Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Szegedi Tudományegyetem, Multidiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Tombácz DóraVírus génexpresszió-analízis különböző OMIKÁ-kkal2022-04-06ÁOK
Vértessy G. BeátaÚjszerű gyógyszer-célpont fehérjék karakterizálása a malária elleni küzdelemben2022-04-06TTK
Vizler CsabaÚj módszerek gyulladásos betegségek és opportunista fertőzések kezelésére2022-04-06SZBK
Cserni TamásÚJ AUTOLÓG REKONSTRUKTÍV SEBÉSZETI ELJÁRÁSOK A GYERMEKSEBÉSZETBEN / GYERMEKUROLÓGIÁBAN2022-04-06SZTE
Cserni GáborTumorok prognosztikai pathológiája2022-04-06BKMÖK
Krajcsi PéterTranszporterek szerepe a gyógyszer rezisztenciában2022-04-06Solvo
Zimányi LászlóTranszmembrán elektrontranszfer, mint a citokróm b561 fehérjék biológiai aktivitásának alapja2022-04-06SZBK
Villányi ZoltánTranszlációs hibák felderítése és célzása tumorsejtekben.2022-04-12BMBT
Gáspár RóbertTokolitikus hatóanyagok és támadáspontok vizsgálata2022-04-06ÁOK
Farkas AttilaSzívritmuszavarok klinikai- és experimentális-, valamint a szívizom kontraktilitás vizsgálata.2022-04-06ÁOK
Molnár ZsoltSzeptikus sokk adjuváns kezelése citokin-adszorberrel2022-04-06PTE
Kaszaki József
Boros Mihály
Szepszis és a keringési shock makro- és mikrocirkulációs következmények és terápiás lehetőségek2022-04-06SMI
Dér AndrásSupramolekuláris struktúrák fizikai kölcsönhatásai2022-04-06SZBK
Kelemen LórándSejt-sejt kölcsönhatás vizsgálata optikai csipesszel2022-04-06SZBK
Szabó AndreaSebészeti szimulációs tréningek hatékonyságának vizsgálata in vivo2022-04-06ÁOK
Farkas AndrásProaritmiás hatások klinikai és experimentális vizsgálata2022-04-06SZTE
Érces Dániel
Varga Gabriella
Pericardialis tamponád makrohemodinamikai-, mikrokeringési- és gyulladásos következményeinek befolyásolása metán belélegeztetéssel2022-04-06SMI
Puskás LászlóPathologiás elváltozások funkcionális genomikai vizsgálata2022-04-06SZBK
Ördög BalázsÖrökletes szívritmuszavarok pathomechanizmusai2022-04-06ÁOK
Krenács TiborÓriássejtes csonttumor progressziója2022-04-06SE
Ormos PálOptikai mikromanipuláció a biológiában2022-04-06SZBK
Kelemen LórándOptikai csipesz alkalmazása egyedi sejtek felszínének vizsgálatában2022-04-06SZBK
Venglovecz ViktóriaNyelőcső organoid sejtkultúra létrehozása és vizsgálata fiziológiás és patofiziológiás körülmények között2022-04-06ÁOK
Csontné Kiricsi MónikaNanorészecskék immunmoduláló hatásainak vizsgálata a tumor mikrokörnyezetében2022-04-06TTIK
Páli TiborModell biomembránok lipid-peroxidációtól való védelme flavonolok alkalmazásával, előnyös terápiás alkalmazás érdekében2022-04-06SZBK
Boros MihályMitokondriális gyógyszerkölcsönhatások klinikai és kísérleti elemzése emésztőrendszeri betegségekben2022-04-06ÁOK
Hartmann PetraMetán bioaktivitás vizsgálata, a mitokondriális diszfunkció befolyásolása iszkémia-reperfúzió alatt2022-04-06ÁOK
Csont Tamás BálintMetabolikus betegségek (diabétesz, hiperlipidémia, urémia) szívhatásai2022-04-06ÁOK
Dux LászlóMakromolekula meghatározási módszerek standardizációja és minőségellenőrzése a klinikai biokémiában2022-04-06ÁOK
Krenács TiborKollagén XVII fehérje melanomákban2022-04-06SE
Zombori TamásKlinikopatológiai jellemzők prognosztikus szerepének vizsgálata különböző szolid tumorokban2022-04-14SZAKK
Bogáts GáborKlinikai és kísérletes szívsebészet – kardiorespiratorikus kölcsönhatások szerepe a szívbetegek pathomechanizmusában2022-04-14ÁOK
Páli TiborKatanionos liposzómák kifejlesztése új drug delivery alkalmazásokhoz2022-04-06SZBK
Peták FerencKardiorespiratórikus kölcsönhatások szerepe a tüdőbetegségek pathomechanizmusában2022-04-06SZTE
Görbe AnikóKardioprotektív anyagok hatásának és hatásuk jelátviteli útjainak vizsgálata in vitro sejtes modelleken2022-04-06ÁOK
Csonka CsabaKardioprotekció extracelluláris mátrix komponensekkel2022-04-06SZTE
Zádor ErnőJelátviteli utak felderítése transzgenikus vázizommal2022-04-06SZTE
Koncz IstvánJ hullám szindrómák celluláris mechanizmusainak vizsgálata - A szív belső idegrendszerének szerepe az aritmiák kialakulásában2022-04-14ÁOK
Pál CsabaIS elemek hatása az antibiotikum rezisztencia evolúciójára2022-04-06SZBK
Gáspár RóbertInvestigation of the responses of gastrointestinal smooth muscle to different stress and pathophysiological processes by electromyography2022-04-06ÁOK
Valkai SándorIntegrált optikai, biofilmet aktív elemként alkalmazó logikai kapu2022-04-06SZBK
Dér András
Valkai Sándor
Integrált optikai struktúrák fejlesztése, különös tekintettel az orvosdiagnosztikai alkalmazásokra2022-04-06SZBK
Pintér SándorIdeg- és izomsérülések korszerű sebészi kezelése2022-04-06ÁOK
Ábrahám GyörgyHT-nephrologia:renovascularis HT, CV adaptatio, cardialis autonom, peripheriás sensoros neuropathia, HT-variabilitás.2022-04-06SZTE
Ferdinandy PéterHő-stressz fehérjék és az iszkémiás adaptáció2022-04-06SZTE
Csonka CsabaHiperkoleszterinémia kardiális hatásai2022-04-06ÁOK
Gáspár RóbertHatóanyag metabolizmus nemi különbségeinek vizsgálata májperfúziós módszerrel2022-04-06ÁOK
Baczkó IstvánGyógyszerek proaritmiás mellékhatásainak mechanizmusai2022-04-14SZTE
Sepp RóbertGENOTÍPUS - FENOTÍPUS ÖSSZEFÜGGÉSEK ÖRÖKLETES IONCSATORNA BETEGSÉGEKBEN2022-04-06ÁOK
Páli Tibor
Kóta Zoltán
Fehérjék gombolyodása és szerveződése biomembránokban2022-04-14SZBK
Dér AndrásFehérjék fotonikai alkalmazása2022-04-06SZBK
Szűcs GergőEndogén és exogén kardioprotekciós mechanizmusokban metabolikus betegségekben2022-04-06ÁOK
Ferdinandy PéterDiabetes és a szívizom stresszadaptációja2022-04-06SZTE
Pál CsabaDeciphering evolutionary processes behind antibiotic resistance by novel tools in Synthetic Biology2022-04-06BRC
Zimányi LászlóCitokróm b561 fehérjék és pontmutánsaik előállítása, tisztítása és funkcionális jellemzése2022-04-06SZBK
Varró AndrásCelluláris és szubcelluláris mechanizmusok a kardioaktiv szerek szívhatásaiban2022-04-06ÁOK
Páli Tibor
Kóta Zoltán
Biofizikai és biokémiai mérések élesztő vakuólum membránokon2022-04-14SZBK
Sárközy Márta JuliannaBAL KAMRAI HIPERTRÓFIA ÉS KONDÍCIONÁLHATÓSÁG VIZSGÁLATA BETEGSÉGMODELLEKBEN - 2. A radiogén szívkárosodás kísérletes vizsgálata2022-04-06SZTE
Sárközy Márta JuliannaBal kamrai hipertrófia és kondícionálhatóság vizsg. - 1. Krónikus veseelégtelenség hatására kifejlődő bal kamrai hipertrófia és a kondicionálhatóság vizsgálata.2022-04-06SZTE
Boros Mihály
Szabó Andrea
Az urogenitális traktus mikrokeringése, keringési kórképeinek kísérletes vizsgálata2022-04-06SZTE
Gáspár RóbertAz obezitás okozta uterus kontraktilitás változása vemhes patkány modellen2022-04-06ÁOK
Hartmann PetraAz ízületi gyulladás pathomechanizmusának feltárása és terápiás lehetőségei2022-04-06ÁOK
Keller-Pintér AnikóAz izomnövekedés- és differenciáció folyamatát szabályozó jelátviteli utak vizsgálata2022-04-14ÁOK
Krenács LászlóAz immunszupressziv mikrokörnyezet szerepe a malignus daganatok kialakulásában2022-04-14DPL
Csont Tamás BálintAz extracelluláris mátrix fehérjéinek vizsgálata a szívizom stresszadaptációjában2022-04-06ÁOK
Vilmos PéterAz aktinkötő Moesin fehérje sejtmagi transzportjának és funkciójának vizsgálata2022-04-06SZBK
Molnár ZsoltAz agyi oxigenizáció monitorozásának alternatív lehetőségei súlyos koponyatraumában2022-04-06ÁOK
Maróti ZoltánArchaikus minták teljes genom szekvenciáinak analízise, bioinformatikai feldolgozása2022-04-06ÁOK
Lovas AndrásAlveolus toborzás hypoxiás légzési elégtelenségben2022-04-06AITI
Boros Mihály
Szabó Andrea
A vázrendszer és a vázizomzat mikrokeringése. Traumatológiai kórképek keringési és mikrokeringési következményei, a végtag ischemia-reperfúzió befolyásolása2022-04-06SZTE
Zádor ErnőA vázizom remodellálás szabályozó faktorai2022-04-06SZTE
Varga Gabriella
Érces Dániel
A valós idejű, kilélegzett metán mérések jelentősége a gastrointestinális traktus keringési változásainak diagnosztizálásához2022-04-06SMI
Páli TiborA vakuoláris proton-ATPáz és vakuólum membránok biokémiai és biofizikai vizsgálata2022-04-06SZBK
Páli TiborA vakuoláris proton-APTáz és membránlipidek kölcsönhatása mint a sejtorganellumok pH szabályozásának potenciális új faktora2022-04-06SZBK
Légrády PéterA terápiarezisztens hypertonia befolyásolásának lehetőségei2022-04-06ÁOK
Légrády Péter
Ábrahám György
A szubklinikus célszervkárosodások és a kardiális autonóm funkció vizsgálata hipertoniás és normotensiós egyénekben.2022-04-06ÁOK
Virág LászlóA szívizom repolarizációs folyamatainak tanulmányozása2022-04-06ÁOK
Bencsik PéterA szívizom iszkémiás adaptációja - Alcím: A mátrix metalloproteináz-2 szerepe a szívizom iszkémiás károsodásában2022-04-14ÁOK
Baczkó IstvánA szívelégtelenség kialakulásának celluláris patomechanizmusai. Szívritmuszavarok kialakulásának mechanizmusai szívelégtelenségben.2022-04-14ÁOK
Papp GyulaA szívelégtelenség farmakoterápiájának új útjai2022-04-06ÁOK
Papp GyulaA szív gyógyszerérzékenysége extrém életkorokban2022-04-06ÁOK
Ferdinandy PéterA szenzoros idegek szerepe a szívizom stresszadaptációjában2022-04-06SZTE
Mihály JózsefA szarkomer összeszerelődés molekuláris mechanizmusainak vizsgálata2022-04-06SZBK
Vilmos PéterA sejtmagi aktin funkciójának vizsgálata2022-04-06SZBK
Welker ErvinA prion fehérje szerepe, hatás mechanizmusa a fertőző szivacsos agysorvadásos betegségekben2022-04-06SZBK
Fodor ElfriedaA prion fehérje család egészséges körülmények között betöltött szerepének vizsgálata.2022-04-06SZBK
Baczkó IstvánA pitvarfibrilláció mechanizmusai, és kezelésének új, farmakológiai lehetőségei2022-04-14SZTE
Csont Tamás BálintA nitroglicerin direkt miokardiális hatásának a vizsgálata2022-04-06SZTE
Végh Attila GergelyA neurovaszkuláris egység mechanobiológiája fiziológiás és patológiás folyamatokban2022-04-06SZBK
Mihály JózsefA neuronális sejtváz szabályozásának vizsgálata Drosophila idegi modellekben2022-04-06SZBK
Nagy NorbertA Na+/Ca2+-exchanger vizsgálata szívizomban: élettani szereptől a ritmuszavarokig2022-04-06ÁOK
Csont Tamás BálintA miRNS szerepe szív patológiás állapotaiban2022-04-06ÁOK
Furák JózsefA minimál invazív perioperatív ellátási stratégia és a posztoperatív felépülés közötti kapcsolat vizsgálata2022-04-06ÁOK
Prorok JánosA megváltozott Ca2+ háztartás szerepének vizsgálata a különböző szívritmuszavarok keletkezésében2022-04-06ÁOK
Hantos ZoltánA légzőrendszer mechanikája élettani és kóros körülmények között:a légutak és a tüdőszövet szeparált vizsgálata2022-04-06ÁOK
Jost Norbert LászlóA különböző transzmembrán áramok patch-clamp vizsgálata izolált szívizomsejteken és expressziós rendszerekben2022-04-06ÁOK
Timinszky GyulaA kromatin szerkezet és a sejtmagi transzport szabályozása a DNS károsodásainak javítása során2022-04-06SZBK
Somfay AttilaA környezeti ártalmakból származó kémiai és fizikai expozíciók hatásának vizsgálata a légzőrendszer sejtes elemeinek működésére2022-04-06ÁOK
Varga Gabriella
Érces Dániel
A komplement C5a antagonista terápia hatása a makro- és mikrokeringési zavarokra a nem okkluzív mezentériális iszkémia állatmodelljeiben2022-04-06SMI
Babik BarnaA keringési- és a légzőrendszer vizsgálata szív-és érműtétek perioperatív időszakában2022-04-14SZTE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )