Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Ács PéterA központi skandináv nyelvek (dán, svéd, norvég) nyelvészetének újabb eredményei2021-05-10ELTE
Ács PéterÚjabb eredmények a skandináv nyelvtörténeti kutatásokban.2021-05-10ELTE
Ács PéterAz interskandináv kommunikáció kutatásának újabb eredményei.2021-05-10ELTE
Adamik BélaVulgáris latin területi nyelvváltozatok a feliratos források tükrében.2021-05-10ELTE
Adamik BélaLatin nyelvtörténet és történeti nyelvtan2021-05-10ELTE
Adamikné Jászó AnnaRetorikatörténeti tanulmány2021-05-10ELTE
Adamikné Jászó AnnaNyelvpolitika, nyelvstratégia2021-05-10ELTE
Adamikné Jászó AnnaA retorikai érvelés2021-05-10ELTE
Adamikné Jászó AnnaA retorikai elemzés elmélete és gyakorlata2021-05-10ELTE
Adamikné Jászó AnnaAz alakzatok és a szóképek érvelő funkciója2021-05-10ELTE
Albert ÁgnesHátrányos helyzetű, sérült illetve speciális nevelési igényű tanulók nyelvtanulásának elősegítése2021-05-10ELTE
Albert ÁgnesTask-based language teaching and learning2021-05-10ELTE
Albert ÁgnesThe role of positive experiences in language learning2021-05-10ELTE
Antalné Szabó ÁgnesAz osztálytermi diskurzus pragmatikai elemzése2021-05-10ELTE
Baditzné Pálvölgyi KataÖsszehasonlító újlatin morfofonológia2021-05-10ELTE
Baditzné Pálvölgyi KataA vitakultúra nyelvi jellemzői spanyol nyelvű közösségekbe2021-05-10ELTE
Balázs GézaPragmalingvisztika: nyelvészeti pragmatika2021-05-10ELTE
Balázs GézaIgazságügyi nyelvészet2021-05-10ELTE
Balázs GézaNyelvpolitika –nyelvstratégia - nyelvművelés2021-05-10ELTE
Balázs GézaA nyelv pszichológiai kutatása2021-05-10ELTE
Balázs-Piri PéterFrazeológiai egységek formai és szemantikai nézőpontú vizsgálata, különös tekintettel az újlatin nyelvterületre2021-05-10ELTE
Balázs-Piri PéterA lexikális morfológia szemantikai és pragmatikai vetületei a spanyol nyelvterület dialektusaiban2021-05-10ELTE
Banczerowski JanuszA világ nyelvi képe a különböző nyelvekben2021-05-10ELTE
Bánréti ZoltánNeurolingvisztikai kutatások: elméletek, modellek és empirikus leírások az ép és a sérült személyek vizsgálatai alapján2021-05-10ELTE
Baranyiné Kóczy Judit
Szelid Veronika
Kulturális konceptualizációk a népi kulturális diskurzusban2021-05-10ELTE
Baranyiné Kóczy Judit
Szelid Veronika
Kulturális konceptualizációk a nyelvben2021-05-10ELTE
Baranyiné Kóczy Judit
Brdar-Szabó Rita
Kulturális testesültség: a testrészek figuratív kiterjesztésének kulturális vonatkozásai2021-05-10ELTE
Bárányné Komári ErzsébetKárpátalja nyelvi tájképe: ukrán-orosz-magyar nyelvi kölcsönhatás2021-05-10ELTE
Bárányné Komári ErzsébetA magyar–ukrán nyelvi kapcsolatok múltja és jelene2021-05-10ELTE
Bárányné Komári ErzsébetKeleti szláv–magyar nyelvi interferencia a kárpátaljai roma lakosság nyelvhasználatában2021-05-10ELTE
Bárdosi VilmosFrancia és kontrasztív frazeológia és frazeográfia2021-05-10ELTE
Bárdosi VilmosFrancia és kontrasztív lexikológia és lexikográfia2021-05-10ELTE
Bárkányi ZsuzsannaA spanyol nyelv szegmentális fonológiája2021-05-10ELTE
Bárkányi ZsuzsannaA spanyol nyelv földrajzi változatainak fonológiai vizsgálata2021-05-10ELTE
Bárkányi ZsuzsannaA spanyol köztesnyelv fonológiája2021-05-10ELTE
Barta PéterFrazémák és megfeleléseik a fordításban2021-05-10ELTE
Bárth M JánosHelynévföldrajz2021-05-10ELTE
Bartha CsillaDiskurzus- és identitásvizsgálatok periférikus közösségekben2021-05-10ELTE
Bartha CsillaA siketség külső és belső konstrukciói: a szociokulturális vs patológiai szemlélet terei, diskurzusai és a munkaerőpiac2021-05-10ELTE
Bartha CsillaMultimodális repertoárok, többnyelvű gyakorlatok és informális tanulás: A 21. századi iskolák kritikai nyelvi tájképe2021-05-10ELTE
Bartha CsillaKülönböző szubkultúrák multimodális autenticitás-gyakorlatainak, repertoárjainak kommodifikációja: változás, változatosság, érték, alkalmazkodás, együttműködés és konfron2021-05-10ELTE
Bartha CsillaMindennapi többnyelvűség, részvétel és autenticitás (akciókutatás)2021-05-10ELTE
Bartos HubaA mandarin kínai nyelv modern nyelvészeti vizsgálata2021-05-10ELTE
Birtalan ÁgnesA hagyományos mongol nomád műveltség aspektusai2021-05-10ELTE
Birtalan ÁgnesA mongol népek szóbeli hagyománya és írott forrásai2021-05-10ELTE
Bodnár GáborSzöveg-zene kohézió az opera és dalfordításokban2021-05-10ELTE
Bodó CsanádSzociolingvisztika2021-05-10ELTE
Bolonyai GáborGörög filológia2021-05-10ELTE
Bolonyai GáborGörög drámák nyelvészeti szempontú vizsgálata.2021-05-10ELTE
Bóna JuditKülönböző beszédtípusok fonetikai és/vagy pszicholingvisztikai elemzése2021-05-10ELTE
Bóna JuditNyelvelsajátítás és nyelvtanulás többnyelvű környezetben – fonetikai és pszicholingvisztikai vonatkozások2021-05-10ELTE
Bóna JuditÉletkori sajátosságok a beszédben2021-05-10ELTE
Bóna JuditBeszéd- és nyelvi zavarok fonetikai és/vagy pszicholingvisztikai elemzése2021-05-10ELTE
Bóna JuditTemporális sajátosságok a beszédben2021-05-10ELTE
Brdar-Szabó RitaMetonímia interkulturális megközelítésben2021-05-10ELTE
Brdar-Szabó RitaPoliszémia interkulturális perspektívából2021-05-10ELTE
Brdar-Szabó RitaA metafora a nyelvek és kultúrák közti összehasonlításban2021-05-10ELTE
Brdar-Szabó RitaProduktivitás és kreativitás a mai német nyelv szóképzésében2021-05-10ELTE
Brdar-Szabó RitaA metafora interkulturális perspektívából2021-05-10ELTE
Brdar-Szabó RitaA metonímia a nyelvek és kultúrák közti összehasonlításban2021-05-10ELTE
Brózik-Piniel KatalinAz érzelmek szerepe a nyelvtanulásban2021-05-10ELTE
Brózik-Piniel KatalinNyelvi mérés és értékelés2021-05-10ELTE
Brózik-Piniel KatalinEgyéni különbségek a nyelvtanulásban2021-05-10ELTE
Brózik-Piniel KatalinFlow a nyelvórán2021-05-10ELTE
Csepregi MártaUráli nyelvészet2021-05-10ELTE
Csepregi MártaUralic linguistics2021-05-10ELTE
Csizér KataIdegennyelv-tanulás szociálpszichológiája2021-05-10ELTE
Csizér KataNyelvtanári meggyőződések és motiváció2021-05-10ELTE
Csizér KataIdegen nyelvi motiváció különböző tanulói csoportokban2021-05-10ELTE
Csizér KataOsztálytermi intervenciós kutatások2021-05-10ELTE
Dékány ÉvaMinimalista szintaxis2021-05-10ELTE
Dékány ÉvaGeneratív morfológia2021-05-10ELTE
Deme AndreaPhonetic analysis of non-ordinary speech2021-05-10ELTE
Deme AndreaAnalysis of linguistic attitudes2021-05-10ELTE
Deme AndreaBeszédhangok variabilitásának fonetikai vizsgálata2021-05-10ELTE
Deme AndreaAttitűdkutatások a beszéddel kapcsolatosan2021-05-10ELTE
Deme AndreaSociophonetic studies2021-05-10ELTE
Deme AndreaKülönleges beszédképzési módok fonetikai elemzése2021-05-10ELTE
Deme AndreaPhonetic analysis of variability in speech sounds2021-05-10ELTE
Deme AndreaSzociofonetikai vizsgálatok2021-05-10ELTE
den Dikken Marcel
Hordós Marianna
Összehasonlító mondattan2021-05-10ELTE
den Dikken Marcel
Hordós Marianna
A csend szintaxisa2021-05-10ELTE
den Dikken Marcel
Hordós Marianna
Predikáció2021-05-10ELTE
den Dikken Marcel
Hordós Marianna
Mondatszerkezet2021-05-10ELTE
den Dikken Marcel
Hordós Marianna
Függőségi viszonyok a szintaxisban2021-05-10ELTE
Déri BalázsLatin filológia.2021-05-10ELTE
Déri BalázsBibliai görög szövegek elemzése.2021-05-10ELTE
Déri BalázsKözéplatin filológia.2021-05-10ELTE
Déri BalázsNyelv és gondolkodás a korai keresztény irodalomban.2021-05-10ELTE
Dezső CsabaKálidásza művei és középkori kommentárjaik.2021-05-10ELTE
Dezső CsabaSzanszkrit és prákrit filológia.2021-05-10ELTE
Dóczi BrigittaIdegennyelvi nyelvtantanulás és tanítás2021-05-10ELTE
Dóczi BrigittaTesztelés és értékelés a nyelvtanulásban2021-05-10ELTE
Dóczi BrigittaSzókincstanulás és tanítás2021-05-10ELTE
Dróth JúliaFordítási kompetenciák fejlesztése és értékelése a nyelvszakos fordítási specializációban, illetve a fordítási szakirányú továbbképzéseken2021-05-10ELTE
Dudás MáriaBolgár és magyar frazeológia2021-05-10ELTE
Dudás MáriaBolgár és magyar terminológia2021-05-10ELTE
Eszenyi RékaSzakfordítások értékelése a fordítóképzésben és professzionális fordítók esetében2021-05-10ELTE
Fábián ZsuzsannaNévkontaktológia. Olasz családnevek a magyarban2021-05-10ELTE
Fábián ZsuzsannaAz olasz–magyar szótárírás történetének fejezetei2021-05-10ELTE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )