Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Kiss SándorA /j/ fonéma hatása a magánhangzókra a francia nyelv kialakulása során2021-05-10ELTE
den Dikken Marcel
Hordós Marianna
A csend szintaxisa2021-05-10ELTE
Tátrai SzilárdA deixis működése2021-05-10ELTE
Gonda ZsuzsaA digitális szövegek olvasási folyamatának elemzése2021-05-10ELTE
Simon GáborA figuratív nyelvhasználat korpuszalapú vizsgálata2021-05-10ELTE
Heltai PálA fordítás lexikai kérdései2021-05-10ELTE
Illés ÉvaA fordítás pragmatikai aspektusai2021-05-10ELTE
Károly KrisztinaA fordítási szöveg és a fordítási szövegalkotás2021-05-10ELTE
Kiss SándorA francia klasszicizmus stiláris normái nyelvtörténeti és pragmatikai szempontból2021-05-10ELTE
Ladányi MáriaA gyakoriság szerepe a morfológiai mintázatok produktivitásának alakulásában (nyelvhasználati vizsgálat a Magyar Nemzeti Szövegtár adatai alapján)2021-05-10ELTE
Birtalan ÁgnesA hagyományos mongol nomád műveltség aspektusai2021-05-10ELTE
Farkas IldikóA japán újkori és kora újkori történelem forrásai2021-05-10ELTE
Umemura YukoA japán-magyar kapcsolatok története2021-05-10ELTE
Győri GáborA jelentéskiterjesztés interkulturális aspektusai kognitív szemantikai keretben2021-05-10ELTE
Péri BenedekA keleti török irodalom kéziratos forrásai2021-05-10ELTE
Péri BenedekA keleti-török (csagatáj) nyelv és irodalom kéziratos emlékei2021-05-10ELTE
Szántó IvánA kifejezés nyelvi és vizuális eszközei a modern Iránban2021-05-10ELTE
Hamar ImreA kínai buddhista filozófia kérdései2021-05-10ELTE
Pap MelindaA kínai buddhizmus2021-05-10ELTE
Kozák DánielA klasszikus antikvitás recepciója2021-05-10ELTE
Tamás ÁbelA klasszikus antikvitás recepciója2021-05-10ELTE
Szombathy ZoltánA klasszikus arab vokális zene filológiai, néprajzi és történeti megközelítésben2021-05-10ELTE
Szántó IvánA költőtől a kéziratig: a klasszikus perzsa irodalom transzmissziójának kérdései (12.-16. század)2021-05-10ELTE
Gonda ZsuzsaA kontakt és online tanulási-tanítási diskurzus elemzése2021-05-10ELTE
Mecsi BeatrixA koreai kultúra és forrásai2021-05-10ELTE
Mecsi BeatrixA koreai nyelvoktatás és kultúra kapcsolata2021-05-10ELTE
Ács PéterA központi skandináv nyelvek (dán, svéd, norvég) nyelvészetének újabb eredményei2021-05-10ELTE
Vaskó IldikóA központi skandináv nyelvek (norvég, dán, svéd) nyelvészetének újabb eredményei.2021-05-10ELTE
Vaskó IldikóA központi skandináv nyelvek (norvég, dán, svéd) tanításának módszertana2021-05-10ELTE
Földváry Miklós IstvánA latin perikóparend története és változatai.2021-05-10ELTE
Robin EdinaA lektorálás elméleti és gyakorlati kérdéseinek kutatása.2021-05-10ELTE
Balázs-Piri PéterA lexikális morfológia szemantikai és pragmatikai vetületei a spanyol nyelvterület dialektusaiban2021-05-10ELTE
Gósy MáriaA magyar fonetika története2021-05-10ELTE
Ladányi MáriaA magyar nyelv egy morfológiai jelenségének használatalapú leírása a Magyar Nemzeti Szövegtár adatai alapján2021-05-10ELTE
Imrényi AndrásA magyar szórend kutatástörténete2021-05-10ELTE
Szili KatalinA magyarnyelvkönyv-írás története2021-05-10ELTE
Bárányné Komári ErzsébetA magyar–ukrán nyelvi kapcsolatok múltja és jelene2021-05-10ELTE
Szabó DávidA mai francia és magyar szleng kontrasztív vizsgálata2021-05-10ELTE
Szabó DávidA mai francia szleng vizsgálata2021-05-10ELTE
Bartos HubaA mandarin kínai nyelv modern nyelvészeti vizsgálata2021-05-10ELTE
Gósy MáriaA mentális lexikon vizsgálata2021-05-10ELTE
Brdar-Szabó RitaA metafora a nyelvek és kultúrák közti összehasonlításban2021-05-10ELTE
Győri GáborA metafora és/vagy a metonímia szerepe a jelentésalkotásban interkulturális szemszögből2021-05-10ELTE
Brdar-Szabó RitaA metafora interkulturális perspektívából2021-05-10ELTE
Laczkó KrisztinaA metapragmatikai tudatosság jelzéseinek vizsgálata2021-05-10ELTE
Brdar-Szabó RitaA metonímia a nyelvek és kultúrák közti összehasonlításban2021-05-10ELTE
Zsom DorottyaA misztika és a mágia határterületei, árfedései. Történeti-filológiai elemzés2021-05-10ELTE
Farkas IldikóA modern japán történelem globális összehasonlító perspektívában2021-05-10ELTE
Farkas IldikóA modern japán történelem kérdései interdiszciplináris megközelítéssel2021-05-10ELTE
Qiuyue YeA modern kínai nyelv tanításának módszertana2021-05-10ELTE
Szécsényi KrisztinaA mondat bal perifériájának szintaxisa: a szórend, hatókör és információs szerkezet összefüggései2021-05-10ELTE
Birtalan ÁgnesA mongol népek szóbeli hagyománya és írott forrásai2021-05-10ELTE
Rákos AttilaA mongol nyelvek és nyelvjárások diakrón és szinkrón aspektusai2021-05-10ELTE
Kiss SándorA mozgást jelentő igék rendszere az újlatin nyelvek korai időszakában2021-05-10ELTE
Tátrai SzilárdA műfajiság pragmatikai megközelítése2021-05-10ELTE
Komlósiné Knipf ErzsébetA német nyelv szociolingvisztikája2021-05-10ELTE
Szabó DávidA nemsztenderd francia lexikográfia kérdései2021-05-10ELTE
Laczkó KrisztinaA névmási rendszer2021-05-10ELTE
Tátrai SzilárdA nézőpont pragmatikája2021-05-10ELTE
Balázs GézaA nyelv pszichológiai kutatása2021-05-10ELTE
Illés ÉvaA nyelvhasználat és nyelvoktatás pragmatikája2021-05-10ELTE
Kuna ÁgnesA nyelvi befolyásolás pragmatikai megközelítése2021-05-10ELTE
Győri GáborA nyelvi kategorizáció interkulturális szempontjai különös tekintettel az alapszintű kategóriákra2021-05-10ELTE
Vaskó IldikóA pragmatikai jelölők interkulturális megközelítése2021-05-10ELTE
Vaskó IldikóA pragmatikai jelölők kutatásának legújabb eredményei2021-05-10ELTE
Vladár ZsuzsaA régi magyar grammatikák2021-05-10ELTE
Adamikné Jászó AnnaA retorikai elemzés elmélete és gyakorlata2021-05-10ELTE
Adamikné Jászó AnnaA retorikai érvelés2021-05-10ELTE
Ferenczi AttilaA római művelődés nyelve2021-05-10ELTE
Bartha CsillaA siketség külső és belső konstrukciói: a szociokulturális vs patológiai szemlélet terei, diskurzusai és a munkaerőpiac2021-05-10ELTE
Bárkányi ZsuzsannaA spanyol köztesnyelv fonológiája2021-05-10ELTE
Bárkányi ZsuzsannaA spanyol nyelv földrajzi változatainak fonológiai vizsgálata2021-05-10ELTE
Bárkányi ZsuzsannaA spanyol nyelv szegmentális fonológiája2021-05-10ELTE
Seidl-Péch OlíviaA szakfordítás elméleti és gyakorlati kérdései2021-05-10ELTE
Raátz JuditA szaktárgyi szövegértés mérése és fejlesztésének lehetőségei2021-05-10ELTE
Feldné Knapp IlonaA tanárság kutatása – tanári tudás – tanári gondolkodás2021-05-10ELTE
Raátz JuditA téri kifejezésformák tervezett és spontán szövegekben2021-05-10ELTE
Feldné Knapp IlonaA többnyelvűség kutatása és didaktikája2021-05-10ELTE
Seresi MártaA tolmácsképzés pedagógiai kérdései2021-05-10ELTE
Gósy MáriaA tolmácsolás pszicholingvisztikája2021-05-10ELTE
Seresi MártaA tolmácsolás speciális fajtái2021-05-10ELTE
Károly KrisztinaA tudományos szakfordítás2021-05-10ELTE
Banczerowski JanuszA világ nyelvi képe a különböző nyelvekben2021-05-10ELTE
Baditzné Pálvölgyi KataA vitakultúra nyelvi jellemzői spanyol nyelvű közösségekbe2021-05-10ELTE
Szelid VeronikaA vizuális kultúra metaforái2021-05-10ELTE
Vladár ZsuzsaA XVIII–XIX. század magyar nyelvészete2021-05-10ELTE
Kálmán CsabaAdult L2 acquisition and teaching2021-05-10ELTE
Farkas TamásAlkalmazott névtan2021-05-10ELTE
Slíz MariannÁltalános és alkalmazott névtan2021-05-10ELTE
Kálmán LászlóAnalógiás gondolkodás és nyelvi rendszer2021-05-10ELTE
Holló DorottyaAnalysing language teaching materials2021-05-10ELTE
Deme AndreaAnalysis of linguistic attitudes2021-05-10ELTE
Illés ÉvaAngol mint lingua franca a nyelvpedagógiában2021-05-10ELTE
Balázs GézaAntropológiai nyelvészeti kutatások2021-05-10BTK
Gósy MáriaAnyanyelvi beszédfejlődés2021-05-10ELTE
Markó AlexandraArticulatory analysis with ultrasound and/or electroglottography2021-05-10ELTE
Klaudy KingaAszimmetria hipotézis: az explicitáció és az implicitáció viszonya a fordításban2021-05-10ELTE
Deme AndreaAttitűdkutatások a beszéddel kapcsolatosan2021-05-10ELTE
Adamikné Jászó AnnaAz alakzatok és a szóképek érvelő funkciója2021-05-10ELTE
Zsom DorottyaAz andalúziai iszlám. Történeti-filológiai elemzés2021-05-10ELTE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )