Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Hirdetmények

 

Pályázati felhívás a fogyatékosság kutatásáért adományozandó Szalmán király díj elnyerésére

 

A Szaud-Arábiai Királyság budapesti nagykövetsége a mellékelt pályázati felhívás közzétételét kérte. A fogyatékosság kutatásáért adományozandó Szalmán király díjat három kategóriában (orvos- és egészségtudomány, nevelés és oktatás, rehabilitációs- és társadalomtudomány) adják olyan kutatók vagy tudósok részére, akik kutatásának fókuszában a fogyatékosság áll, és valamely tudományos intézet, kutatóközpont vagy felsőoktatási intézmény alkalmazásában állnak. A pályázatokat 2017. december 31 -ig várják, bővebb információ a http://www.ksadr.org.sa/en oldalon található. Amennyiben magyar jelölés születik, arról az EMMI illetékes munkatársa tájékoztatást kér a horvath.marianna@emmi.gov.hu címen.

 


 

Vezető tisztségviselők megválasztása

 

Az Országos Doktori Tanács 2017. március 10-i ülésén megválasztotta az ODT vezető tisztségviselőit a 2017-2019 időszakra. Elnök: Csernoch László (Debreceni Egyetem), társelnök: Tímár József (Semmelweis Egyetem), alelnökök: Kőnig Frigyes (Magyar Képzőművészeti Egyetem) és Németh Róbert (Soproni Egyetem).

 


 

Az Országos Doktori Tanács alapító okirata és ügyrendje

 

Az EMMI minisztere 2016. december 22-én kiadmányozta az Országos Doktori Tanács alapító okiratát és jóváhagyta a szervezet ügyrendjét .

 


 

Az Nftv. és a doktori kormányrendelet módosítása

 

Az egyéni felkészülés szabályozására vonatkozóan módosult az Nftv. 53. § (3) bekezdése és a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. §-a:

Nftv. 53. § (3) A doktori képzésbe bekapcsolódhat az is, aki a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, hogy teljesítette a felvétel és a doktori képzés követelményeit. A hallgatói jogviszony ebben az esetben a komplex vizsga teljesítésével jön létre.

387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § Egyéni felkészülők esetén

a) a doktori fokozatszerzési eljárás kérelem alapján, a komplex vizsga teljesítésével kezdődik ;

b) a doktori iskola működési szabályzatában kell meghatározni a komplex vizsgára történő jelentkezés elfogadásának, illetve a felvételnek a feltételeit;

c) a komplex vizsga sikeres teljesítése esetén a felsőoktatási intézmény elismeri a komplex vizsgára bocsátás feltételéül meghatározott minimum krediteket, azzal, hogy kérelemre az előzetesen megszerzett ismeretek, kompetenciák alapján további krediteket is el lehet ismerni.

 

A doktori kormányrendelet mai napon hatályos szövege elérhető innen .

 


 

A 2017. évi államilag támogatott doktori képzésre felvehető keretszám intézmények közötti felosztása

 

  Intézmény

Ösztöndíjas létszám összesen

 „A csoport”

  „B csoport”

ANNyE

3

3

0

ÁTE

9

0

9

BCE

35

32

3

BME

121

12

109

DE

158

43

115

DRHE

3

3

0

EHE

2

2

0

EKE

10

10

0

ELTE

225

123

102

KE

9

3

6

KeE

8

8

0

KRE

10

10

0

LFZE

13

2

11

ME

30

12

18

MKE

6

0

6

MoME

7

0

7

NKE

20

13

7

NyME

22

3

19

OE

10

0

10

OR-ZsE

2

2

0

PE

34

4

3 0

PPKE

36

20

16

PTE

133

45

88

SE

92

0

92

SzE

26

5

21

SzFE

5

0

5

SzIE

64

10

54

SzTE

169

43

126

TE

8

0

8

összesen:

1270

4 08

 86 2

 

 

„A” csoport: a bölcsészettudományok, a hittudomány és a társadalomtudományok tudományterületéhez tartozó doktori iskolákba felvehető doktoranduszok száma: legfeljebb 430 fő.

„B” csoport: az agrártudományok, a műszaki tudományok, az orvostudományok, a természettudományok tudományterületéhez és a művészetek területéhez tartozó doktori iskolákba felvehető doktoranduszok száma: legalább 870 fő.

A határontúli magyar hallgatók számára felhasználható államilag finanszírozott helyek száma: összesen további 30 fő . „A” csoport: maximum 20, „B” csoport: minimum 10.

 


 

A komplex vizsga általános elvei és szabályai

 

Az Országos Doktori Tanács 2016. február 12-i ülésén elfogadta, 2016. április 15-i ülésén pontosította a komplex vizsga általános elveit és szabályait. A 266/2016. (VIII.31.) Korm. rendelet módosította a doktori kormányrendeletet, meghatározásra kerültek a komplex vizsga általános szabályai. Az így kialakult, végleges szabályrendszer innen letölthető .

 


 

A doktori képzés új rendszere

 

Az Országgyűlés 2015. december 1-i ülésnapján fogadta el az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvényt, amely megjelent a Magyar Közlöny 2015. évi 195. számában a 26097. oldalon. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításával a doktori képzés rendszere 2016. szeptember 1-től átalakul. A legfontosabb változások a következők. A doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idő nyolc félév. A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését. A doktorandusz ösztöndíj havi összege a képzési és kutatási szakaszban 140.000 Ft, a kutatási és disszertációs szakaszban 180.000 Ft. Sikeres védés esetén a doktorandusz egyszeri 400.000 Ft támogatásban részesül. Az új szabályokat először a 2016/2017. tanév első félévében doktori képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatókra kell alkalmazni.

 


 

Minőségbiztosítás

 

Az ODT javaslata a Minőségbiztosításra. (doktori képzés és fokozatszerzés)

 


 
nyomtatás utolsó módosítás: 2017. XII. 02. 11:39:24
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )