Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Miskolci Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Petrasovszky AnnaAz alapjogok és az államra vonatkozó alapelvek fejlődése és főbb tendenciái az újkortól napjainkig2021-12-31ME ÁJ
Hegyi SzabolcsA mérsékelt állam alapelvei és intézményelmélete2021-12-31ME
Nagy AdriennA hitelezői követelések kielégítését biztosító eljárások magyar és nemzetközi vonatkozásai2021-12-31ME
Pusztahelyi RékaTechnológiai fejlődés hatása a polgári jogi felelősségre2021-12-31ME
Varga ZoltánÁllami (köz)bevételek magyar és nemzetközi szabályozása2021-12-31ME
Dudás AttilaII. Different regulatory frame of conformity and guarantees in consumer sales contracts in the CEE countries2021-12-31MEÁJK
Dudás AttilaI. Resolution of the Crisis of Consumer Credit Contracts indexed in CHF in the CEE countries2021-12-31MEÁJK
Juhász ÁgnesA szerződéses viszonyok átalakulása a XXI. században2021-12-31MEÁJK
Mélypataki GáborA társadalmi innováció hatása a foglalkoztatási és szociális jogviszonyokra2021-12-31MEÁJK
Tóth HildaA szociális jog hazai és európai jogfejlődésének tendenciái és kapcsolódási pontjai a munkajoggal2021-12-31MEÁJK
Vinnai EdinaAz antidiszkrimináció és egyenlő bánásmód jogi és szociológiai vizsgálata2021-12-31MEÁJK
Angyal ZoltánAz Európai Unió gazdasági és monetáris rendszerének, valamint belső piacának fejlődési tendenciái2021-12-31ÁJK
Barta JuditKereskedelmi jog, valamint a magyar nyugdíjrendszer kapcsolódó intézményeinek hazai és európai jogfejlődése2021-12-31ÁJK
Csák CsillaA humán- és természeti erőforrások jogának hazai és nemzetközi szabályozása2021-12-31ÁJK
Csemáné Váradi ErikaA kriminológia és a fiatalkorúak büntető-igazságszolgáltatásának hazai és nemzetközi fejlődési tendenciái és kapcsolódó kérdései2021-12-31ÁJK
Czékmann ZsoltKözigazgatás az információs társadalomban2021-12-31ÁJK
Erdős ÉvaA pénzügyek jogának tudományos megalapozása2021-12-31ÁJK
Farkas ÁkosA bűnügyi tudományok fejlődési irányai2021-12-31ÁJK
Gedeon MagdolnaA tömegszórakoztatás jogi szabályozása a múltban és a jelenben2021-12-31ÁJK
Görgényi IlonaA büntetőjog, kriminálpolitika és kriminológia fejlődési tendenciái2021-12-31ÁJK
Gula JózsefA gazdálkodás rendjének és a gazdasági verseny tisztaságának büntetőjogi védelme2021-12-31ÁJK
Hallók TamásA politikai demokrácia alkotmányjogi intézményei2021-12-31ÁJK
Heinerné Barzó TímeaI. A polgári jogviszony alanyainak személyi és vagyoni viszonyai, a személyek, a modern családjog és a kötelmi jog alapintétzményeinek dogmatikai kérdései2021-12-31ÁJK
Heinerné Barzó TímeaII. Alanyi jogok, privatizációs törekvések és felelősségi viszonyok az egészségügyi ellátásban2021-12-31ÁJK
Jacsó JuditA tőke és a fizetések szabad mozgásának büntetőjogi védelme és a pénzmosás az EU-ban. A költségvetési csalás elleni büntetőjogi fellépés aktuális tendenciái Európában2021-12-31ÁJK
Jakab NóraA munkajog megújulása az európai és a magyar fejlődés tükrében, különös tekintettel a jogalanyiságra, munkaügyi kapcsolatokra és az új foglalkoztatási módszerekre2021-12-31ÁJK
Jámborné Róth ErikaA büntetőeljárási jog fejlődési irányai2021-12-31ÁJK
Kenderes GyörgyA munkajog történeti vonatkozásai, valamint helye és szerepe, továbbá jogágisági problémái a magyarországi és az európai jogfejlődés tükrében2021-12-31ÁJK
Koncz Ibolya KatalinA jogélet társadalmi háttere és a jogszolgáltatás főbb tendenciái az újkorban és a modern időszakban2021-12-31ÁJK
Leszkoven LászlóA szerződési biztosítékok joga2021-12-31ÁJK
Mátyás ImreAz egységes európai magánjog fejlődési irányai, az anyagi és kollíziós jogi jogegységesítési törekvések tendenciái2021-12-31ÁJK
Nagy ZoltánAz államháztartás, az adózás és a pénzügyi intézményrendszer jogfejlődésének tendenciái a hazai és az európai uniós szabályozás tükrében2021-12-31ÁJK
Nagy AnitaBüntetőeljárás és büntetés-végrehajtás az eredményesség tükrében, különös tekintettel a nemzetközi tendenciákra2021-12-31ÁJK
Olajos IstvánAz agrárjog, a környezet- és energiajog támogatási rendszere, a támogatásokhoz kapcsolódó közigazgatási eljárásrend, intézmény- és szerződési rendszere.2021-12-31ÁJK
Paulovics AnitaA közigazgatás szervezetének és működésének alkotmányos alapjai2021-12-31ÁJK
Prugberger TamásA munka- és szervezeten belüli vállalkozási viszonyok mo-i jogi rendezésének problémái az ipari és mg-i termelés, valamint a keresk. területén az európai jogfejl.tükrében2021-12-31ÁJK
Rácz ZoltánA munkajog jogágiságának kérdései (közjog - magánjog)2021-12-31ÁJK
Raisz AnikóA XXI. század kihívásai az emberi jogok és a környezet nemzetközi védelme területén2021-12-31ÁJK
Sántha FerencA jogi felelősség speciális formái a büntetőjogban és a nemzetközi büntetőjogban2021-12-31ÁJK
Sáry Pál1. Vallás és jog kapcsolata az ókortól napjainkig. 2. A római jog fejlődése az ókorban.2021-12-31ÁJK
Szabó MiklósHagyomány és megújulás a jog elméleti megalapozásában2021-12-31ÁJK
Szilágyi János EdeA fenntartható fejlődés jogintézményei az agrárjog és az energiajog területén2021-12-31ÁJK
Torma AndrásA közigazgatás korszerűsítésének megalapozása2021-12-31ÁJK
Vinnai EdinaA jogi intézményrendszer interdiszciplináris vizsgálata2021-12-31ÁJK
Wopera ZsuzsaAz összhang megteremtése a magyar és az Európai Közösségek polgári eljárásjoga között2021-12-31ÁJK

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )