Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Pécsi Tudományegyetem, Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Atlasz TamásRetinoprotektív vegyületek vizsgálata diabetesben2022-05-20ÁOK
Balogh PéterA szerozális nyirokszövetek szerepe B-sejtes lymphoma disszeminációjában2022-05-20ÁOK
Balogh PéterRole of Nkx2-3 transcription factor in the regulation of innate lymphoid cell homeostasis in visceral lymphoid organs and the onset of inflammatory bowel diseases2022-05-20ÁOK
Balogh PéterA szerozális nyirokszövetek szerveződése és limfoid homeosztázisa2022-05-20ÁOK
Balogh PéterRole of serosal lymphoid tissues in the peritoneal dissemination of B-cell lymphoma2022-05-20ÁOK
Balogh PéterOrganization and lymphoid homeostasis of serosal lymphoid tissues2022-05-20ÁOK
Balogh PéterAz Nkx2-3 transzkripciós faktor szerepe a hasüregi nyirokszövetek veleszületett limfoid sejt-megoszlásának és a gyulladásos bélbetegségek lefolyásának szabályozásában2022-05-20ÁOK
Barakonyi AlízImmunoregulatory mechanisms during healthy and pathological pregnancies2022-05-20ÁOK
Barakonyi AlízImmunológiai szabályozómechanizmusok egészséges terhességben és annak zavarai2022-05-20ÁOK
Berki TímeaA regulatórikus T sejtek szerepe autoimmun betegségekben2022-05-20ÁOK
Berki TímeaAz immunválasz sejtes és molekuláris elemeinek vizsgálata a bőr gyulladásos és tumoros megbetegedéseiben2022-05-20ÁOK
Berki TímeaGlucocorticosteroid hormon reguláció szerepe a T sejt repertoár kialakításában2022-05-20ÁOK
Berki TímeaKözponti idegrendszeri ioncsatorna elleni autoantitestek diagnosztikája és patomechanizmusa2022-05-20ÁOK
Berki TímeaNem-genomikus glukokortikoid jelátviteli utak vizsgálata T limfocitákon2022-05-20ÁOK
Birkás BélaBetegségek darwini elemzése: gyermekkori biopszichoszociális tényezők hatása a későbbi egészségmagatartásra és életminőségre2022-05-20ÁOK
Birkás BélaOrvosok, orvostanhallgatók, az egészségügyben dolgozók egészsége – protektív tényezők, premorbid személyiség, munka-magánélet egyensúly és burnout2022-05-20ÁOK
Birkás BélaDarwinian approach to diseases: effects of early-life bio-psycho-sociological factors on health behaviour and quality of life in adulthood2022-05-20ÁOK
Birkás BélaHealth of physicians, medical students and other healthcare professionals: protective factors, premorbid personality, work-life balance and burnout2022-05-20ÁOK
Boldizsár FerencA ZAP-70 kináz szerepe normál és kóros immunológiai folyamatokban2022-05-20ÁOK
Boldizsár FerencA T sejt receptorból kiinduló jelátviteli utak módosításának lehetőségei in vitro és in vivo rendszerekben2022-05-20ÁOK
Boldizsár FerencRheumatoid arthritis pathomechanizmusának vizsgálata egér modellben2022-05-20ÁOK
Boros ÁkosViral infections of humans and animals: from discovery to diagnostics2022-05-20ÁOK
Boros ÁkosEmberek és állatok virális infekciói: a felfedezéstől a diagnosztikáig2022-05-20ÁOK
Buzás PéterInvestigations on mechanisms and brain pathways of colour vision in non-primate mammals2022-05-20ÁOK
Buzás Péter
Jandó Gábor
Binokuláris stimulusok használata az Amblyopia szűrésében2022-05-20ÁOK
Buzás Péter
Jandó Gábor
A térlátás párhuzamos feldolgozó mechanizmusainak neurofiziológiája2022-05-20ÁOK
Buzás Péter
Jandó Gábor
Binocular stimuli in Amblyopia screening2022-05-20ÁOK
Buzás PéterA színlátás mechanizmusának és agyi pályarendszerének vizsgálata főemlős alatti emlősökben2022-05-20ÁOK
Buzás Péter
Jandó Gábor
Neurophysiology of parallel mechanisms in stereopsis2022-05-20ÁOK
Csathó ÁrpádEffect of fatigue on cognitive functions2022-05-20ÁOK
Csathó ÁrpádA fájdalomészlelés kognitív szabályzó folyamatai2022-05-20ÁOK
Csathó ÁrpádThe cognitive modulation of pain perception2022-05-20ÁOK
Csathó ÁrpádA fáradtság hatása a kognitív rendszerek működésére2022-05-20ÁOK
Czirják LászlóClinical, epidemiological and immunological characteristics of the connective tissue diseases and the imflammatory rheumatological diseases2022-05-20ÁOK
Czirják LászlóA kötőszöveti betegségek és gyulladásos reumatológiai kórképek klinikai, epidemiológiai és immunológiai vonatkozásai2022-05-20ÁOK
Darnai GergelyInternet-related addictions and their consequences2022-05-20ÁOK
Darnai GergelyAz Internetfüggőség és következményeinek vizsgálata2022-05-20ÁOK
Engelmann PéterNanopartikulumok toxikus mechanizmusának integratív in vitro és parallel in vivo vizsgálata gerinctelen immunsejteken és humán sejtvonalakon2022-05-20ÁOK
Engelmann PéterUnravelling the mechanisms of nanoparticle toxicity to invertebrate and human cells: an integrative in vitro and in vivo parallel approach2022-05-20ÁOK
Füzesi ZsuzsannaMinőségi orvosképzés mutatói2022-05-20ÁOK
Füzesi ZsuzsannaEgészségmagatartás2022-05-20ÁOK
Füzesi ZsuzsannaAz egészségügyi felsőoktatásban tanuló hallgatók oktatással kapcsolatos attitűdjeinek komplex vizsgálata2022-05-20ÁOK
Füzesi ZsuzsannaIndicators of quality medical education2022-05-20ÁOK
Füzesi ZsuzsannaEgészségi állapot, egészségegyenlőtlenségek2022-05-20ÁOK
Gálosi RitaAz előagyi monoamin rendszerek szerepe a magatartás szabályozásában2022-05-20ÁOK
Gálosi RitaThe role of forebrain monoamines in the regulation of behavior2022-05-20ÁOK
Gaszner BalázsA stresszválasz és az energiáháztartás kapcsolatának vizsgálata az Edinger-Westphal mag területén2022-05-20ÁOK
Gaszner BalázsA centrális projekciójú Edinger-Westphal mag és a Parkinson-kórhoz táruló hangulatzavarok kapcsolatának vizsgálata2022-05-20ÁOK
Hernádi IstvánIdvestigation of cognitive enhancer pharmacological targets in preclinical research of aging2022-05-20ÁOK
Hernádi IstvánKognitív teljesítményfokozó farmakológiai célpontok preklinikai kutatásban: különös tekintettel az öregedésre2022-05-20ÁOK
Hernádi IstvánBehavioral pharmacology of attention and learning: development of new test batteries for translational research2022-05-20ÁOK
Hernádi IstvánFigyelmi és memória-folyamatok vizsgálata magatartásfarmakológiai megközelítésben: új paradigmafejlesztés a transzlációs kutatásokban2022-05-20ÁOK
Karádi KázmérNeuropszichológiai kihívásokkal küzdő személyek kognitív és emocionális hátterének feltérképezése2022-05-20ÁOK
Karádi ZoltánInvestigation of functional attributes of forebrain glucose-monitoring neurons intimately involved in the regulation of homeostasis2022-05-20ÁOK
Karádi ZoltánA homeosztázis szabályozásában alapvető előagyi glukóz-monitorozó neuronok működési sajátságainak vizsgálata2022-05-20ÁOK
Karádi KázmérA téri kogníció nemi különbségek vizsgálata kísérleti pszichológiai és kognitív neuropszichológiai eszközökkel2022-05-20ÁOK
Kerényi MónikaNozokomiális fertőzések tanulmányozása, a kórokozók klonális összefüggéseinek vizsgálata2022-05-20ÁOK
Kerényi MónikaInvestigation of nosocomial infection2022-05-20ÁOK
Kertes ErikaTachykininek és a peptid interakciók szerepe a tanulási, megerősítési és memória-folyamatokban, valamint az addiktív magatartás szabályozásában2022-05-20ÁOK
Kertes ErikaThe role of tachykinins and the neuropeptide interactions in the mechanisms of learning, reinforcement, memory and in the regulation of addictive behavior2022-05-20ÁOK
Komócsi AndrásNovel targets of medical treatment in pulmonary hypertension2022-05-20ÁOK
Komócsi AndrásCardiovascularis érintettség vizsgálata autoimmun kórképekben2022-05-20ÁOK
Komócsi AndrásCardiovascular involvement in autoimmune disorders2022-05-20ÁOK
Komócsi AndrásA gyógyszeres terápia új célpontjai pulmonális hipertóniában2022-05-20ÁOK
Kumánovics GáborSzisztémás autoimmun kórképek kardiorespiratórikus vonatkozásainak klinikai vizsgálata2022-05-20ÁOK
Kvell KrisztiánThe biochemical role of PPARgamma as a transcription factor of thymic senescence2022-05-20ÁOK
Kvell KrisztiánChanges in miRNA profile of human thymic epithelial exosomes with age2022-05-20ÁOK
Kvell KrisztiánA PPARgamma transzkripciós faktor biokémai szerepe a tímusz öregedésben2022-05-20ÁOK
Kvell KrisztiánThe role of extracellular vesicles in sport diagnostics2022-05-20ÁOK
Kvell KrisztiánSzemélyre szabott 3D tímusz létrehozása perifériás vérből2022-05-20ÁOK
Kvell KrisztiánEstablishment of personalised 3D thymus from peripheral blood2022-05-20ÁOK
Kvell KrisztiánExtracelluláris vezikulák szerepe a sportdiagnosztikában2022-05-20ÁOK
Kvell KrisztiánEmberi tímusz epitél-eredetű exoszómák miRNA profil-változása öregedés során2022-05-20ÁOK
László KristófNeuropeptidek, kognitív folyamatok, neuropszichiátriai kórképek állatmodelljei2022-05-20ÁOK
László KristófEffects of neuropeptides on learning, memory and reinforcement and their role in the function of limbic neural networks2022-05-20ÁOK
László KristófNonapeptidek vizsgálata autizmus állatmodellben2022-05-20ÁOK
László KristófNeuropeptidek hatásának vizsgálata tanulási-, memória- és megerősítési folyamatokban és a limbikus rendszer neuronhálózatainak működésében2022-05-20ÁOK
Lénárd LászlóThe role of neuropeptides and peptide interactions in the regulation of hunger, satiety and body weight2022-05-20ÁOK
Lénárd LászlóDopamin–neuropeptid interakciók szerepe a tanulás, megerősítés és az addiktív magatartás szabályozásában2022-05-20ÁOK
Lénárd LászlóNeuropeptidek és peptid interakciók szerepe a táplálékfelvétel, a jóllakottság és a testsúly szabályozásában.2022-05-20ÁOK
Lénárd LászlóImportance of hedonic evaluation of food reward: animal experiments and human examinations2022-05-20ÁOK
Lénárd LászlóA táplálék-jutalom hedonikus értékelésének jelentősége: Állatkísérletek és humán vizsgálatok.2022-05-20ÁOK
Lénárd LászlóThe role of dopamine- neuropeptide interactions in the regulation of learning, reinforcement and addictive behavior2022-05-20ÁOK
Lubics AndreaA hipofízis adenilát cikláz aktiváló polipeptid és receptorainak evolúciós aspektusai: konzervált szerkezet konzervált funkciókkal?2022-05-20ÁOK
Minier TündeA szisztémás sclerosis, a scleroderma-szerű kórképek és myositisek diagnosztikai lehetőségeinek vizsgálata, aktivitási mutatók továbbfejlesztése és hosszú távú követése2022-05-20ÁOK
Nagy ZsuzsannaA női termékenység zavarának központi idegrendszeri okai pajzsmirigy betegségekben2022-05-20ÁOK
Németh PéterAz immunrendszer evolúciójának elemzése Eisenia foetida és más gyűrűsféreg fajokon2022-05-20ÁOK
Németh PéterTermészetes ellenanyagok és pathológiás autoantitestek epitóp térképezése molekuláris biológiai módszerekkel2022-05-20ÁOK
Pál JózsefSejtek bioimpedancia analízise hypoxiás és hyperoxiás kondíciókban2022-05-20ÁOK
Péczely László ZoltánA limbicus struktúrák, és az azokat beidegző mesolimbicus dopaminergiás rendszer szerepe a tanulási folyamatokban2022-05-20ÁOK
Péczely László ZoltánThe role of limbic structures and the innervating mesolimbic dopaminergic system in learning processes2022-05-20ÁOK
Péterfi ZoltánCOVID-19 pandemic in point of view an infectologist2022-05-20ÁOK
Péterfi ZoltánA széklet mikrobiota transzplantáció hatékonyságának vizsgálata anyagcsere vagy gyulladásos bélbetegségekben2022-05-20ÁOK
Péterfi ZoltánCOVID-19 pandemia, a betegség infektológus szemmel2022-05-20ÁOK
Péterfi ZoltánA Clostridium difficile fertőzések terápiás lehetősége2022-05-20ÁOK
Péterfi ZoltánEfficacy of fecal microbiota transplantation on different disease condition2022-05-20ÁOK
Polgár BeátaA galectinek szerepe az endometriosis pathomechanizmusában2022-05-20ÁOK
Pongrácz JuditInvestigation of Wnt-s in non-small cell lung cancer (NSCLC)2022-05-20ÁOK
Pongrácz JuditMolecular background and epigenetic regulation of the aging mechanisms in the human lung2022-05-20ÁOK
Pongrácz JuditKrónikus gyulladásos megbetegedések molekuláris hátterének vizsgálata a humán tüdőben, különös tekintettel a Wnt molekula-család szerepére2022-05-20ÁOK

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )