsillaKülönböző szubkultúrák multimodális autenticitás-gyakorlatainak, repertoárjainak kommodifikációja: változás, változatosság, érték, alkalmazkodás, együttműködés és konfron2021-05-10ELTE
Szesztay MargitInteractive teaching methods and approaches2021-05-10ELTE
Vladár ZsuzsaA XVIII–XIX. század magyar nyelvészete2021-05-10ELTE
Dudás MáriaBolgár és magyar terminológia2021-05-10ELTE
Szigetvári PéterSzótagszerkezet2021-05-10ELTE
Tátrai SzilárdA nézőpont pragmatikája2021-05-10ELTE
Havas FerencUráli nyelvek tipológiai elemzése2021-05-10ELTE
Mecsi BeatrixKelet-ázsiai művészet és kultúra, filológiai kutatások eszközeivel2021-05-10ELTE
Pomozi PéterSzociolingvisztikai vizsgálatok a finnugor nyelvek körében2021-05-10ELTE
Imrényi AndrásA magyar szórend kutatástörténete2021-05-10ELTE
Rada RobertaNyelvpolitika és nyelvkritika2021-05-10ELTE
Fischer MártaTerminology in teaching English for specific purposes and translation2021-05-10ELTE
Kozák DánielRómai irodalom2021-05-10ELTE
Jászay LászlóAz orosz igeszemlélet explicit és implicit kapcsolatai más igei kategóriákkal (az igeidő, a modalitás és az igefajta [értsd: igenem, azaz diatézis, genus verbi] kategóriá2021-05-10ELTE
Bóna JuditBeszéd- és nyelvi zavarok fonetikai és/vagy pszicholingvisztikai elemzése2021-05-10ELTE
Szelid VeronikaA vizuális kultúra metaforái2021-05-10ELTE
Vaskó IldikóA központi skandináv nyelvek (norvég, dán, svéd) nyelvészetének újabb eredményei.2021-05-10ELTE
Kiss SándorA mozgást jelentő igék rendszere az újlatin nyelvek korai időszakában2021-05-10ELTE
Slíz MariannÁltalános és alkalmazott névtan2021-05-10ELTE
Tolcsvai Nagy GáborKognitív szemantika2021-05-10ELTE
Papp MelindaHagyományos japán népi kultúra2021-05-10ELTE
Bárdosi VilmosFrancia és kontrasztív lexikológia és lexikográfia2021-05-10ELTE
Holló DorottyaTolerance and diversity education in foreign language teaching at universities2021-05-10ELTE
Kövecses ZoltánAz érzelemfogalmak kognitív nyelvészeti megközelítése2021-05-10ELTE
Major ÉvaTanárképzési kutatások2021-05-10ELTE
Bodnár GáborSzöveg-zene kohézió az opera és dalfordításokban2021-05-10ELTE
Péri BenedekAz oszmán irodalom kéziratos forrásai2021-05-10ELTE
Markó AlexandraPragmaphonetic analysis of discourses2021-05-10ELTE
Sárosi ZsófiaTörténeti udvariasság- és udvariatlanságkutatás2021-05-10ELTE
Brózik-Piniel KatalinAz érzelmek szerepe a nyelvtanulásban2021-05-10ELTE
Károly KrisztinaDiskurzuselemzés2021-05-10ELTE
Győri GáborA nyelvi kategorizáció interkulturális szempontjai különös tekintettel az alapszintű kategóriákra2021-05-10ELTE
Földváry Miklós IstvánA latin perikóparend története és változatai.2021-05-10ELTE
Ács PéterÚjabb eredmények a skandináv nyelvtörténeti kutatásokban.2021-05-10ELTE
Pátrovics PéterAz idő- és az aspektuskategória kérdései különös tekintettel a lengyel nyelvre2021-05-10ELTE
Tankó GyulaNyelvi közvetítési készségek mérése és oktatása2021-05-10ELTE
Vladár ZsuzsaSzakmai terminológiák2021-05-10ELTE
Bodó CsanádSzociolingvisztika2021-05-10ELTE
Szigetvári PéterFonotaktika2021-05-10ELTE
Tátrai SzilárdA deixis működése2021-05-10ELTE
Klaudy KingaAszimmetria hipotézis: az explicitáció és az implicitáció viszonya a fordításban2021-05-10ELTE
Deme AndreaKülönleges beszédképzési módok fonetikai elemzése2021-05-10ELTE
Pomozi PéterBalti finn és magyar összevető névtani kutatások2021-05-10ELTE
Kuna ÁgnesKonfliktusok nyelvi és interkulturális jellemzői2021-05-10ELTE
Rada RobertaSzöveg- és diskurzusnyelvészet, nyelvészeti diskurzuselemzés2021-05-10ELTE
Fischer MártaTranslation in language teaching2021-05-10ELTE
Kozák DánielA klasszikus antikvitás recepciója2021-05-10ELTE
Jászay LászlóAz orosz kettős szemléletű igék a mai tendenciák tükrében2021-05-10ELTE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )